W jaki sposób platformy low-code mogą wspomagać podejście Agile?
Agile (zwinność), jako nowy sposób działania w IT, narodziło się z potrzeby stworzenia lepszego i łatwiejszego podejścia do tradycyjnego procesu tworzenia oprogramowania. Jest nie tyle metodą, co raczej sposobem, w jaki można realizować projekty. Unika się określania Agile jako metody, ponieważ nie wskazuje ono konkretnych narzędzi oraz procesów, które powinny być stosowane. REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Zgodnie z opiniami ekspertów Agile:

To zbiór wartości i zasad, a właściwie sposób myślenia, który daje nam możliwość reakcji na zmianę. Dzięki czemu można osiągnąć lepsze efekty mniejszym nakładem pracy.


Kryzys wywołany wojną w Ukrainie oraz konsekwencje pandemii COVID-19 sprawiły, że firmy, by przetrwać na rynku i na nim z powodzeniem konkurować, muszą znaleźć sposób na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w swoich działach biznesowych oraz w departamentach IT. Korzystanie tylko z zasobów zewnętrznych doradców czy firm realizujących kluczowe projekty okazuje się niewystarczające do szybkiego zbudowania przewagi konkurencyjnej, czy do zwinnego, szybkiego reagowania na zachowanie konkurencji oraz zmieniające się potrzeby klientów. Poszukiwanie sposobu uruchomienia drzemiących możliwości w zasobach firmy wydaje się obecnie priorytetem i kluczem do przetrwania. Przypomnijmy, że fundamentem powstania i istnienia firmy jest wypracowanie indywidualnych idei i sposobów zachowania pozwalających się wyróżnić oraz zbudować pozycję rynkową. W trakcie rozwoju firmy, te idee często gdzieś przepadają, ustępując presji wdrażania standardowych, powtarzalnych rozwiązań, które są tańsze w implementacji. W konsekwencji, firmy korzystające z szablonowych narzędzi przestają wyróżniać się na rynku. Prawie wszystkie są do siebie podobne, a tym samym narażone na ataki nowopowstających firm z „czystymi” ideami, które nie zostały dotknięte wpływem źle pojmowanej standaryzacji.

W świetle takiej sytuacji „zwinne” podejście firm staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przedsiębiorcy poszukując świeżego podejścia do funkcjonowania firmy, próbują wyzwolić drzemiące w niej pokłady wiedzy i innowacyjności stosując podejście Agile nie tylko w zastosowaniu do departamentów IT, ale do całej organizacji. Potrzeba olbrzymiego wysiłku, aby przebudować sposoby zachowań, nakłonić kadrę do pracy zespołowej, a jednocześnie pokazywać łatwe i szybkie efekty takich działań. Dużym zagrożeniem, zwłaszcza na początku drogi, jest pozorny chaos organizacyjny spowodowany naturalną cechą organizacji do utrzymywania „starych” sposobów zachowań i działań.

Z pomocą w tym dziele przychodzą przedsiębiorcom rozwiązania wspierające „zwinne” zachowania takie jak np. platformy low-code, zapraszające do wspólnego, szybkiego tworzenia i testowania innowacyjnych pomysłów różnych interesariuszy w strukturze firmy: działy biznesowe oraz departamenty IT. Dzięki takiemu podejściu można osiągnąć imponujące wyniki. Przedsiębiorstwo, które korzysta z platform low-code i wdrożyło kulturę Agile, zyskuje szansę na cenną elastyczność w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz przyśpieszenie realizowania zadań dla swoich klientów.

Platformy low-code pozwalają pracować efektywniej i szybciej

Podejście Agile zostało wprowadzone kilka lat przed pojawieniem się platform low-code. Był to na tyle przełomowy sposób tworzenia aplikacji, iż nie dziwi fakt, że duża część zasad Agile została odzwierciedlona w funkcjonowaniu platform low-code. Głównymi zaletami zwinnego podejścia, „zaszytymi” wręcz we wspomnianych platformach, są m.in. szybka realizacja zadania, łatwość prototypowania, możliwość łagodnego wdrażania zmian koniecznych w dostosowaniu projektu do zmieniających się w czasie potrzeb klienta oraz łatwe utrzymanie powstałej aplikacji. Najważniejszą jednak cechą platform jest to, że ze swojej natury wręcz zapraszają do współpracy różne działy firmy. Budowanie nowych rozwiązań z pomocą platform low-code jest tym efektywniejsze im ściślej i w naturalny sposób współpracują ze sobą wszyscy interesariusze nowych aplikacji. Tak realizowane podejście do budowania nowych aplikacji pozwala na łatwiejszą i szybszą ocenę sensowności inwestycji już w trakcie ich realizacji.

Platformy low-code są rozwiązaniem, które w porównaniu z tradycyjnym sposobem wytwarzania aplikacji, pozwala silnie zredukować czas od momentu powstania koncepcji produktu do chwili wypuszczenia go na rynek. Jest to niezwykle istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę potrzebę i oczekiwanie managementu firm by poprzez nowe, szybko implementowane rozwiązania zapewnić firmie przewagę konkurencyjną. Warto wspomnieć, że platformy low-code umożliwiają tworzenie i zmianę aplikacji wielokrotnie szybciej w porównaniu z tradycyjnymi metodami ich budowania. Dla przykładu jeden z naszych Klientów zakomunikował nam, że w/g jego szacunków czas budowy aplikacji skrócił się sześciokrotnie w porównaniu z przewidywanym czasem realizacji zadania w tradycyjny sposób. Dzięki takiemu podejściu firmy mogą poświęcać więcej uwagi głównej idei, która w ostatecznym rozrachunku liczy się najbardziej - mówi Dariusz Pruchnik - Dyrektor Zarządzający w nAxiom Sp. z o.o.


Zróżnicowany zespół

Stanie się częścią środowiska high-code wymaga wysokich kwalifikacji. Prawdopodobnie jest to jeden z powodów, dla których branża IT odczuwa niedosyt programistów na rynku pracy. Low-code pozwala na pracę nad projektami w bardziej zróżnicowanym zespole. Zaczynając od doświadczonych programistów, którzy znają kilka języków programowania po citizen developerów i innych członków zespołu, którzy mogą dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym oraz umiejętnościami. Dzięki współpracy zespołowej osób z różnych działów możliwe jest osiągnięcie lepszych efektów w znacznie krótszym czasie. Platformy low-code umożliwiają gromadzenie dokumentacji w jednym miejscu, dzięki czemu mają do niej dostęp wszystkie grupy projektowe. Pozwala to uniknąć problemów związanych z przekazywaniem dużej ilości dokumentacji pomiędzy odrębnymi jednostkami na różnych etapach realizacji prac. Specyfika platform low-code pomaga szybko reagować na dynamiczne zmiany zachodzące w projekcie, które są naturalnym elementem dostarczania produktów w podejściu zwinnym.

Sposób prowadzenia projektu

Technologia low-code z sukcesem wspiera realizację strategii transformacji cyfrowej w wielu firmach na świecie. Implementacja procesów biznesowych na platformie low-code prowadzona w oparciu o metodykę zwinną umożliwia szybsze tworzenie rozwiązań poprzez dostarczenie wymaganych funkcjonalności w bardzo krótkim czasie. Pozwala również na zapewnienie wysokiej jakości prac w realizowanych projektach, a także pozytywnie wpływa na komfort realizacji prowadzonych zadań. Dodatkowo połączenie technologii low-code z metodyką Agile gwarantuje znacznie ułatwienie procesu budowania zespołu pracującego nad projektem. Powstające zespoły dysponują odpowiednimi kompetencjami i są zmotywowane do działania, nie potrzebują silnego nadzoru kierownictwa. Rola kierownika sprowadza się do eliminacji przeszkód w pracy zespołu, sugerowania efektywnych technik radzenia sobie z problemami i wskazywania celów biznesowych tworzonego rozwiązania.

Podsumowując warto podkreślić, że stosowanie zwinnych metodyk do budowania aplikacji biznesowych jest niezwykle istotne w dobie zmieniających się potrzeb rynkowych.

Źródło: nAxiom

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top