Oracle Autonomous Data Warehouse znosi ograniczenia w zarządzaniu danymi
oracle 120Firma Oracle ogłosiła dziś dostępność nowych funkcji Oracle Autonomous Data Warehouse — pierwszej w branży autonomicznej bazy danych opartej na uczeniu maszynowym i zoptymalizowanej pod kątem obliczeń analitycznych. Rozwiązanie to zapewnia natywne możliwości działania w wielu chmurach i oparte na otwartych standardach udostępnianie danych pomiędzy bazami danych, upraszcza integrację i analizę za pomocą nowych narzędzi, a także udostępnia ultraszybką pamięć masową przy tak samo niskich kosztach, jak w przypadku pamięci obiektowej.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 


Klienci napotykają wiele przeszkód podczas analizowania niepowiązanych ze sobą danych znajdujących się w aplikacjach lokalnych, chmurowych i SaaS. Problemy z jakimi się spotykają, to głównie brak interoperacyjności w architekturach wielochmurowych i rozproszonych magazynach danych, a także konieczność używania oddzielnych narzędzi i usług w procesach analitycznych. Najnowsze innowacje w Oracle Autonomous Data Warehouse ułatwiają klientom zadawanie zapytań dotyczących danych, a także ich udostępnianie i skalowanie — niezależnie od lokalizacji” — powiedział Çetin Özbütün, wiceprezes wykonawczy ds. technologii hurtowni danych i autonomicznych baz danych w firmie Oracle. „Kontynuujemy udostępnianie nowych możliwości oferowanych przez systemy zarządzania danymi w celu zapewnienia wydajności, automatyzacji i integracji wielochmurowej dla wszystkich kluczowych obciążeń.


Nowe przełomowe innowacje są dostępne bez dodatkowych kosztów dla klientów Oracle Autonomous Data Warehouse – są to między innymi:
  • Otwarta współpraca: w przeciwieństwie do zastrzeżonych modeli udostępniania danych firma Oracle wdraża standardowy w branży, otwarty protokół Delta Sharing. Dzięki temu podejściu klienci mogą bezpiecznie udostępniać dane, korzystając z dowolnej aplikacji lub usługi, która obsługuje ten protokół.
  • Funkcjonalność wielochmurowa: rozwiązanie Oracle Autonomous Data Warehouse zostało stworzone z myślą o obsłudze wielu chmur z bezpiecznym dostępem do magazynów obiektów w rozwiązaniach AWS, Azure i Google Cloud (połączenia SQL z Azure SQL, Azure Synapse, Amazon Redshift, Snowflake, MongoDB, Apache Hive i PostgreSQL), oraz gotowe łączniki do pobierania danych z ponad 100 źródeł danych. Autonomous Data Warehouse umożliwia również dostęp do zapytań kierowanych do tabel Apache Iceberg i integrację z AWS Glue w celu automatycznego pobierania schematów i metadanych.
  • Uproszczona integracja i analiza danych: oparte na technice programowania Low-code narzędzie Oracle Autonomous Database Data Studio udostępnia analitykom i badaczom danych intuicyjną, samoobsługową konsolę w chmurze, która umożliwia ładowanie, przekształcanie i analizowanie danych bez konieczności angażowania ekspertów IT. Do rozwiązania Oracle Autonomous Data Warehouse została także włączona wtyczka Google Sheets, uzupełniając już wcześniej dostępną wtyczkę Microsoft Excel. 
  • Wysokowydajna pamięć masowa w cenie pamięci obiektowej: koszt pamięci masowej Exadata dostępnej w Oracle Autonomous Data Warehouse został obniżony o ponad 75%, co zrównuje go z kosztem pamięci obiektowej, jednocześnie zapewniając nawet 20-krotnie większą wydajność zapytań. Dzięki temu klienci mogą całkowicie zmienić swoje dotychczasowe podejście do architektur hurtowni danych i przechowywać wszystkie posiadane dane w Oracle Autonomous Data Warehouse, a co za tym idzie, zmniejszyć czas potrzebny do uzyskania użytecznych informacji — a wszystko to przy niższych kosztach.

Rozwiązanie Oracle Autonomous Database zawiera Data Studio — zaawansowane narzędzie do zarządzania danymi, które eliminuje konieczność inwestowania w integrację danych, zarządzanie i analitykę. Nie ma potrzeby kupowania ani instalowania dodatkowych produktów — powiedział Shanaka Rabel, dyrektor ds. cyfryzacji i transformacji grupy w firmie Stretchline. Teraz widzimy spójne dane w całej naszej globalnej firmie i uzyskujemy informacje, których wcześniej nie mieliśmy. Rozwiązanie Oracle Autonomous Database znacznie wyprzedza konkurencję.


Wspaniałą rzeczą w narzędziu Transforms, dostępnym w Autonomous Database Data Studio jest to, że można przygotować skomplikowane transformacje, nie martwiąc się szczegółami, ale można również uzyskać najwyższy poziom szczegółowości, jeśli jest taka potrzeba — powiedział dr Holger Friedrich, dyrektor naczelny w firmie sumIT AG.


Firma Oracle w swoich rozwiązaniach wielochmurowych wyeliminowała wiele przeszkód, które napotyka wiele organizacji” — powiedział Carl Olofson, wiceprezes ds. badań nad oprogramowaniem do zarządzania danymi w firmie IDC. „Dzięki nowym udoskonaleniom w rozwiązaniu Autonomous Data Warehouse organizacje mogą uzyskać dostęp do danych i udostępniać je w całej organizacji i w wielu chmurach, wyeliminować złożoność integracji danych poprzez narzędzie Autonomous Data Studio oraz skorzystać z niższych cen pamięci masowej przy wyższej wydajności. Przyczynia się to do rozwoju branży i rynku hurtowni danych w chmurze, co jest świetną wiadomością dla klientów.


Wiele organizacji korzysta z magazynu obiektów w celu uzyskania dostępu do różnych typów danych i analizowania ich przy niższych kosztach. Podejście to ma jednak takie wady, jak np. niska wydajność, brak aktualnych analiz oraz oddzielne narzędzia do zabezpieczenia i zarządzania — powiedział Bradley Shimmin, główny analityk ds. SI i analityki danych w firmie Omdia. Firma Oracle doskonale rozwiązała ten problem poprzez umożliwienie uruchomienia magazynów danych w rozwiązaniu Autonomous Data Warehouse w tej samej cenie, co w przypadku magazynu obiektów, a wszystko to przy wykorzystaniu wydajności maszyny Exadata, która może zapewnić nawet 20-krotnie wyższą wydajność zapytań. Daje to klientom przekonujący powód do wyboru firmy Oracle jako dostawcy architektur hurtownianych, biorąc pod uwagę zarówno stosunek ceny do wydajności, jak i możliwości techniczne.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top