Żywność, woda i energia zasilają nasz świat. Jesteśmy całkowicie zależni od zasobów naturalnych, których może niebawem zabraknąć, jeżeli nie będziemy nimi odpowiednio zarządzać. Towarzyszącej temu degradacji klimatu można zapobiec, optymalizując produkcję w najbardziej krytycznych branżach w taki sposób, aby stała się ona bardziej przyjazna dla środowiska. Do tego celu niezbędne są zmiany legislacyjne, a także właściwe inwestycje oraz wiedza pochodząca z analizy danych.

 REKLAMA 
 ENOVA - JAK USPRAWNIĆ POLSKI BUSINESS? 
 
Eksperci SAS wskazują, że posiadamy możliwości technologiczne oraz dysponujemy danymi, które pozwolą nie tylko na utrzymywanie, ale wręcz odbudowywanie zasobów naturalnych. Analityka może być wykorzystywana do różnych celów: ochrony bioróżnorodności, poprawy funkcji ekosystemu, polepszania stanu gleby czy jakości pożywienia, a także tworzenia elastycznej, odnawialnej i odpornej infrastruktury energetycznej.

Zalew danych uchroni nas przed brakiem wody

W filmie „Mad Max” nuklearna zagłada zamieniła świat w jałową pustynię, na której trwa walka o wszystkie możliwe zasoby, w tym wodę. Wszędzie panuje przemoc. Nie działają dawne struktury państwa. Naukowcy ostrzegają, że ta apokaliptyczna wizja rodem z Hollywood może się ziścić, ale z nieco innych powodów. Ocieplenie klimatu, zmiany demograficzne, urbanizacja oraz niewłaściwe zarządzanie zasobami sprawiają, że wody zaczyna brakować w niektórych regionach świata. Ten niedobór był m.in. powodem wojny domowej w Darfurze – konfliktu pomiędzy Egiptem, Sudanem i Etiopią o dostęp do wód Nilu, czy pomiędzy Indiami a Pakistanem o wody Indusu. Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia do 2025 r. połowa światowej populacji będzie mieszkać na obszarach dotkniętych niedostatkiem wody.

Woda jest jednym z niewielu składników używanych do produkcji każdego produktu. Codziennie zużywamy jej ogromne ilości. Niestety zanieczyszczenia powstające choćby w rolnictwie, przemyśle czy energetyce często sprawiają, że nie można jej ponownie wykorzystać. W odpowiednim zarządzaniu wodą pomagają rozwiązania SAS, które pozwalają integrować, analizować i mapować dane na temat jakości wody. Raporty z analiz pozwalają na tworzenie skutecznych regulacji prawnych i świadczenie lepszych usług przez organy administracji publicznej na rzecz ochrony ekosystemu.

AI pomaga w przejściu na odnawialne źródła energii

Według sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska „Jakość powietrza w Europie – 2020” sześć państw członkowskich przekroczyło unijną wartość dopuszczalną dla drobnego pyłu zawieszonego w powietrzu (PM2,5). Wśród nich znalazły się: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Włochy i Polska. Aby zatrzymać ten niepokojący trend, redukcja emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku produkcji energii powinna być celem zarówno ustawodawców, jak i biznesu.

Przejście od scentralizowanego modelu energetycznego wykorzystującego paliwa kopalne do zdecentralizowanego, opierającego się na energii ze źródeł odnawialnych, wymaga elastyczności i skutecznego zarządzania zasobami. Inteligentne algorytmy umożliwiają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Przykładowo systemy SAS ze sztuczną inteligencją wykorzystuje się do optymalizacji rozmieszczania paneli słonecznych w oparciu o dane pogodowe i geolokalizacyjne. Na podstawie tych informacji możliwe jest tworzenie prognoz produkcji energii słonecznej w różnych warunkach. Analityka wspiera również proces wygaszania elektrowni węglowych, które są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń. Systemów SAS z powodzeniem używa się m.in. do prognozowania efektów działań na rzecz dekarbonizacji.

Źródło: SAS Institute

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top