quantum logo 2019Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 

Dostępność raportów online gwarantuje, że każda zainteresowana osoba uzyska potrzebne jej informacje, nawet jeśli przebywa poza zakładem. Aktualna wiedza o produkcji niweluje natomiast ryzyko opóźnień, dając w razie potrzeby czas na reakcję. Szybki dostęp do aktualnych raportów, pozwala ponadto w każdym momencie poinformować klienta o tym, na jakim etapie znajduje się jego zamówienie.

Jak sprawić, aby raporty z produkcji były wiarygodne, aktualne, a przy tym ich przygotowanie nie angażowało nadmiernie czasu pracowników?

Uzyskanie bieżącej, łatwo dostępnej wiedzy o ilości wytworzonych produktów, wymaga użycia rozwiązań automatyki przemysłowej, w tym systemów informatycznych. W zakładach o wysokim stopniu automatyzacji produkcji, wykorzystywane są w tym celu systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), a w pozostałych MES (Manufacturing Execution System). W praktyce, ze względu na różny stopień automatyzacji poszczególnych etapów procesu produkcji, oprogramowanie to często funkcjonuje razem, a system MES pełni rolę nadrzędną.

Informacje o ilości wytworzonych produktów, systemy MES i SCADA prezentować mogą w dwojaki sposób:

  1. Bezpośrednio w oknie systemu – ilość wyprodukowanych artykułów w poszczególnych, aktualnie realizowanych zleceniach (produkcja w toku).
  2. Wygenerowane zestawienie – dane o produkcji obejmujące wskazany przez użytkownika okres, wyeksportowane do pliku Excel, PDF, itp.

Raportowanie w systemie SCADA

System SCADA przy zliczaniu ilości wyprodukowanego towaru, opiera się na informacjach pozyskanych z maszyn. Dane zgromadzone dzięki sterownikom PLC, czy aparaturze kontrolno-pomiarowej podłączonej do maszyn, trafiają do systemu za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowe (LAN, WLAN). SCADA agreguje dane, interpretuje i wizualizuje w formie gotowego raportu. Porównując rzeczywiste dane z planem produkcji, system w czytelny sposób komunikuje, czy tempo produkcji odpowiada założeniom. W przypadku zaistnienia anomalii i odstępstw od planu, SCADA natychmiast to zasygnalizuje np. poprzez zmianę kolorystyki na ekranie, rozesłanie wiadomości sms czy emaili do wskazanych osób.

Raporty generowane na podstawie danych zebranych z maszyn są aktualizowane w czasie rzeczywistym i najbardziej wiarygodne, ponieważ nie podlegają czynnikowi błędu ludzkiego oraz ewentualnej manipulacji.

Raportowanie manualne w systemie MES

Raportowanie produkcji w mniej zautomatyzowanych zakładach, w których przynajmniej część prac wykonywana jest ręcznie, wymaga zaangażowania kadry. Pracownicy produkcji za pomocą terminala stanowiskowego, albo urządzenia mobilnego typu tablet czy smartfon, zgłaszają do systemu MES ilość wyprodukowanego towaru. W praktyce, odbywa to się na jeden z dwóch sposobów:

W pierwszym z nich system cyklicznie, w zdefiniowanych odstępach czasu, wyświetla na terminalu stanowiskowym komunikat o potrzebie zaraportowania produkcji. Pracownik wpisuje właściwą wartość i zatwierdza. System MES natychmiast uwzględni zgłoszenie, a użytkownik będzie mógł śledzić postęp zlecenia.

Druga możliwość, to raportowanie przez pracownika momentu rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Pracownik w takim wypadku poświęca mniej czasu pracy na raportowanie, ale za to informacje o przebiegu zlecenia nie są już tak precyzyjne. Dlatego też wariant ten lepiej sprawdza się przy krótkich cyklach produkcyjnych.

KPI w czasie rzeczywistym

Warto dodać, że dysponowanie bieżącymi informacjami na temat postępu produkcji, umożliwia dynamiczne generowanie wskaźników efektywności, takich jak OEE (Całkowita Efektywność Wyposażenia). Posiadające tę funkcję systemy MES/SCADA, potrafią w czasie rzeczywistym przedstawiać KPI osiągane na poszczególnych stanowiskach pracy, liniach czy całej hali. Daje to szansę na aktywne zarządzanie produkcją, stanowi bogate źródło dla analiz i pole do dalszego doskonalenia zakładu.

Źródło: www.quantum-software.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top