ORACLEPodczas wirtualnej konferencji Oracle Live 29 września zostały zaprezentowane najnowsze rozszerzenia pakietu Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM), które pomogą przedsiębiorstwom w budowaniu odpornych, elastycznych łańcuchów dostaw stymulujących innowacyjność i rozwój. Za pomocą nowych funkcji klienci będą mogli zacieśnić współpracę między sieciami dostaw, proaktywnie zarządzać zasobami łańcuchów dostaw i realizować długoterminowe plany w ich zakresie.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy łańcuchy dostaw znalazły się pod niezwykle dużą presją. Przedsiębiorstwa zmagają się z zakłóceniami wynikającymi z pandemii COVID-19, przesunięciami w globalnych umowach handlowych, szybko zmieniającymi się oczekiwaniami klientów i wieloma innymi nieprzewidzianymi okolicznościami” — powiedział Rick Jewell, wiceprezes Oracle, szef działu aplikacji. „Udostępniając nowe funkcje w aplikacjach Oracle Cloud SCM, pomagamy klientom stawić czoła tej złożoności i zbudować elastyczniejsze przedsiębiorstwa, które potrafią reagować na współczesne wyzwania i na to, co nadejdzie w kolejnych miesiącach.


Najnowsze funkcje i możliwości zawarte w pakiecie Oracle Cloud SCM to:
  • Oracle Logistics Digital Assistant — zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do bieżących informacji na temat łańcucha dostaw za pośrednictwem konwersacyjnego interfejsu, który szybko reaguje, zwiększa zadowolenie użytkowników i podnosi efektywność przedsiębiorstwa.
  • Oracle AI Planning Advisor — wykorzystuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które są wbudowane w narzędzia do planowania łańcucha dostaw i generują zalecenia optymalizujące wprowadzanie nowych produktów oraz umożliwiają klientom reagowanie na aktualne i spodziewane zakłócenia produkcyjne.
  • Obsługa konserwacji prewencyjnej w terenie — pomaga firmom optymalizować doświadczenia klientów dzięki nowym przepływom prewencyjnych usług serwisowych oraz funkcjom instalacji i usuwania usterek, które są udostępniane w ramach usługi Service Logistics Cloud for Field Service.
  • Współpraca w wielu warstwach łańcucha dostaw — umożliwia lepszy wgląd w dostawy na wyższych poziomach, zwiększając w ten sposób ogólną elastyczność łańcucha dostaw. Planowanie z myślą o łańcuchu dostaw opartym na projektach — optymalizuje planowanie dostaw pod kątem wymagań materiałowych w ramach konkretnych projektów i realizacji zamówień, zleceń przeniesienia i zleceń roboczych — a wszystko to z odwołaniami do projektów i zadań.
  • Nowe funkcje do zarządzania przychodami w poszczególnych kanałach — usprawniają i optymalizują programy handlowe, umożliwiając firmom tworzenie i rozstrzyganie sporów związanych z potrąceniami i nadpłatami. Upraszczają też eksportowanie programów i roszczeń dostawców.
  • Udoskonalenia zakupów obejmujących różne produkty — ułatwiają komunikację z systemami zewnętrznymi, aby pomóc klientom integrować i rozszerzać procesy zakupu za pośrednictwem nowych i zmodyfikowanych interfejsów API REST.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top