Rozwiązanie IoT Business Connector™ firmy IFS wykorzystuje potencjał Internetu Rzeczy (IoT) w systemie IFS Applications™ i rozwiązaniach IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie (IFS Field Service Management™; FSM) oraz IFS Enterprise Operational Intelligence.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, zaprezentowała IFS IoT Business Connector — nowy produkt, dostarczający kompleksową architekturę dla Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT). Pozwala on na wdrożenie koncepcji związanych z IoT dla osiągnięcia szybkich i wymiernych korzyści z wykorzystania nowej technologii. Produkt zaprezentowano na konferencji IFS World Conference 2016 w Göteborgu w Szwecji.

Rozwiązanie IFS IoT Business Connector opracowano pod kątem przyspieszenia i zwiększenia bezpieczeństwa inicjatyw związanych z Internetem Rzeczy w takich obszarach, jak predykcyjna obsługa techniczna, zarządzanie serwisem, zarządzanie majątkiem i produkcją. Rozwiązanie daje możliwość wykorzystania danych automatycznie pozyskiwanych z produktów, aktywów i wyposażenia w celu uruchomienia odpowiednich — definiowanych przez użytkownika, automatycznych bądź półautomatycznych — procedur oprogramowania firmy IFS do zarządzania przedsiębiorstwem. IFS IoT Business Connector współpracuje na zasadzie „plug-and-play” z pakietem Microsoft Azure IoT Suite umożliwiającym komunikację między urządzeniami i analizę danych, oferującym również otwarte interfejsy API do współpracy z innymi platformami IoT lub specjalistycznymi aplikacjami przetwarzającymi dane pochodzące z urządzeń.

IFS IoT Business Connector wypełnia lukę między analizą danych IoT i wykorzystaniem jej wyników do jeszcze bardziej efektywnego przeprowadzania działań remontowych, serwisowych i produkcyjnych. Oferowane rozwiązanie oddaje w ręce firmy możliwość przekształcenia inwestycji w obsługę Internetu Rzeczy, poprzez analizę pochodzących z niego danych, w oszczędności dzięki zwiększeniu efektywności procesowej, oraz w zysk dzięki wzrostowi innowacyjności świadczonych usług.

Kluczowymi komponentami IFS IoT Business Connector są:
  • IFS IoT Controller — narzędzie, które na podstawie analizy danych IoT identyfikuje wymagane działania związane z analizowanym obiektem. Rozwiązuje ono również szereg praktycznych problemów, pojawiających się podczas mapowania technologii operacyjnej (OT, Operational Technology) na potrzeby zastosowań informatycznych i biznesowych.
  • IFS IoT Gateway — narzędzie zapewniające bezpieczną komunikację między środowiskiem chmurowym i modułami analizującymi dane IoT a produktami firmy IFS rezydującymi na serwerach klienta lub działającymi w chmurze.
  • IFS IoT Discovery Manager — narzędzie oferujące dodatkową funkcjonalność z zakresu zarządzania i monitorowania danych w przypadku wykorzystania pakietu Azure IoT firmy Microsoft jako platformy przetwarzania danych IoT.
Moduł IFS IoT Business Connector jest obecnie wdrażany na zasadach programu wczesnych nabywców w następujących firmach: Songa Offshore (międzynarodowy wykonawca z branży wiertnictwa śródoceanicznego), ATS (wiodący amerykański dostawca usług związanych z utrzymaniem fabryk i usług z branży IT), Anticimex (międzynarodowa firma z branży zwalczania szkodników) oraz Hecla Mining (północnoamerykańska firma z branży wydobywstwa metali szlachetnych).
Zdecydowaliśmy się dołączyć do programu wczesnych nabywców, ponieważ zdajemy sobie sprawę z ogromnego potencjału technologii IoT w odniesieniu do naszego przedsiębiorstwa” – powiedział Christopher Lebeau, dyrektor działu IT firmy ATS. „Połączenie łańcucha wartości naszych usług serwisowych umożliwia nam automatyzację procesów firmowych w nowy sposób i wykorzystanie pozyskanych danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Jarl Dahlfors, prezes firmy Anticimex, powiedział:

Rozwiązanie IFS IoT Business Connector umożliwia nam kontrolowanie danych generowanych przez nasze urządzenia do zwalczania szkodników, zwiększając tym samym jakość świadczonych przez nas usług oraz przekazując naszym klientom potrzebne im dane.

Dan Matthews, CTO w korporacji IFS dodał:

Współpracując z naszymi klientami i partnerami, jesteśmy w stanie łączyć różne aspekty działań biznesowych, zatem inwestycja w IoT nie tylko przekłada się na ogromną ilość danych i ładne wykresy — Internet Rzeczy umożliwia planowanie i podejmowanie optymalnych działań z uwzględnieniem pełnego obrazu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz u klientów końcowych. Dla naszych klientów oznacza to łatwiejsze przejście do świata IoT, mniejsze ryzyko i szybszy zwrot z inwestycji.

Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top