Big Data, systemy ERP i internet rzeczy (IoT) to główne obszary inwestycji związane z transformacją cyfrową, ale jedna na trzy firmy jest nieprzygotowana do tego typu działań z powodu braku odpowiedniej kadry.

  
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, publikuje wyniki ankiety na temat zmian cyfrowych (Digital Change Survey), w której wzięło udział 750 osób decyzyjnych z 16 krajów. Celem badania była ocena dojrzałości transformacji cyfrowej w branżach, takich jak produkcja, sektor ropy i gazu, lotnictwo, sektor konstrukcyjno-budowlany oraz usługi.

Wysoka motywacja do inwestycji

Blisko 90% przedsiębiorstw posiada „odpowiednią” lub „sprzyjającą” podstawę do transformacji cyfrowej, wykazując dużą motywację inwestycyjną i chęć rozwoju w celu utrzymania konkurencyjności oraz napędzenia wzrostu. Trzema głównymi obszarami inwestycyjnymi wybieranymi przez firmy był IoT, ERP oraz zbiory Big Data i analityka biznesowa.
Wyraźnie widać, że firmy rozumieją potrzebę skoncentrowania działań na transformacji cyfrowej” – powiedział Antony Bourne, wiceprezes IFS ds. globalnych rozwiązań dla przemysłu. „Technologie takie, jak Big Data i analityka biznesowa, planowanie zasobów przedsiębiorstwa oraz internet rzeczy są kluczowymi czynnikami decydującymi o powodzeniu transformacji przedsiębiorstwa. Firmy muszą wdrażać innowacyjne technologie odpowiadające ich branżowej wiedzy fachowej, by odnieść sukces na rynku i zyskać konkurencyjność. To właśnie to połączenie czyni transformację cyfrową zjawiskiem o tak wielkim znaczeniu.

Niepokoi fakt, że ponad jedna trzecia (34%) firm zgłosiła niewielkie bądź całkowite nieprzygotowanie do transformacji cyfrowej z powodu braku firmowych talentów. Jak się okazało, największy deficyt utalentowanej kadry charakteryzuje obszary powiązane z analityką biznesową (40%) oraz cyberbezpieczeństwem (39%). Inne niepokojące obszary to sztuczna inteligencja i robotyka (30%), zbiory Big Data (24%) oraz technologie chmurowe (21%).


Antony Bourne dodaje:
Pomimo faktu, że nowe technologie stanowią klucz do transformacji cyfrowej, wyraźnie widać, że zmiana sposobu komunikacji i dostęp do utalentowanej kadry to główny katalizator sukcesu. Niestety ponad jedna na trzy firmy nie dysponuje personelem wykwalifikowanym pod kątem zarządzania transformacją cyfrową. Te organizacje muszą się skupić na planowaniu inwestycji w konkretnych fachowców, by móc określić, jakie role są najważniejsze w odniesieniu do sukcesu ich firmy. Następnie muszą znaleźć i przyciągnąć nowe talenty, jak również odpowiednio wyszkolić pozyskany już personel.
Inwestycje w IoT w sektorze przemysłowym cechuje doskonały wskaźnik zwrotu z inwestycji, stanowiący siłę napędową odpowiednich działań – stwierdził Ralph Rio, wiceprezes ds. oprogramowania dla przedsiębiorstw w firmie ARC Advisory Group. Rio kontynuuje: Jednak, jak wynika z badania firmy IFS, brak talentów wstrzymuje działania. Dlatego przedsiębiorstwa korzystające z internetu rzeczy współpracują z firmą IFS oferującą wiodące rozwiązania z zakresu IoT.
Duże różnice między branżami

Jeśli chodzi o dojrzałość transformacji cyfrowej na poziomie organizacji, 31% respondentów uplasowało swoją firmę na jednym z dwóch najwyższych poziomów dojrzałości w pięciostopniowej skali. Sektor lotniczy okazał się najbardziej postępowy — 44% respondentów uważa swoje firmy za przygotowane do czerpania korzyści z transformacji cyfrowej. Zaraz za nim uplasował się przemysł konstrukcyjno-budowlany — 39% respondentów określiło swoje firmy jako cyfrowo dojrzałe. Na końcu zestawienia uplasował się sektor ropy i gazu — zaledwie 19% respondentów określiło swoje firmy jako zdolne do czerpania korzyści z transformacji cyfrowej.
Różnice w cyfrowej dojrzałości poszczególnych branż są zauważalne. Wysoce konkurencyjna specyfika sektora lotnictwa i wysoki wskaźnik innowacji technologicznych (predykcyjna obsługa techniczna, druk 3D w produkcji części zamiennych itp.) stanowią główną siłę napędową pomyślnej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw — powiedział Antony Bourne.
Siły napędowe i koncentracja inwestycyjna

43% respondentów zidentyfikowało „efektywność procesów wewnętrznych” jako główną siłę napędową transformacji cyfrowej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się kolejno „zwiększenie tempa opracowywania innowacji” (29%) i „możliwość rozwoju na nowych rynkach” (28%).

Czynniki spowalniające transformację cyfrową

Pomimo skomplikowanej natury praktycznej i technicznej jako główny czynnik zidentyfikowano człowieka: „niechęć do zmian” — 42%. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się bardziej konkretne „zagrożenia/obawy związane z bezpieczeństwem” (39%) i „brak prawidłowego modelu organizacyjnego i modelu zarządzania” (38%).

Najbardziej problematyczne technologie

W odniesieniu do technologii, które mogą sprawić największe kłopoty, na czele listy znalazły się zbiory Big Data z wynikiem 7,2/10. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się automatyzacja (7,0) i internet rzeczy (6,6). Pomimo zdobycia przez Big Data pierwszego miejsca na liście, spora liczba respondentów przewiduje, że największe problemy sprawi automatyzacja. Ponad 40% ankietowanych oceniło poziom zakłóceń związanych z automatyzacją na 8/10. W przypadku Big Data tak wysokie noty postawiło zaledwie 32% respondentów. W przemysłach konstrukcyjno-budowlanym, lotniczym i produkcyjnym odpowiednio 48%, 48% oraz 50% respondentów oceniło zakłócenia w domenie automatyzacji na >8/10, co w przypadku tych przemysłów czyni ją technologią najwyżej punktowaną.

Informacje o ankiecie

Niniejsza ankieta została opracowana przez firmę IFS w celu oceny dojrzałości transformacji cyfrowej w różnych branżach w skali globalnej. Przeprowadzenie tego szczegółowego badania zlecono firmie badawczo-wydawniczej Raconteur Custom Publishing, która zebrała odpowiedzi 750 osób decyzyjnych z 16 krajów, operujących w branży ropy i gazu, lotniczej, konstrukcyjno-budowlanej, produkcyjnej i usługowej. Kraje, które wzięły udział w badaniu, to Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Francja, Chiny, Japonia, Australia, Norwegia, Dania, Holandia, Hiszpania, Polska, kraje Bliskiego Wschodu oraz Indie.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top