Progress wprowadził do oferty wydanie Q2 2024 bibliotek i narzędzi .NET i JavaScript UI do tworzenia aplikacji – Progress Telerik oraz Progress Kendo UI. Ich najnowsza wersja potrafi tworzyć zapytania (prompt) do mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w interfejsach aplikacji, zapewnia efektywne tworzenie kodu na podstawie koncepcji funkcjonalnej (design-to-code), zawiera rozbudowane mechanizmy dostępności oraz wiele nowych komponentów interfejsu użytkownika, w tym pierwszy na rynku komponent arkusza kalkulacyjnego Blazor.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Firmy szybko dostosowują swoje produkty, aby móc skorzystać z możliwości zapewnianych przez sztuczną inteligencję, a programiści muszą w równie dużym tempie reagować na tę sytuację – powiedział Loren Jarrett, EVP & GM, Digital Experience w Progress. – Dzięki najnowszej wersji naszych bibliotek ułatwiamy programistom wprowadzanie do ich aplikacji zapytań do środowisk Gen AI oraz osadzanie mechanizmów sztucznej inteligencji w celu nie tylko zautomatyzowania procesu tworzenia kodu na podstawie koncepcji funkcjonalnej oraz zwiększenia dostępności aplikacji, ale także uzyskania lepszych wrażeń korzystających z nich użytkowników. Świat szybko się rozwija, a my umożliwiamy programistom wyprzedzanie go.


Co nowego w wersji Q2 2024?

Integracja komponentów interfejsu użytkownika z mechanizmami generatywnej sztucznej inteligencji
Nowy komponent AI Prompt, dostępny we wszystkich bibliotekach Telerik i Kendo UI, umożliwia tworzenie wysokiej jakości treści, wiadomości i dokumentów, a także zapewnia szybki dostęp do informacji poprzez wyszukiwanie ich w interfejsie użytkownika. Aby skrócić proces uczenia się, w bibliotekach Telerik i Kendo UI dla takich komponentów jak TextBox i Spreadsheet zaimplementowano funkcje demonstrujące możliwości integracji mechanizmów sztucznej inteligencji, które pomagają programistom odkrywać sposoby tworzenia nowych funkcji zapewniających większy komfort interakcji użytkowników z oprogramowaniem.

Przyspieszone tworzenie kodu na podstawie koncepcji funkcjonalnej
Podczas gdy korzystanie z systemów projektowych jest niezbędne dla zapewnienia spójności projektu, przekształcanie go w kod często powoduje problemy i opóźnienia podczas produkcji. Wprowadzona do oferty Progress nowa wersja bibliotek usprawnia przekazywanie projektu aplikacji programistom dzięki rozszerzonym zestawom Figma UI, ulepszonym motywom kolorystycznym systemu oraz wzbogaconej dokumentacji systemu projektowania. Programiści mogą dodatkowo zapewnić spójność marki, spełniać wymagania dotyczące standaryzacji aplikacji dzięki nowo wprowadzonemu ujednoliconemu renderowaniu w różnych frameworkach JavaScript i .NET oraz wykorzystać ponad 600 zmiennych w specyficznych dla komponentów motywach. Do ich dyspozycji jest także inteligentny edytor kodu CSS w aplikacji chmurowej Progress ThemeBuilder.

Dostępność i integracja na wyższym poziomie
Opublikowane ostatnio globalne badania, opracowane na zlecenie firmy Progress, pokazują, że 76% programistów uważa tworzenie aplikacji skupiających się na potrzebach człowieka – z naciskiem na kwestie dotyczące dostępności – za ważniejsze niż dwa lata temu. Aby pomóc ich twórcom przyspieszyć pracę oraz zaspokoić specyficzne potrzeby użytkowników, biblioteki Telerik i Kendo UI są zgodne ze standardami Section 508 i WCAG 2.2 oraz specyfikacją techniczną WAI Aria. Ponadto, aby zapewnić dostępność funkcji wizualizacji danych, wszystkie komponenty umożliwiające tworzenie wykresów na stronach internetowych wyposażone zostały we wbudowane mechanizmy ułatwiające ich dostępność i nawigowanie za pomocą klawiatury.

Progress udostępnił również nowe funkcje obsługi danych zapewniające raportowanie i wizualizację. Dostępne jest też rozwiązanie ułatwiające modernizacje przestarzałych projektów, wyposażone w mechanizmy obsługi złożonych scenariuszy migracji. Zapewniono również obsługę środowiska .NET 9 Preview.

Źródło: Progress

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top