SAP i NVIDIA przyspieszają wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji w aplikacjach biznesowych
SAPSAP i NVIDIA ogłosiły partnerstwo, dzięki któremu klienci biznesowi, korzystający z rozwiązań i aplikacji chmurowych SAP, będą mogli jeszcze szybciej wykorzystywać transformacyjną moc danych i generatywnej sztucznej inteligencji.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
SAP i NVIDIA podjęły współpracę dotyczącą budowania i dostarczania SAP Business AI, obejmującą skalowalne, przeznaczone dla biznesu możliwości generatywnej sztucznej inteligencji w ramach asystenta biznesowego SAP Joule oraz całego portfolio rozwiązań i aplikacji chmurowych SAP.

SAP i NVIDIA współpracują w celu zbudowania i dostarczenia SAP Business AI w asystencie biznesowym Joule oraz w całym portfolio rozwiązań i aplikacji chmurowych SAP. Wszystko to w oparciu o Generative AI Hub. Środowisko to umożliwia dostęp do szerokiej gamy dużych modeli językowych (LLM) i testowanie ich w jednym miejscu, co pozwala ekspertom dopasować odpowiednią technologię AI do danego problemu biznesowego w odpowiedzialny i efektywny sposób.

Partnerstwo to część rozwijanego przez SAP projektu włączania generatywnej sztucznej inteligencji bezpośrednio w aplikacje, które zasilają światowe firmy. Ma ono pomóc klientom w adaptacji możliwości generatywnej sztucznej inteligencji na dużą skalę w ich organizacjach. SAP wykorzysta usługę generatywnej sztucznej inteligencji firmy NVIDIA, aby dostosować duże modele językowe do scenariuszy specyficznych dla domeny i wdrożyć aplikacje z nowymi mikroserwisami NVIDIA NIM. SAP i NVIDIA planują udostępnić nowe zintegrowane możliwości do końca 2024 roku.

Klienci korporacyjni chcą korzystać z najnowocześniejszych technologii, które zapewniają rzeczywistą wartość biznesową. Strategiczne partnerstwa technologiczne, takie jak to między SAP i NVIDIA, są podstawą naszej strategii inwestowania w technologie, które maksymalizują potencjał i możliwości sztucznej inteligencji dla biznesu. Doświadczenie NVIDIA w dostarczaniu możliwości AI na dużą skalę pomoże SAP przyspieszyć tempo transformacji i lepiej obsługiwać naszych klientów w chmurze – mówi Christian Klein, prezes i członek zarządu SAP SE.


SAP korzysta z cennych zasobów danych korporacyjnych, które można przekształcić w dedykowanych agentów generatywnej sztucznej inteligencji, aby pomóc klientom zautomatyzować ich działanie. NVIDIA i SAP dostarczą niestandardową generatywną sztuczną inteligencję tysiącom przedsiębiorstw na całym świecie, które korzystają z rozwiązań SAP – powiedział Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny NVIDIA.


Wykorzystanie danych biznesowych i generatywnej sztucznej inteligencji do rozwoju wiedzy

SAP i NVIDIA planują współpracę w celu zintegrowania generatywnej sztucznej inteligencji z rozwiązaniami chmurowymi SAP, w tym z najnowszą wersją rozwiązania SAP Datasphere, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) i RISE with SAP.

SAP planuje zbudować dodatkowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji w ramach SAP BTP przy użyciu usługi NVIDIA AI Foundry, obejmującej superkomputery NVIDIA DGX Cloud AI, oprogramowanie NVIDIA AI Enterprise i modele NVIDIA AI Foundation. Te nowe możliwości mają stanowić podstawę rozwoju i wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji dla klientów SAP i mają być dostępne w hubie generatywnej sztucznej inteligencji w SAP AI Core i SAP Datasphere.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top