ORACLEFirma Oracle poinformowała o rozszerzeniu swojej oferty rozwiązań zabezpieczających i przedstawiła nowy program dla partnerów. Oferta Oracle Identity SOC została wzbogacona o nowe funkcje, które ułatwią przedsiębiorstwom bezpieczne certyfikowanie tożsamości użytkowników, aplikacji i danych poufnych oraz zarządzanie nimi, jak również zapewnienie użytkownikom szerszego zakresu funkcji dostosowanych do potrzeb klientów. Ponadto nowy program dla partnerów usprawni współpracę z dostawcami rozwiązań zabezpieczających i uprości wdrażanie tych rozwiązań w środowiskach klientów.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Podczas konferencji Oracle OpenWorld 2017 firma Oracle po raz pierwszy przedstawiła swój nowy zestaw zintegrowanych

pakietów, obejmujący usługi Oracle Identity Security Operations Center (SOC) i narzędzia Oracle Management Cloud. Zestaw ten pomoże przedsiębiorstwom w przewidywaniu, redukowaniu, wykrywaniu i usuwaniu zagrożeń oraz w rozwiązywaniu problemów z wydajnością aplikacji i infrastruktury. Zintegrowany pakiet Oracle wykorzystuje sztuczną inteligencję do takich celów, jak analizowanie bogatego zestawu ujednoliconych danych telemetrycznych dotyczących bezpieczeństwa i operacji oraz automatyczne rozwiązywanie problemów. Takie zastosowanie automatycznego uczenia może pomóc firmom w zwalczaniu ataków, skróceniu czasu potrzebnego na ich wykrywanie z miesięcy do minut oraz szybszym reagowaniu na przypadki naruszenia bezpieczeństwa i problemy z wydajnością.
Oferta Oracle Identity SOC jest oparta na naszych zaawansowanych technologiach sztucznej inteligencji i automatyzacji. Obejmuje ona funkcje cloud native umożliwiające zarządzanie tożsamością, jak również elastyczne zabezpieczenia, które chronią środowiska chmurowe i usługi cyfrowe naszych klientów” ― powiedział Rohit Gupta, wiceprezes grupy ds. zabezpieczeń środowisk chmurowych w firmie Oracle. „Oracle oferuje kompleksowy zestaw funkcji wykrywania zagrożeń obejmujący cały stos. Zwiększają one skuteczność wewnętrznego monitorowania bezpieczeństwa i rozszerzają zakres wykrywanych zagrożeń. Redukują szum wynikający z fałszywych alarmów oraz wykrywają i eliminują zagrożenia z dużą dokładnością, skutecznie chroniąc najważniejsze zasoby informatyczne przedsiębiorstwa, jakimi są dane.
Pierwsza oferta cloud native do zarządzania tożsamością

Oracle przedstawił pierwszą usługę chmurową do zarządzania tożsamością, przeznaczoną dla środowisk chmur hybrydowych. Będzie ją można całkowicie i bezpośrednio zintegrować z aplikacjami Oracle SaaS, usługami Oracle Identity SOC (Oracle Identity Cloud Service, Oracle CASB Cloud Service) oraz rozwiązaniem Oracle Management Cloud. Taka kombinacja umożliwia wykorzystanie inteligentnych funkcji automatycznego uczenia oraz kanałów informacyjnych, za pośrednictwem których z usługi Oracle CASB Cloud Service przekazywane są dane dotyczące ryzyka związanego z używaniem aplikacji w chmurze. Zapewnia ona użytkownikom lepszą obsługę, ułatwia zarządzanie tożsamością, automatyzuje tradycyjne procesy, w tym procesy przeprowadzania oceny. Ponadto wszystkie te rozwiązania można połączyć z funkcjami zabezpieczeń i telemetrii operacyjnej działającymi w środowiskach lokalnych i chmurach hybrydowych.

Usługa Oracle CASB Cloud Service umożliwia teraz lepszą kontrolę dostępu do chmury, dzięki której przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć ryzyko związane z używaniem aplikacji w tym środowsiku. Ta nowa funkcja kontrolna pomaga zarządzać zmianami w konfiguracji lub dostępem do aplikacji w oparciu o bogaty kontekst danych obejmujący typ urządzenia, geolokalizację i dynamiczną ocenę ryzyka. Kombinacja tych elementów zapobiega dostępowi na podstawie skradzionych danych uwierzytelniających i zmniejsza ryzyko nieprawidłowego wykorzystania uprawnień administratora aplikacji.

Pierwsze w branży rozwiązanie do zarządzania konfiguracją oparte na automatycznym uczeniu

Firma Oracle wprowadziła również w usłudze Oracle Configuration and Compliance Cloud Service nową funkcję, która automatycznie wykrywa ustawienia konfiguracyjne w systemie przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym. Za pomocą automatycznego uczenia znajduje ustawienia odbiegające od normy, co umożliwia ich szybkie korygowanie. Ponadto rozwiązanie Oracle Management Cloud obsługuje teraz reguły pozwalające na stosowanie w bazie danych Oracle standardów STIG (Security Technical Implementation Guide) agencji DISA. Firma Oracle rozszerzyła funkcje analizy zachowań użytkowników i firm (user and entity behavior analytics ― UEBA) w całej ofercie. W szczególności usługa Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA) Cloud Service wprowadza wzorce dostępu do danych na poziomie SQL, a następnie wykrywa anomalie w zachowaniach użytkownika, bazy danych lub aplikacji.

Rozszerzone zarządzanie tożsamością klientów

Przedsiębiorstwa potrzebują rozwiązań do synchronizowania danych dotyczących klientów z informacjami marketingowymi. Mając to na uwadze, firma Oracle rozszerzyła swoje funkcje zarządzania tożsamością w usłudze Oracle Identity Cloud Service oraz umożliwiła ich integrację z rozwiązaniami Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud. Wraz z tymi rozwiązaniami przedsiębiorstwo może wykorzystywać wbudowane atrybuty usług Oracle Identity Cloud Service, które usprawniają zarządzanie zgodami klientów, profilami na portalach społecznościowych, preferencjami i działaniami. Pozwoli to efektywniej analizować dane dotyczące klientów oraz uzyskiwać przydatną w działaniu wiedzę. Nowe funkcje można również łatwo zintegrować z aplikacjami innych firm lub aplikacjami niestandardowymi za pośrednictwem usługi Oracle Self-Service Integration Cloud Service, co umożliwi specjalistom ds. marketingu wprowadzanie dodatkowych usług.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top