System ERP - Xpertis w firmie Stacon

Firma budowlana Stacon, specjalizująca się w budowie stacji paliw, wdraża system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem autorstwa Macrologic SA. System ERP Xpertis, wzbogacony o rozwiązanie CRM ma usprawnić pracę w obszarach finansowo-księgowym i zarządzania dokumentami.


W ramach podpisanej między firmami umowy, wdrożony zostanie pakiet Xpertis CRM poszerzony o moduły: Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Bankowość Elektroniczna, Kasa oraz Kadry i Płace. Umowa z firmą Stacon obejmuje również 10 licencji na platformę Lotus Notes oraz dostępy do bazy danych na serwer Windows (SSL).

Dzięki wdrażanym rozwiązaniom, Stacon planuje wprowadzić obiegi dokumentów, wymuszające działanie wg ustalonych procedur. System pozwoli także na łatwiejsze porządkowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi projektami budowlanymi – od momentu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty, poprzez rejestrację uzgodnień i kontaktów, po podpisanie umowy. System usprawni również obieg dokumentów związanych z realizacją prowadzonych przez Stacon projektów, w tym m.in. dokumenty podwykonawców, pozwolenia, uzgodnienia z inwestorem i urzędami, dokumenty związane z gospodarką odpadami, protokoły odbioru, faktury oraz ewentualne reklamacje. Kategoryzowanie dokumentów i przechowywanie ich w postaci elektronicznej pozwoli na szybkie dotarcie do historii ustaleń przez wszystkich pracowników.

Wykonywanie poszczególnych czynności według ustalonych procedur narzucone będzie przez zdefiniowanie pięciu obiegów dokumentów: obiegi faktur zakupowych o wartości powyżej i poniżej ustalonej wartości, zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu, akceptacja oferty oraz obsługa reklamacji. Pozwoli to m.in. na szybsze ustalenie poniesionych na daną chwilę kosztów projektu i sprawniejszą kontrolę nad dokumentacją.

Ponadto, nowoczesne, elastyczne rozwiązanie informatyczne w obszarze finansowo-księgowym ułatwi zarządzanie finansami. Łatwiejsze będzie również zarządzanie personelem przedsiębiorstwa, w tym także ewidencja danych kadrowych pracowników i naliczanie listy płac. Wprowadzane właśnie rozwiązanie pozwoli również na zwiększenie efektywności działu księgowego firmy dzięki zastosowaniu m.in. automatów do księgowania różnych typów dokumentów czy automatycznemu księgowaniu listy płac, amortyzacji i raportów kasowych.

Wdrożenie pakietu Xpertis w firmie Stacon rozpoczęło się w sierpniu br. od uruchomienia systemu Finanse i Księgowość. We wrześniu br. rozpoczęło się poprzedzone analizą wdrożenie modułu CRM. Kolejne moduły będą uruchamiane stopniowo, a zakończenie całości projektu zaplanowano na koniec stycznia 2008 r.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top