abas logo erp 2021Jakie kryteria liczą się przy wyborze oprogramowania dla firm zajmujących się produkcją jednostkową? Wiele popularnych systemów ERP dla branży produkcyjnej powstało z myślą o klasycznej produkcji seryjnej. Procesy produkcji na zamówienie w obszarze budowy maszyn są w nich uwzględnione w równie niewielkim stopniu, jak procesy masowej indywidualizacji ukierunkowane na produkcję jednostkową.

 
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Tymczasem w produkcji jednostkowej nic nie działa rutynowo, a producenci muszą być w stanie elastycznie i szybko reagować na nieprzewidziane zmiany oraz nieprzerwanie dopasowywać plany i produkcję do nowych warunków ramowych - bez zmniejszania ich opłacalności. Takiej elastyczności firmy zajmujące się produkcją na zamówienie wymagają też od swojego oprogramowania biznesowego.
 
Integracja danych CAD/PLM

W produkcji jednostkowej absolutnie niezbędna jest integracja danych konstrukcyjnych w całym cyklu życia produktu – a więc danych pochodzących z systemów CAD i PLM. Dane konstrukcyjne muszą być w prosty sposób przekładane na dane ekonomiczne, aby dział zakupów i kierownictwo projektu dysponowały wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi kalkulacji, list części, etapów produkcji i planowania zasobów. Z drugiej strony projektanci od samego początku muszą być w stanie uwzględniać w swoich projektach ceny, czasy pracy i dostępność - to ważna zaleta z punktu widzenia struktury kosztów i przestrzegania harmonogramu projektu.

‘Rosnące’ na bieżąco struktury produktów

Aby zapewnić terminową i bezproblemową produkcję, system abas ERP umożliwia obsługę ‘rosnącej’ na bieżąco struktury produktów. Dzięki temu dział zakupów może w porę zamówić materiały o długich terminach dostawy, a dział produkcji na bieżąco tworzyć plany wytwarzania zatwierdzonych komponentów. Oznacza to znacznie mniej kosztownych dostaw ekspresowych, przestojów i dodatkowych zmian w pracy.

Skalowalność w perspektywie międzynarodowej

Średniej wielkości firmy prowadzące produkcję jednostkową często zarządzają bardzo złożonymi krajowymi i zagranicznymi łańcuchami dostaw. Dlatego oprogramowanie ERP powinno być dostosowane do działalności międzynarodowej. Zaletą systemu, który może obsługiwać wiele ośrodków, jest fakt, że umożliwia bezproblemową integrację współpracujących ze sobą partnerów i przez to zwiększa przejrzystość danych we wszystkich placówkach.

Zarządzanie jakością

Zdolność do zapewniania nieprzerwanie wysokiej jakości przy rosnącej konkurencji ze strony dostawców globalnych staje się kluczowym elementem budowania przewagi nad konkurencją. Dlatego firmy zajmujące się produkcją jednostkową potrzebują - oprócz kartoteki urządzeń z wykazem części dla całego cyklu życia - kompletnej dokumentacji kontrolnej i prostych funkcji śledzenia wykorzystujących zintegrowane zarządzanie partiami i seriami.

Sterowanie produkcją

Planowanie produkcji i sterowanie jej przebiegiem musi również odzwierciedlać złożone procesy wytwórcze i umożliwiać wydajne zarządzanie. Poprzez precyzyjne krótkoterminowe planowanie zintegrowane narzędzia do planowania produkcji wychwytują odchylenia sytuacji faktycznej od planowanej, a system ERP przez perspektywiczne planowanie i symulacje pomaga cały czas monitorować zdolności produkcyjne i dopasowywać kolejność zamówień.

Kalkulacje i analizy ekonomiczne

Utrzymanie kosztów i terminów pod kontrolą to dla firm zajmujących się produkcją jednostkową nie lada wyzwanie. Mimo niepewności, oferty muszą być odpowiednio skalkulowane, a w przypadku odchyleń firma musi w porę zareagować. Dopracowane narzędzia analityczne w systemie ERP pomagają nie tylko w precyzyjnej kalkulacji wstępnej i wynikowej oraz w monitorowaniu postępów w realizacji projektu, lecz także w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem dzięki odpowiedziom na takie pytania jak:
  • które projekty są opłacalne?
  • którzy dostawcy oferują atrakcyjne warunki i niezawodne dostawy?
  • gdzie koszty wymykają się zwykle spod kontroli?
  • w których procesach tkwi niewykorzystany potencjał zwiększenia wydajności?
Komunikacja 4.0

Produkcja jednostkowa to działalność mocno powiązana z doradztwem, wymaga więc ścisłej i bezproblemowej interakcji z klientami i dostawcami przez cały czas trwania projektu. Aplikacje mobilne oraz informacje zebrane w przejrzysty sposób w kartotekach klientów, projektów i dostawców upraszczają komunikację dzięki zawsze dostępnym aktualnym danym.

Droga do inteligentnej fabryki niezmiennie wiedzie do chmury. Partnerzy, maszyny i obrabiane przedmioty muszą zostać połączone na wspólnej platformie technologicznej, która sprosta rosnącej ilości i złożoności danych. Aby przygotować się na Przemysł 4.0, systemy ERP dla firm zajmujących się produkcją jednostkową powinny być dostępne również w modelu SaaS.

Wiesz już wszystko, ale w dalszym ciągu masz wątpliwości?

Zastanów się, któremu dostawcy oprogramowania ufasz na tyle, aby powierzyć mu swoje przedsiębiorstwo na drodze do Przemysłu 4.0. Tylko solidny partner w dziedzinie IT, który zna się na produkcji jednostkowej, może udostępnić w systemie ERP rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Źródło: www.abas-poland.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top