Oczekiwania biznesowe kontra infrastruktura – obawy europejskich firm

Nowe badanie zlecone przez Barracuda Networks pokazuje rosnące obawy firm średniej wielkości dotyczące tego, jak nowe praktyki biznesowe wpływają na infrastrukturę sieciową i bezpieczeństwo IT.

{loadpostion IT_Dzial}

Nowe badania przeprowadzone na zlecenie firmy Barracuda ujawniły obawy firm dotyczące coraz większych wymagań IT wobec istniejących sieci w firmach. W ramach badania firma Freeform Dynamics zapytała ponad 600 pracowników działów biznesowych i informatycznych z przedsiębiorstw średniej wielkości z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec o wpływ, jaki ewoluujące praktyki biznesowe wywierają na istniejącą infrastrukturę IT. Wyniki badania pozwoliły zidentyfikować kilka wyłaniających się trendów biznesowych, które stanowią coraz większe obciążenie dla obecnych środowisk IT. Co również istotne, ujawniły też brak pewności siebie tych osób, których zadaniem jest adaptowanie istniejącej infrastruktury informatycznej do nowych wymagań biznesowych.

W miarę ewolucji firm szybko rosną wymagania wobec sieci

Uczestnicy ankiety wskazali ewoluujące praktyki biznesowe jako czynnik wpływający na wydajność sieci. Wśród tych, które obecnie wywierają największy wpływ ankietowani wymienili:
  1. Rosnące wykorzystanie usług chmurowych do kluczowych funkcji biznesowych, takich jak poczta e-mail i CRM (69 proc.)
  2. Coraz powszechniejszy dostęp zdalny i mobilny do sieci biznesowych (62%)
  3. Ogólny wzrost natężenia i różnorodności ruchu sieciowego (58%) Wyniki ankiety ilustrują trend ewolucji firm w przedsiębiorstwa elastyczne i bazujące na danych, jak również wyzwania, jakie ta zmiana stawia przed infrastrukturą, której pierwotnie nie zaprojektowano pod kątem takiej elastyczności.

Trzy najczęściej wskazywane obszary, które mogą sprawić problemy w przyszłości, to:

  1. Nowe/zmieniające się przepisy (34 proc.)
  2. Użycie infrastruktury chmurowej (34 proc.) 
  3. Łączność M2M i Internet Rzeczy (32 proc.)

Z badania wynika, że wraz ze zmieniającymi się praktykami biznesowymi chmura stanie się jeszcze ważniejsza na poziomie infrastruktury. Co więcej, nowe technologie, takie jak M2M (łączność między urządzeniami), w jeszcze większym stopniu obciążą sieć, stwarzając problemy w zakresie zgodności z przepisami.


Problemy z wydajnością, niezawodnością i bezpieczeństwem sieci

Obciążenie sieci nieustannie rośnie, a badanie zidentyfikowało wydajność (74 proc.), niezawodność (66 proc.) oraz bezpieczeństwo sieci (66 proc.) jako obszary, które obecnie są najbardziej problematyczne. Choć firmy popełniają coraz mniej niedociągnięć w tych obszarach, wydaje się, że wiele z nich musi dopiero poczynić niezbędne inwestycje w infrastrukturę.

Ponadto ponad 61 proc. respondentów uważa, że przygotowanie uzasadnienia biznesowego i pozyskanie funduszy na modernizację firmowych sieci stanowi obecnie poważny problem.

Wypełnienie luk w infrastrukturze krytycznej wymaga dużego nakładu pracy

Odpowiadając na pytanie o to, czy istniejąca infrastruktura w firmie poradzi sobie z nowymi obciążeniami, 94 proc. respondentów wyraziło wątpliwości dotyczące przynajmniej jednego obszaru. Największa niepewność wiązała się z perspektywą uwzględnienia nowych regulacji. 63 proc. respondentów nie było w pełni przekonanych, że ich istniejące systemy umożliwią zachowanie zgodności z przyszłymi, bardziej surowymi przepisami.

Konieczność zachowania zgodności z przepisami nie była jedynym źródłem obaw. Więcej niż połowa uczestników sondażu nie była pewna, czy zdoła spełnić rosnące wymagania w jednym lub wielu obszarach związanych z ogólnym rozwojem biznesowym (45 proc.), łącznością o znaczeniu krytycznym dla funkcjonowania firmy (średnio 46 proc.) lub wykorzystaniem infrastruktury chmurowej (47 proc.). Niepewność związana ze zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi sprawia, że coraz więcej specjalistów IT przewiduje, że trzeba będzie podejść do tego problemu w bardziej pomysłowy sposób. 56 proc. respondentów już teraz widzi potrzebę stosowania bardziej wyspecjalizowanych/zaawansowanych rozwiązań informatycznych, a kolejne 34 proc. twierdzi, że będą one potrzebne w przyszłości. Co więcej, 51 proc. badanych podkreśla pilną konieczność wprowadzenia nowego podejścia do infrastruktury, a 32 proc. mówi, że prawdopodobnie okaże się to niezbędne w późniejszym okresie. Wielu ankietowanych uważa też, że nowe sposoby monitorowania i zarządzania siecią będą stawać się coraz ważniejsze (60 proc. już teraz, 26 proc. w dłuższej perspektywie) dla utrzymania wydajności sieci w miarę jej rosnącego obciążenia.
Wyniki badania pokazują niekonsekwencję przedsiębiorstw średniej wielkości, które wykorzystują istniejącą infrastrukturę IT do granic możliwości, a mimo to oczekują, że spełni ona szereg nowych wymagań bez spadku wydajności lub bezpieczeństwa” – powiedział Wieland Alge, wiceprezes i dyrektor generalny na region EMEA, Barracuda Networks. – „Wiele firm zdaje sobie sprawę z problemu, ale brakuje im wiedzy lub zasobów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania sieciowego, które poradziłoby sobie z nowymi technologiami i trendami biznesowymi.
Wyniki badań jasno pokazują wpływ szybko ewoluujących praktyk biznesowych na istniejącą infrastrukturę informatyczną” – powiedział Tony Lock, analityk branży IT w Freeform Dynamics. – „Niemal każdy rozmówca wyrażał jakieś obawy, więc nie ma wątpliwości, że przedsiębiorstwa średniej wielkości muszą jeszcze sporo zrobić, aby zoptymalizować swoją infrastrukturę i przygotować się na kolejne wyzwania.
Źródło : Barracuda Networks

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top