Polimex-Mostostal z systemem ERP firmy SAP

Firma SAP Polska poinformowała dziś o zawarciu kontraktu na dostawę 350 licencji oraz wdrożenie oprogramowania SAP ERP z firmą Polimex-Mostostal S.A. Spółka ta jest już kolejnym przedsiębiorstwem z branży konstrukcyjno-budowlanej, które zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi powierzyło rozwiązaniom SAP.


W ramach projektu, realizowanego przez konsultantów SAP Polska we współpracy z firmą Itelligence, wdrożone zostaną funkcjonalności odpowiedzialne za zarządzanie m.in. całością finansów firmy, kontrolling i księgowość. Polimex wdraża także moduły gospodarki materiałowej (SAP MM) oraz zarządzania sprzedażą i dystrybucją (SAP SD). Najbardziej znaczącym elementem całego wdrożenia będzie zarządzanie projektami (SAP PS), które w powiązaniu z działającym w Polimex innymi systemami pozwoli planować i rozliczać w systemie SAP całość prac związanych z realizacją dużych kontraktów. Po zakończeniu projektu wdrożeniowego, Spółka będzie zarządzać całością kluczowych dla siebie procesów związanych z realizacją budów i produkcją przy pomocy rozwiązań SAP. Nowe rozwiązanie umozliwi pełną konsolidację Grupy Polimex pod kątem finansowym, biznesowym, jak również organizacyjnym. Z jego pomocą łatwiejsza stanie się także współpraca Spółki z podwykonawcami i partnerami.

Kontrakt ten jest kontynuacją współpracy SAP i Polimex-Mostostal, rozpoczętej w 2006 roku zakupem systemu SAP Human Capital Management (SAP HCM), wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w tej, liczącej około 5 tysięcy pracowników, firmie. System SAP HCM pracuje już produktywnie w Polimex-Mostostal od 1 października 2007 roku.

„Nasza współpraca z Polimex-Mostostal od początku układała się bardzo dobrze,” powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes Zarządu SAP Polska. „ Jest to jedno z tych przedsębiorstw, które proces implementacji oprogramowania biznesowego rozpoczęło od wdrożenia systemu zarządzania kapitałem ludzkim. To pokazuje, jak ważni z punktu widzenia Zarządu są pracownicy. Teraz, dzięki wdrażaniu SAP ERP wraz z funkcjonalnościami odpowiadającymi za zarządzanie projektami, można spodziewać się, że rozwój firmy w ramach jej podstawowej działalności przebiegał będzie jeszcze bardziej pomyślnie.”

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top