Infor poinformował o powstaniu nowej jednostki biznesowej H&L Digital, dostarczającej kompleksowe rozwiązania cyfrowe w chmurze. H&L Digital wraz z już istniejącym oprogramowaniem i platformami Infor pozwala oferować usługi Digital as a Service – nowe możliwości zapewniające klientom Infor uzyskiwanie dodatkowych źródeł przychodów z wykorzystaniem własności intelektualnej oraz pomagające skuteczniej prowadzić biznes.

 REKLAMA 
 ENOVA - JAK USPRAWNIĆ POLSKI BUSINESS? 
 
Na głównego stratega technologii cyfrowych i szefa H&L Digital został wybrany dyrektor kreatywny Marc Scibelli.

Hook & Loop, agencja kreatywna należąca do Infor, została założona w 2012 roku z myślą o użytkownikach wewnętrznych firmy ze szczególną misją oddziaływania na korzystających z oprogramowania Infor. H&L Digital powstało poprzez rozwój agencji Hook & Loop nakierowany na klientów zewnętrznych z wykorzystaniem tych samych metod, takich jak warsztaty cyfrowe i hackathony, zapewniających klientom firmy Infor zróżnicowane możliwości skorzystania z narzędzi cyfrowych.
Wiele firm konsultingowych oraz agencji projektowych twierdzi, że jest w stanie przeprowadzić transformację cyfrową w firmie, pomagając klientom sprostać wyzwaniom, jakie stwarza świat cyfrowy. Jednak ze względu na brak technologii potrzebnej do przeprowadzenia rzeczywistych zmian, projekty ich klientów często umierają śmiercią naturalną, stoją w miejscu lub nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań” – powiedział Charles Phillips, prezes Infor. "Wraz z utworzeniem oddziału H&L Digital, Infor jest w stanie dostarczyć wszystkie elementy kompleksowych rozwiązań w formie usługi: aplikacje w chmurze dla przemysłu, dynamiczne analizy na podstawie danych, nowatorskie projektowanie z uwzględnieniem preferencji użytkownika, a także połączoną sieć łańcucha dostaw.
Infor zdecydował się na podejście do usług cyfrowych transformacji „poza przedsiębiorstwem”, które usprawnia działania firmy i dostarcza korzyści zarówno klientom, jak i pracownikom. Na trzy warstwy tego podejścia składają się:
  • Oprogramowanie i platformy – u podstaw każdego programu transformacji cyfrowej znajdują się aplikacje w chmurze, które wspomagają prowadzenie firmy, w tym oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania cennikami złożonych i konfigurowalnych produktów – Configure–Price–Quote (CPQ) i middleware oparte na standardach Infor ION®, służące do integrowania i publikowania danych.
  • Dane i analizy – analizy Infor Dynamic Science Labs umieszczone w szczytowej warstwie podstawowych aplikacji służących do zarządzania API, uzyskiwane dzięki elastycznej mocy superkomputerów Amazon Web Services (AWS).
  • H&L Digital – sposób na działanie firmy pozwalający uczynić ją bardziej skuteczną, wywierającą współcześnie większy wpływ oraz zdolną do tworzenia nowych, opartych na danych sposobach dostarczania wartości, usług lub produktów.

 

Powstanie potężnych platform cyfrowych i sieci wywołało znaczące zmiany w sposobie, w jaki wszyscy pracujemy, komunikujemy się i sprzedajemy" – powiedział Marc Scibelli, dyrektor kreatywny w firmie Infor i szef H&L Digital – "H&L Digital pomoże klientom Infor stworzyć nowe rozwiązania w chmurze wyróżniające ich działalność i pozwalające opracować solidny, cyfrowy ekosystem.

Elementami usługi Infor Digital as a Service są:

  • Budowa strategii – H&L Digital tworzy cyfrową strategię dla firmy i marki w oparciu o analizy z warsztatów interaktywnych. Proces rozpoczyna się od zdefiniowania cyfrowego ekosystemu i identyfikacji "szybkich zwycięstw", w pierwszej kolejności dla prototypu. Zespół projektowy współpracuje z zespołami IT klienta w celu zidentyfikowania luk w obecnej architekturze i tworzy harmonogramy realizacji.
  • Projekt – myślenie od początku o projekcie pomaga H&L Digital skoncentrować się na rozwiązaniach, które firmy starają się wykreować dla użytkowników końcowych. Tworzenie intuicyjnych rozwiązań H&L Digital umożliwia użytkownikom osiąganie celów i płynną pracę w dowolnym środowisku, pomagając zmienić sposób zaangażowania pracowników oraz współpracę i sposób interakcji organizacji z klientami.
  • Montaż – H&L Digital wykorzystuje odmienne produkty i usługi, jak również istniejące technologie po to, by zasilać elementy cyfrowego ekosystemu i przeprowadzać analizę służącą zrozumieniu złożoności składników niezbędnych do integracji i potencjalnego rozwoju, a w efekcie przyspieszenia realizacji projektu.
  • Uruchomienie – H&L Digital zarządza usługami SaaS, korzystając z rozwiązań technologicznych specyficznych dla firmy i świadczy usługi związane z dalszą ewolucją, wsparciem i serwisem.
H&L Digital to kolejna ewolucja strategicznych inwestycji Infor w technologię cyfrową rozwiązań dla użytkownika pozwalających mu wyróżnić się na tle konkurencji" – powiedział Michael Krigsman, analityk branży i założyciel CXO Talk – "Jako że Infor jest już doradcą klientów korzystających z ich oprogramowania w zakresie strategii cyfrowej – nowa grupa (H&L Digital) umożliwi dalsze zwiększenie zaangażowania firmy na rzecz transformacji cyfrowej. H&L Digital rozszerza możliwości Infor w zakresie wykorzystania platformy firmy w zróżnicowanych zastosowaniach dla klientów.

Źródło: Infor

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top