ENION SA - ponad 2,5 tys. użytkowników systemu Impuls BPSC

BPSC - SYSTEMY ERP, MRPWdrożenia systemu Impuls BPSC w spółkach koncernu ENION SA to jedne z najszerszych funkcjonalnie implementacji ERP w polskich spółkach energetycznych. W Enion SA Oddział w Będzinie z systemu korzysta w tej chwili blisko 550 osób, w Częstochowie ponad  350. W 2006 roku BPSC zakończyło wdrożenie w dwóch kolejnych oddziałach koncernu ENION SA w Krakowie i w Bielsku – Białej (ponad 1600 użytkowników). Podkreślenia wymaga wyjątkowo krótki czas ich realizacji – w obu przypadkach od czasu rozpoczęcia wdrożenia do uruchomienia systemu minęło nieco ponad pół roku.
{MosModule module=GreneReklama}

Głównym celem wdrożenia w ENION SA było opracowanie obowiązującego w całym koncernie standardu w zakresie spójnych rozwiązań prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rejestracji zdarzeń gospodarczych w systemie Impuls BPSC. Wypracowany standard miał umożliwić konsolidację wyników oddziałów do systemu nadrzędnego w Centrali, a także zapewnić możliwość spójnych analiz danych w obszarach finansów, gospodarki materiałowej, transportu, eksploatacji i remontów w całym koncernie. Koniecznym było zagwarantowanie od 1 stycznia 2006 roku importu ujednoliconych na poziomie całego koncernu danych z oddziałów do hurtowni danych w Centrali.

- Wdrożenie zakładało standaryzację i udało się ją uzyskać – opowiada Jerzy Cieśliński, Dyrektor departamentu informatyki ENION – W czterech oddziałach mamy teraz Impuls, zaś w tarnowskim – system SAP, ale jest on zintegrowany z całością. Wdrożenie objęło ważne obszary dziedzinowe  - dystrybucję i obroty (w tym integrację z systemami działającymi już w tych obszarach).

Impuls BPSC został zintegrowany z funkcjonującymi w ENION SA systemami informatycznymi, co umożliwiło ewidencję wszystkich danych potrzebnych do obsługi procesu sprzedaży energii elektrycznej i usług z tym skojarzonych. System ułatwił proces kalkulacji i planowania kosztów oraz zarządzania obiektami technicznymi oraz umożliwił sprawne prowadzenie remontów i inwestycji w zakresie infrastruktury elektro – energetycznej. W rezultacie proces współpracy pomiędzy systemami w obu oddziałach również został ujednolicony.

Ze względu na skalę projektu (ponad 1600 użytkowników końcowych systemu w dwóch lokalizacjach), krótki czas uruchomienia (7 miesięcy) oraz standaryzację projekt wymagał specjalnego sposobu zarządzania. Stworzona została odpowiednia struktura zarządzania, odpowiadająca poziomom organizacyjnym ENIONU. Na każdym z tych poziomów istniały dualne, współpracujące ze sobą struktury należące do ENION i BPSC. Taka struktura projektu zapewniła prawidłowy przebieg całości prac oraz ścisłą współpracę pomiędzy zespołami Enionu i BPSC w trakcie wdrożenia.

Innym uwarunkowaniem projektu była konieczność integracji systemu Impuls z eksploatowanymi przez Klienta systemami informatycznymi. Ważnym elementem było również uruchomienie jednej platformy sprzętowej oraz systemowej dla oddziałów w Krakowie i w Bielsku – Białej przy zachowaniu ciągłości prac. System Impuls pracuje w Koncernie ENION w architekturze klient – serwer i architekturze trójwarstwowej serwera aplikacji (usługi terminalowe).

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top