PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. analizuje dane biznesowe z Oracle Analytics
oracle 120Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK), to spółka zajmująca się gospodarką wodno-ściekową w samej Gdyni oraz kilku miastach i gminach regionu. Obsługiwana przez przedsiębiorstwo aglomeracja liczy ponad 380 tys. mieszkańców.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
PEWIK Gdynia do skutecznego prowadzenia działalności potrzebował sprawdzonego systemu analizowania danych biznesowych i raportowania dla potrzeb kierownictwa Spółki. Wybrany do tego celu system Oracle Analytics jest od początku 2022 roku przenoszony do chmury Oracle Cloud przy pomocy ekspertów firmy Exarto.

Narzędzia Oracle Analytics są w naszej Spółce używane głównie do wykonywania analiz finansowych – np. związanych z kontrolą kosztów i parametrów sprzedażowych, a także do wizualizacji wyników naszej działalności podstawowej” – komentuje Jacek Richter z działu IT Spółki PEWIK GDYNIA. „Analizujemy takie aspekty, jak dane i rachunki klientów, wielkość sprzedaży, wielkość produkcji wody, czy ilość odprowadzanych ścieków. Analizujemy także korelacje między tymi obszarami. Dodatkowo analizowany jest obszar kadrowo-płacowy, a także aspekty związane z bieżącym informowaniem wspomagającym pracę Zarządu, kierowników oraz poszczególnych działów.


Zakres raportowania obsługiwany przez narzędzia Oracle jest bardzo szeroki i obejmuje takie obszary, jak zestawienia przychodów i kosztów, kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych, stan środków pieniężnych, rzeczowych i ekonomicznych, czy rachunek przepływów pieniężnych. Z obszaru kadrowo-płacowego Spółki raporty dotyczą stanu zatrudnienia oraz wynagrodzeń, kosztów osobowych, kwalifikacji, absencji i bieżącego stanu urlopów oraz uprawnień emerytalnych. Dodatkowo analitycy PEWIK GDYNIA Sp. z .o. przygotowują raporty z zakresu ochrony środowiska, szkoleń, realizacji bieżących procesów w systemach CRM i ERP, historii finansowej czy stanu audytów.

Przejście z modelu lokalnego do systemu działającego w Oracle Cloud odbyło się sprawnie i praktycznie niezauważalnie dla użytkowników, a przy tym okazało się bardzo proste dla administratorów IT.

Platforma Oracle Cloud Infrastructure daje ogromną możliwość dostosowania niezbędnej infrastruktury i usług do aktualnych potrzeb, wliczając w to uruchamiane na krótko środowiska testowe o parametrach przekraczających posiadane zasoby własne” – dodaje Jacek Richter. „Dodatkowa korzyść jest taka, że nie musimy posiadać całej niezbędnej infrastruktury u siebie. W razie konieczności możemy ją dowolnie rozbudowywać lub ograniczać, dbając oczywiście o koszty, ale i uwzględniając programy zniżkowe.


Projekt w Spółce PEWIK GDYNIA jest prowadzony bez problemów i zgodnie z planem” – powiedział Aleksander Miler, Prezes Zarządu firmy Exarto. „Mamy już za sobą przeniesienie systemu analitycznego do Oracle Analytics Cloud oraz podłączenie do niego lokalnych źródeł danych. Obecnie skupiamy się na przeniesieniu lokalnej hurtowni danych do Oracle Cloud Infrastructure, gdzie implementujemy hurtownię czysto chmurową Autonomous Data Warehouse. Dodatkowo przedmiotem projektu jest wdrożenie autorskiego systemu Exarto DQ służącego do monitoringu jakości danych.


Podczas wielu spotkań i prezentacji udowodniliśmy klientowi, że system analityczny działający w chmurze przynosi ogromne korzyści biznesowe” – komentuje Sebastian Jastrzębski, Cloud Platform Sales Representative z Oracle Polska. „To przede wszystkim praktycznie nieograniczona skalowalność oraz poziom zabezpieczeń, nie mający sobie równych w branży. Dodatkowym wyjątkowym aspektem projektu w PEWIK Gdynia jest fakt, że klient zdecydował się na wdrożenie firmowej hurtowni danych opartej na bazie Oracle w wersji autonomicznej. To bardzo trafny wybór, dzięki któremu dział IT Spółki będzie odciążony od wielu pracochłonnych czynności związanych z codzienną konserwacją, strojeniem, aktualizacją i zabezpieczaniem baz danych.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top