Co powinni wiedzieć dyrektorzy IT o rewolucyjnych technologiach w 2018

oracle 120Nie jest tajemnicą, że chmura należy do ważnych przełomowych technologii, radykalnie przyspieszając opracowywanie i wdrażanie nowych, rewolucyjnych rozwiązań i modeli biznesowych. Chatboty, sztuczna inteligencja i łańcuch bloków (blockchain) obiecują nowe możliwości wzrostu biznesowego w oparciu o bardziej spersonalizowane relacje, nowe źródła przychodów oraz obniżenie kosztów infrastruktury.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Zmian jest bardzo dużo i rozgrywają się bardzo szybko; co więc powinni wiedzieć o najważniejszych nowych technologiach dyrektorzy ds. informatycznych, którzy chcą skutecznie wspierać swoje przedsiębiorstwa?

Bańka sztucznej inteligencji

Ludziom niełatwo jest dotrzymać kroku rosnącej masie danych w systemach finansowych, kadrowych, handlowych i marketingowych, a także w operacjach związanych z zarządzaniem tymi systemami i ich bezpieczeństwem. Problemem jest też ich interpretowanie.

Choć sztuczna inteligencja wydaje się być odpowiedzią na te trudności, poważnych wdrożeń jest jak na razie niewiele. Z raportu firmy McKinsey wynika, że tylko 20% przedsiębiorstw, które zdają sobie sprawę ze znaczenia sztucznej inteligencji, już ją wdrożyło, a zgodnie z opracowanym przez firmę Forrester raportem pt. „Predictions 2018: The Honeymoon For AI Is Over” (Przewidywania na rok 2018: skończył się miesiąc miodowy dla sztucznej inteligencji) wyjście poza szum medialny będzie wymagało ciężkiej pracy w obszarze planowania i wdrażania oraz prawidłowego zarządzania tą technologią.

Jako alternatywę przedsiębiorstwa powinny wziąć pod uwagę 25% aplikacji biznesowych i innych narzędzi chmurowych, które naszym zdaniem będą w 2020 r. wyposażone w niestandardowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Udostępnią one firmom wszystkie zalety sztucznej inteligencji, nie wymagając od nich specjalistycznych umiejętności do rozwijania tej technologii.

Automatyzacja na każdym kroku

Jednym z zagadnień, które często pojawia się razem ze sztuczną inteligencją, jest automatyzacja. Forrester prognozuje, że rynek ten przyspieszy w 2018 r. bardziej dynamicznie, ponieważ firmy dążą do wydobycia z dotychczasowych operacji standardowych maksimum wydajności i użytecznych informacji.

Automatyzacja pomoże przedsiębiorstwom w wykrywaniu nieprawidłowości wydajnościowych i identyfikacji zagrożeń w czasie rzeczywistym, a także w potencjalnej eliminacji błędów ludzkich. Zakłada się, że operacje, w których człowiek interweniuje obecnie 20 000 razy rocznie, wkrótce będą wymagać zaledwie 20 takich interwencji w tym samym czasie, a ponad połowa wszystkich danych korporacyjnych będzie w 2020 r. objęta autonomicznym zarządzaniem w chmurze.

Chatboty przejmują obsługę klienta

Chatboty stały się pełnowymiarowymi interfejsami konwersacyjnymi, umożliwiającymi uzyskiwanie dostępu do informacji i przeprowadzanie transakcji biznesowych. Okazują się także znakomitym narzędziem do optymalizacji obsługi klienta i zwiększania produktywności.

Szacuje się, że dzięki wprowadzaniu coraz bardziej zaawansowanych platform konwersacyjnych większość interakcji w obszarze obsługi klienta będzie realizowana w 2020 r. przez inteligentne chatboty.

Blockchain zrewolucjonizuje nie tylko finanse

Kolejna przełomowa technologia, czyli Blockchain, zmienia między innymi globalną branżę finansową. Już teraz złożono ponad 2500 nowych wniosków patentowych związanych z łańcuchem bloków, a wpływ finansowy tej technologii przekroczy wg oczekiwań w 2025 r. 176 mld USD. Technologia ta jest jednak wciąż na wczesnym etapie swojego rozwoju. W raporcie firmy Deloitte podano, że na koniec 2017 r. aktywne było tylko 8% z 27 tys. nowych projektów w dziedzinie łańcucha bloków, które pojawiły się na rynku w roku 2016.

Świat się zmienia. Na rynek wkraczają usługi chmurowe klasy korporacyjnej, a 30% weryfikowanych koncepcji związanych z Blockchain zdobędzie według przewidywań akceptację, co dowodzi, że technologia ta bez wątpienia może stać się rewolucyjnym standardem także w innych branżach. Rewolucja rozegra się w pierwszej kolejności w sektorze usług finansowych i łańcuchu dostaw, po których nadejdzie kolej na opiekę zdrowotną, handel detaliczny i sektor publiczny.

Internet Rzeczy wreszcie stanie się zintegrowany

Opracowane przez firmę Gartner przewidywania technologiczne na rok 2018 zakładają rozpowszechnienie obiektów inteligentnych, co przyspieszy „przejście od niezależnych przedmiotów do całej masy współpracujących ze sobą obiektów tego typu”.

Na rynku funkcjonuje już ponad 50 mld urządzeń podłączonych do sieci, lecz tylko 1% danych IoT jest analizowany i wykorzystywany, przy czym rynek skupia się na urządzeniach i łączności, a nie na wynikach biznesowych i działaniu. Trend ten jednak szybko się zmienia. Firmy powinny więc z niecierpliwością wyczekiwać możliwości, jakie przyniesie rok 2018, ponieważ produkty i narzędzia wykorzystujące nowoczesne technologie stają się na tyle dojrzałe, że mogą być używane w realnych projektach.

Autor: Esmond Tong, wiceprezes Oracle, szef działu platform chmurowych w regionie Dalekiego Wschodu
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top