Firma Kemipol korzysta z rozwiązania Microsoft Business Solutions–Axapta

Spółka Kemipol powstała w 1991 roku wprowadzając nowoczesne metody chemicznego strącania w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody na rynku polskim. W chwili obecnej jest przedsiębiorstwem dwu-zakładowym z zakładami w Policach i Wrocławiu. Podstawowym założeniem polityki Kemipol-u jest kompleksowe rozwiązywanie problemów klientów w zakresie chemii na stacjach uzdatniana wody i oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych.Oferta Kemipol-u to nie tylko pełny zestaw koagulantów do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz szereg produktów specjalistycznych, ale także kompleksowe rozwiązania problemów (rekultywacja jezior, systemy antyodorowe, projektowanie procesu chemicznego oczyszczania ścieków) i sprzedaż instalacji. System zarządzania jakością wdrożony w 1995 roku zgodny z normą ISO 9001:2000, gwarantuje stałą, wysoką jakość produktów i serwisu Kemipol-u a system zarządzania środowiskowego ISO 14001:1996 potwierdza spełnienie wszystkich warunków ochrony środowiska.

Informacje o firmie

Kemipol to firma odpowiadająca za kom-pleksowe rozwiązywanie problemów klientów w zakresie chemii na stacjach uzdatniana wody i oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych. Spółka Kemipol powstała w 1991 roku wprowadzając nowoczesne metody chemicznego strącania w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody na rynku polskim. W chwili obecnej jest przedsiębiorstwem dwu-zakładowym z zakładami w Policach i Wrocławiu.

Wyzwanie

Zarząd Kemipolu podjął decyzję o rozwoju infrastruktury informatycznej i zastosowaniu Microsoft-Axapta. Kemipol był długoletnim użytkownikiem Microsoft XAL, ale na skutek dynamicznego rozwoju firmy i ograniczeń technologii oprogramowania system przestał spełniać wymagania użytkowników. Za wyborem systemu Microsoft-Axapta przemawiały m.in.: zwiększenie bezpieczeństwa systemu i danych, zgodność systemu Axapta z najnowszymi standardami technologicznymi, co zwiększa szanse rozwoju firmy, systematyzacja procesów biznesowych specyficznych dla firmy pozwalająca na ich bardziej precyzyjne odwzorowanie w systemie.

Rozwiązanie

Wdrożenia systemu podjęła się firma CSF Polska – certyfikowany złoty partner Microsoft w obszarze Microsoft Business Solutions. Uruchomienie systemu nastąpiło 2 stycznia 2006r. Nowy system Axapta pozwolił firmie Kemipol znacznie rozszerzyć dotychczas stosowaną funkcjonalność, która obejmie m.in. następujące moduły: zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw i produkcji (SCM), zarządzanie produkcją, zarządzanie kontaktami z klientem (CRM), zarządzanie zasobami ludzkimi (Axapta People). Z systemu korzysta jednocześnie 25 użytkowników końcowych w obu oddziałach firmy.

Kemipol gwarantuje dostarczenie i rozładunek produktów do magazynu klienta w ciągu max. 3 dni od zamówienia telefonicznego, organizuje transport w cysternach, a także zapewnia obsługę małym klientom oraz dostawy dowolnie małych partii produktów. Potrzebował, więc funkcjonalności łączącej w całość obszary sprzedaży i zaopatrzenia, umożliwiającej zarządzanie dostawami w warunkach szybko zmieniającego się popytu i zapewniającej wysoki stopień integracji logistyki z innymi kluczowymi obszarami działalności włącznie z zarządzaniem magazynem, finansami, handlem i produkcją. W tym celu firma CSF Polska wdrożyła swój autorski moduł Transport. Zapewnił on Kemipolowi m.in.: planowanie dostaw z poziomu modułów Sprzedaż i Transport, konfigurację wyjątków transportowych, obsługę zamówień częściowo dostarczanych a także stanowi bazę informacji o posiadanych zasobach transportowych.

 
W obszarze sprzedaży zespół CSF Polska dodała mechanizm umieszczania na wydruku odpowiednich danych teleadresowych w zależności od wybranego wymiaru. Podyktowane to było faktem zlokalizowania produkcji w dwóch zakładach. Kolejnym cennym rozwiązaniem była modyfikacją funkcjonalności modułu finansowego o możliwość importowania plików wyciągów bankowych do systemu bez konieczności ich manualnego wprowadzania do systemu, co wpływa znacząco na oszczędność czasu pracy. Jednym z kluczowych zadań wykonanych przez zespół CSF Polska było uruchomienie i skonfigurowanie modułu Analizy Biznesowe opartego o technologię OLAP. Opracowana funkcjonalność analizy sprzedaży w oparciu o dane dostępne w modułach Sprzedaży, CRM i funkcjonalności Umów Handlowych zapewnia firmie Kemipol łatwość tworzenia wielowymiarowych zestawień i analiz.

W ramach prac wdrożeniowych konsultanci CSF Polska przystosowali moduł zarządzania zasobami ludzkimi Axapta People do specyficznych wymagań Kemipolu. Zastosowano funkcjonalność funduszy pracowniczych do ewidencjonowania wypłat pożyczek, usprawniono pracę przy wystawianiu umów – zleceń, zmodyfikowano parametry statyczne (m.in.: składniki płacowe) i dynamiczne na potrzeby przedsiębiorstwa.
„Wybór firmy wdrożeniowej miał kluczowe znaczenie ze względu na znaczenie, jakie niesie za sobą zmiana sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Pracownicy CSF Polska wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem w realizowany projekt. Propozycje konsultantów wielokrotnie wskazywały na nowe możliwości wykorzystania systemu, przez co przyczynili się do znacznego zautomatyzowania naszych procesów biznesowych, wpłynęli na optymalizację pracy i oszczędność czasu.” – powiedziała Elżbieta Dopierała, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Kemipol.

Korzyści biznesowe

Wdrożenie rozwiązania Microsoft Axapta przyczyniło się do usprawnienia działania dwu-oddziałowej organizacji firmy i podniesienia jej efektywności. W wyniku wdrożenia rozwiązania Microsoft-Axapta w firmie zautomatyzowano część procesów biznesowych oraz zwiększono kontrolę nad osobami biorącymi udział w poszczególnych procesach. Dzięki zastosowaniu dedykowanych rozwiązań przyspieszeniu uległo wykonanie codziennych obowiązków i zadań. Implementacja systemu Microsoft-Axapta pozwoliła na zapewnienie jeszcze lepszej jakości obsługi rosnącemu gronu klientów, co w efekcie przekłada się na bardziej dynamiczny rozwój firmy.

Źródło: www.microsoft.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top