Historia oprogramowania ERP (Enterprise Resource Planinng) sięga lat 60-tych ubiegłego wieku. Wówczas na rynku pojawiły się pierwsze systemy umożliwiające kontrolowanie zapasów a wkrótce później rozwiązania do planowania materiałów produkcyjnych. Od tego czasu systemy ERP są systematycznie rozwijane. Przełomem były lata 90-te, wtedy ukształtowały się systemy, które możemy wciąż obserwować w akcji. Niemniej na naszych oczach odbywa się właśnie kolejna fundamentalna zmiana. Motorem napędowym są nowe technologie cyfrowe, które znacznie rozszerzają potencjał ERP i otwierają zupełnie nowe obszary rozwoju.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Nowoczesne programy ERP zostały tak zaprojektowane, żeby zapewnić jak największe możliwości w zakresie integracji. Nie tylko są otwarte, ale posiadają już wbudowane narzędzia umożliwiające bardzo szeroką współpracę z innymi systemami i pozwalają na wykorzystanie różnorodnych źródeł danych.

W kontekście integracji na szczególną uwagę zasługuje obecnie Internet rzeczy, czyli IoT (Internet of Things). Według IDC europejskie wydatki na IoT sięgną w tym roku 202 mld USD a dwucyfrowy wzrost będzie utrzymywał się przynajmniej do 2025 r.

Dlaczego warto zainteresować się integracją ERP z IoT?

Można powiedzieć, że IoT zostały wręcz stworzone z myślą o ERP. Systemy tej klasy od samego początku swojego istnienia były ograniczone do zarządzania danymi wewnętrznymi przedsiębiorstwa. Wykorzystywanie informacji spływających z zewnątrz było utrudnione. Wyzwaniem był nie tylko sam dostęp do danych, ale przede wszystkim ich aktualność.

Internet of Things całkowicie zmienia sytuację. Otwiera bowiem oprogramowanie ERP na dane z wielu nowych źródeł, które spływają w czasie rzeczywistym. Te zewnętrzne dane otwierają zupełnie nowe możliwości w zakresie zarządzania całą organizacją i sytuacją biznesową. Jednocześnie pozwalają osiągnąć większą dokładność planowania i dostarczają więcej wartościowych informacji, których efektem są lepsze decyzję i szybsze reagowanie na zmiany.

Dobrym przykładem mogą być zamówienia. Rozwój w tym obszarze doprowadził do wykorzystywania na potrzeby ERP technologii EDI czy serwisów internetowych. Choć niezwykle przydatne, to były to jednak stosunkowo drobne usprawnienia z punktu widzenia całego procesu. Dzięki IoT dokonuje się rewolucja, ponieważ dane z inteligentnych urządzeń i czujników pozwalają na znaczne zwiększenie precyzji oraz automatyzacji procesów związanych z zamówieniami. Co więcej, dzięki inteligencji zaszytej w wielu urządzeniach automatyzacje mogą być wykorzystywane na wszystkich etapach procesów.

Jeszcze większe znaczenie integracja ERP i IoT ma z perspektywy przedsiębiorstw przemysłowych, które muszą monitorować pewne parametry w trybie 24/7/365. Dotychczas odbywało się to ręcznie lub przy pomocy skomplikowanych, kosztownych i trudnych do zainstalowania dedykowanych urządzeń i czujników działających w sposób tradycyjny, wykorzystujących komunikacje kablową. IoT oznacza dla nich zwiększenie efektywności ale także zmniejszenie kosztów, ponieważ dzięki kompleksowemu monitoringowi w czasie rzeczywistym zmniejsza się ryzyko awarii.

Jakie są zalety integracji systemu ERP z Internetem Rzeczy?


Największe zalety integracji ERP i IoT to wspomniane wcześniej lepsze i szybsze decyzje biznesowe wynikające z dodatkowych źródeł informacji oraz aktualności danych. Z każdym rokiem Internet of Things jest wzbogacany o miliardy nowych, inteligentnych urządzeń i czujników. Jednocześnie większość z nich może komunikować się bezprzewodowo, dzięki czemu ich instalacja i późniejsze wykorzystanie są tańsze i łatwiejsze.

Integracja z nimi pozwala na zwiększenie nie tylko ilości danych, ale także podniesienie ich jakości. Co więcej, dzięki temu, że zasilają one systemy ERP w czasie rzeczywistym dają zawsze aktualny obraz sytuacji i pozwalają na bardzo szybkie reagowanie, kiedy kluczowe parametry ulegają zmianom. To oznacza, że reaktywny sposób funkcjonowania biznesu zmienia się na proaktywny, w którym działania korygujące są podejmowane, zanim wystąpią poważne problemy. Dzięki dużym ilościom danych historycznych a także informacjom spływającym w czasie rzeczywistym łatwiejsze jest także wykrywanie trendów i prognozowanie zdarzeń.

Ostatecznie wszystko sprowadza się do lepszego zarządzania zasobami i zwiększonej efektywności operacyjnej. Dzięki urządzeniom i czujnikom IoT można stale monitorować cały łańcuch dostaw – posiadane przez firmę a nawet jej partnerów zasoby, materiały i maszyny. Kiedy pojawiają się anomalie, zwiększa się ryzyko awarii system informuje o tym umożliwiając podjęcie zawczasu działań naprawczych. Wzrost efektywności operacyjnej to przede wszystkim rezultat automatyzacji. Znaczna część danych może być wprowadzana do systemu bez konieczności wykonywania tej pracy manualnie, co nie tylko przyspiesza procesy, ale także eliminuje błędy.

W jaki sposób można zintegrować system ERP z IoT?

Integracja IoT z systemami ERP wymaga przede wszystkim odpowiedniej architektury oprogramowania ERP, która umożliwi wykorzystywanie różnorodnych technologii i źródeł danych dostępnych w różnych formatach. System musi być na tyle elastyczny, żeby pozwalał na współpracę z wieloma urządzeniami i czujnikami. Musi jednocześnie być na tyle wydajny i skalowalny, żeby był w stanie obsłużyć lawinowy przyrost ilości nowych danych. W tym kontekście dobrze, żeby umożliwiał wykorzystanie chmury obliczeniowej – to naturalne środowisko big data.

Biorąc pod uwagę skalę IoT, system ERP powinien być także otwarty na wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Duża ilość źródeł danych i samych danych musi być przetwarzana maszynowo. Rola człowieka sprowadza się do wypełniania funkcji operatora i nadzoru działania inteligentnych automatów.

Jeśli system ERP spełnia te wymagania, integracja z IoT jest o wiele tańsza, łatwiejsza i szybsza. O możliwościach i wyzwaniach związanych z integracją systemów ERP a także maksymalizowaniu zysków na przykładzie projektu w Tru-Flex napisaliśmy w opublikowanym na naszym blogu artykule Jak migrować, integrować system ERP i maksymalizować zyski.

Bezpieczeństwo systemów IoT w ERP

Czy istnieją jakieś wady integracji oprogramowania ERP z IoT? Jakie są kluczowe problemy związane z taką integracją? Oczywiście pewnym wyzwaniem będzie zawsze zarządzanie ogromnymi ilościami informacji. Niemniej zagadnieniem, które wysuwa się w tym kontekście na pierwszy plan jest kwestia bezpieczeństwa systemów i danych. Cyber bezpieczeństwo stało się w ostatnich miesiącach jednym z biznesowych priorytetów. Postępująca digitalizacja i praca zdalna zwiększyły powierzchnię potencjalnego ataku, co nie umknęło uwadze przestępców.

IoT to stosunkowo niedojrzała technologia. Zwłaszcza w porównaniu do ERP. Co więcej, tradycyjnie urządzenia i czujniki IoT nie były i nadal – przynajmniej większość – nie są tworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa. Nieliczne posiadają zaawansowane mechanizmy ochrony, które odpowiadałyby poziomowi bezpieczeństwa typowemu dla programów ERP. Integracja może więc otworzyć hackerom drogę dostępu do systemu. Niemniej wiele zależy od architektury i mechanizmów bezpieczeństwa wbudowanych w sam system ERP. Jeśli są one odpowiednie, to nawet integracja z IoT, nie musi powodować istotnego wzrostu ryzyka.

Wiele zależy także od samych użytkowników. Jeśli regularnie zmieniają hasła w urządzeniach, mają pełną świadomość sposobu, w jaki działają aplikacje IoT, wykorzystują dodatkowe zabezpieczenia – z całego dostępnego na rynku arsenału cybersecurity – nie muszą obawiać się IoT. Korzyści płynące z jego wykorzystania znacznie przekraczają ryzyko.

Źródło: www.mindbox.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top