Nowy suwerenny region chmurowy Oracle EU Sovereign Cloud jest już dostępny
ORACLENowy suwerenny region chmurowy Oracle EU Sovereign Cloud jest już dostępny; pomoże organizacjom z sektora prywatnego i publicznego w Unii Europejskiej uzyskać większą kontrolę nad prywatnością ich danych i spełnić wymogi suwerenności.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Oracle EU Sovereign Cloud, jedna z pierwszych ofert chmurowych zaprojektowanych z myślą o zastosowaniu w UE, zapewnia klientom usługi i możliwości regionów chmury publicznej Oracle Cloud Infrastructure (OCI) potrzebne do uruchamiania dowolnych obciążeń z tymi samymi cenami, wsparciem i umowami o poziomie usług (SLA). Oracle EU Sovereign Cloud jest zlokalizowana w całości w UE, obsługiwana przez personel rezydujący w UE i podmioty prawne zarejestrowane w UE. W ramach strategii rozproszonej chmury OCI, EU Sovereign Cloud zapewnia nową opcję pomagającą spełnić wymogi regulacyjne, uzupełniając strategie Oracle dotyczące chmury hybrydowej i dedykowanej.

Oracle EU Sovereign Cloud doskonale nadaje się do hostowania systemów firm cyfrowych działających w branżach podlegających ścisłym regulacjom. Klienci posiadający dane i aplikacje, które są wrażliwe, regulowane lub mają strategiczne znaczenie regionalne, a także obciążenia, które podlegają wytycznym i wymogom UE w zakresie suwerenności i prywatności danych, takim jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), mogą teraz przenieść się do chmury. EU Sovereign Cloud pomoże przyspieszyć transformację cyfrową w kluczowych branżach, takich jak opieka zdrowotna, usługi finansowe (w tym bankowość i ubezpieczenia), telekomunikacja i sektor publiczny, ponieważ hostowane dane klientów pozostają w państwach członkowskich UE, a regiony chmury są obsługiwane wyłącznie przez personel rezydujący w UE.

Krajobraz technologiczny Unii Europejskiej zmienił się diametralnie ze względu na rosnące znaczenie ochrony danych i lokalizacji, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na suwerenne rozwiązania chmurowe, które mogą bezpiecznie przechowywać wrażliwe dane klientów i być zgodne z przepisami - takimi jak RODO" - powiedział Richard Smith, wiceprezes Oracle ds. rozwiązań technologicznych w regionie EMEA. "Naszym celem jest dotarcie do klientów na każdym etapie ich podróży w chmurze, a dzięki Oracle EU Sovereign Cloud klienci z branż podlegających ścisłym regulacjom, czy specyficznym przepisom obowiązującym w niektórych krajach, mogą teraz przyspieszyć swoje strategie chmurowe.


Dostarcza te same usługi co chmura publiczna Oracle w tej samej cenie

Chmura Oracle EU Sovereign Cloud, dostępna dla klientów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE i na całym świecie, oferuje ponad 100 usług chmurowych dostępnych w chmurze publicznej Oracle bez dodatkowych opłat za funkcje suwerenności i z tymi samymi umowami SLA dotyczącymi wydajności, zarządzania i dostępności. Klienci Oracle mogą również uzyskać dostęp do innych programów – takich, jak Oracle Support Rewards. Ponadto pakiet Oracle Fusion Cloud Applications Suite, który jest obecnie dostępny w ofercie EU Restricted Access, będzie wkrótce dostępny w Oracle EU Sovereign Cloud.

Oracle EU Sovereign Cloud pozwala organizacjom z branż regulowanych i rządom na bezpieczne stosowanie technik SI. Organizacje stanęły ostatnio w obliczu poważnych wyzwań, które uniemożliwiały korzystanie z istniejących ofert generatywnej sztucznej inteligencji. Oferując usługi i możliwości chmury publicznej Oracle, Oracle EU Sovereign Cloud umożliwia organizacjom sektora publicznego korzystanie z infrastruktury sztucznej inteligencji w chmurze, która jest zgodna z wymogami UE w zakresie przechowywania danych i suwerenności.

Zaprojektowany i obsługiwany z myślą o prywatności i suwerenności danych w UE

Nowy suwerenny region chmury działa w oparciu o kompleksowy zestaw polityk i zasad zarządzania, które dodatkowo zwiększają możliwości OCI w zakresie rezydencji danych, bezpieczeństwa, prywatności i zgodności. Zasady te obejmują m.in. sposób przechowywania i zarządzania dostępem do danych przez OCI oraz sposób obsługi dostępu do danych z podmiotów spoza UE. Centra danych Oracle EU Sovereign Cloud znajdują się w krajach Unii Europejskiej (we Frankfurcie i Madrycie), są własnością Oracle i są obsługiwane przez wydzielone unijne podmioty prawne należące do Oracle, zarejestrowane w UE, a operacje i obsługa klienta są wykonywane przez personel rezydujący w UE. Chmura Oracle EU Sovereign Cloud opiera się na istniejących programach zgodności Oracle Cloud, które umożliwiają klientom wykazanie zgodności z przepisami regionalnymi i branżowymi. Jest również zgodna z przepisami UE dotyczącymi monitorowania oraz wytycznymi ograniczającymi przekazywanie danych poza UE (takimi jak orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE Schrems II i Europejskiej Rady Ochrony Danych).

Ponadto rozległa sieć ponad 85 globalnych i regionalnych partnerów dysponujących kompetencjami OCI FastConnect oferuje organizacjom dedykowaną łączność z Oracle Cloud Regions i usługami OCI. Digital Realty hostuje lokalizację regionu EU Sovereign Cloud w Madrycie, a Equinix lokalizację regionu we Frankfurcie. Inni partnerzy FastConnect dostępni w momencie uruchomienia EU Sovereign Cloud, to Arelion, DE-CIX i InterCloud.

Oddzielna architektura pomaga zapewnić bezpieczeństwo danych i wzmacnia suwerenność


Oracle EU Sovereign Cloud została zaprojektowana z myślą o rezydencji i bezpieczeństwie danych dzięki architekturze, która nie współdzieli infrastruktury z komercyjnymi regionami Oracle w UE i która nie ma połączenia sieci szkieletowej z innymi regionami chmury Oracle. Dostęp klientów do Oracle EU Sovereign Cloud jest zarządzany niezależnie od dostępu do komercyjnych regionów Oracle Cloud. Chmura Oracle EU Sovereign Cloud została zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności i składa się z dwóch regionów, co umożliwia odzyskiwanie danych po awarii w granicach UE. Każdy region obejmuje trzy domeny fault domains, aby uniknąć grupowania obciążeń na tym samym sprzęcie fizycznym. W związku z tym każda awaria, czy konserwacja sprzętu w jednej domenie nie będzie miała wpływu na instancje znajdujące się w pozostałych domenach.

Nowe usługi zarządzania kluczami OCI


Aby pomóc klientom w dalszym zabezpieczaniu danych i spełnieniu wymogów suwerenności danych, OCI wprowadza dwie nowe usługi zarządzania kluczami dostępne we wszystkich regionach Oracle Cloud, w tym w EU Sovereign Cloud: OCI Dedicated Key Management Service i OCI External Key Management Service.

Usługa OCI External Key Management została stworzona we współpracy z Thales Group i umożliwia klientom szyfrowanie danych przy użyciu kluczy, które są tworzone i zarządzane przez klienta poza OCI. Te klucze szyfrujące zawsze pozostają pod opieką klienta i nigdy nie są importowane do OCI, umożliwiając klientom przenoszenie do OCI regulowanych obciążeń, wymagających kontroli nad fizycznym przechowywaniem kluczy poza chmurą. OCI Dedicated Key Management zapewnia klientom kontrolę nad kluczami szyfrowania za pomocą modułu HSM (Hardware Security Module).

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top