Zachowanie ciągłości dostaw i zakupów w zmiennych warunkach rynkowych
COMARCHŻyjemy w niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości. Zarówno w życiu prywatnym jak i w biznesie spotykamy się z coraz trudniejszym dostępem do różnych zasobów. Inflacja, będąca wynikiem m.in. wojny w Ukrainie ma ogromny wpływ na nasze decyzje zakupowe. Lawinowy wzrost cen surowców, brak dostępnych podzespołów do produkcji, presja płacowa, opóźnienia w produkcji, a także czasowe zamykanie oddziałów lub całych fabryk – to najważniejsze problemy, z jakimi obecnie zderzają się przedsiębiorstwa. Wszystkie te sytuacje wynikają z zachwiania lub zerwania łańcuchów dostaw. Chociaż nie mamy wpływu na takie ryzyka jak inflacja, katastrofy klimatyczne czy pandemie, możemy jak najlepiej przygotować się na takie sytuacje.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Jak zatem przedsiębiorcy mogą zapewnić firmom bezpieczeństwo w obszarze dostaw i zakupów? Możemy wyróżnić kilka kluczowych elementów, o które należy zadbać w utrzymaniu ciągłości zaopatrzenia i przeciwdziałaniu ryzyku przerwania dostaw. Są to przede wszystkim:
  • rozbudowana sieć dostawców,
  • analiza danych oraz audyt dostawców,
  • automatyzacja procesów i wymiany danych,
  • doskonalenie strategii logistycznej, zarówno w rozumieniu logistyki jako transportu między dostawcą a przedsiębiorstwem oraz w kontekście analizy ofert dostawców.
W sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwie niezbędna jest szeroka cyfryzacja procesów produkcyjnych, logistycznych, zakupowych i komunikacji z dostawcą. Jest to wręcz podstawa działania średnich dużych firm, ponieważ brak digitalizacji procesów (m.in. planowania zapotrzebowania, kontroli stanów magazynowych, planowania produkcji w toku), brak dostępu do aktualnych danych oraz brak wymiany informacji z dostawcami w czasie rzeczywistym uniemożliwiałyby zaplanowanie i przewidzenie tego, co wydarzy się w następnym tygodniu, miesiącu czy kwartale.

Aby spełnić powyższe założenia, niezbędnym jest posiadanie prawidłowo wdrożonego oprogramowania informatycznego. Systemem dostępnym w ofercie Comarch, wspierającym zakupy jest między innymi Comarch ERP XL, a także rozwiązanie Comarch ERP Enterprise (CEE) – zintegrowane oprogramowanie chmurowe dedykowane dla przedsiębiorstw wielofirmowych, działające w pełni przez przeglądarkę internetową.

Narzędzia w powyższych systemach, które w pełni wspierają zaopatrzeniowców to m.in. Bilans Stanów Towarów - za jego pomocą zaopatrzeniowiec może w szybki sposób utworzyć analizę potrzeb towarowych lub materiałowych i wychwycić te towary, których ilości spadną poniżej bezpiecznego minimum. Zestawienie potrzeb może bazować zarówno na dokumentach zarejestrowanych w systemie m.in. Zamówieniach Sprzedaży, Zamówieniach Zakupu, czy Zleceń Produkcyjnych, jak i może uwzględniać ilości wyliczane według indywidualnie przygotowanych algorytmów.

Ważnym elementem w systemie Comarch ERP XL jest Klasyfikacja ABC/XYZ - system może automatycznie przypisywać do produktów i towarów odpowiednie kategorie rotacji oraz rentowności, dzięki którym możliwa jest optymalizacja poziomu zapasów i ich alokacja. Finalnie przekłada się to na usprawnienie pracy na magazynie i redukcję kosztów.

Kolejną ważną funkcjonalnością przydatną we wsparciu pracy zaopatrzeniowca jest dokument PLZ, czyli Plan Zapotrzebowania. Taki dokument stanowi listę towarów potrzebnych w danym czasie. Ważnym elementem w zarządzaniu zakupami jest technologia EDI, czyli elektroniczna wymiana danych (Electronic Data Interchange). Technologia EDI to rozwiązanie wspierające szybką i bezpieczną wymianę dokumentów handlowych oraz finansowych. Jest wykorzystywane zarówno w procesie zarządzania łańcuchem dostaw, wymiany danych, wymiany katalogów produktów z dostawcami, czy też w fakturowaniu.

W procesie zarządzania zakupami niezwykle istotną kwestią jest możliwość przekazania dostawcy informacji zwrotnej na temat współpracy. W ramach systemów Comarch jest to możliwe m.in. poprzez aplikację Comarch DMS, która dzięki swojej elastyczności pozwala na tworzenie dowolnych obiegów, w tym takich, które pozwalają ewidencjonować ocenę dostawcy. Za pomocą odpowiednio przygotowanego procesu przedsiębiorca jest w stanie zweryfikować, czy dostawca spełnia szereg parametrów, jakie założono przy podejmowaniu współpracy. Istnieje np. możliwość oceny współpracy z dostawcą pod kątem: jakości artykułów, terminowości dostaw, ilości reklamacji, lokalizacji, unikalności, częstotliwości dostaw, posiadanych certyfikatów i innych danych.

Z pomocą w zarządzaniu zakupami przychodzi także Comarch BI Point – narzędzie pozwalające na analizę danych w przedsiębiorstwie. Jest to rozwiązanie klasy Business Intelligence, które pozwala na analizę wszystkich danych, jakie znajdują się w systemie, a za pomocą raportów wieloźródłowych również danych zebranych poza systemem ERP.

Aby sprawnie zarządzać zakupami i dobrze przygotować firmę na trudne czasy niezbędne jest korzystanie z nowoczesnego systemu IT. Dobrze wdrożone oprogramowanie co prawda nie wyeliminuje wszelkich sytuacji związanych z przerwanymi łańcuchami dostaw, jednak pozwoli na dobre przygotowanie się do wielu trudnych, choć często nieuniknionych sytuacji – podkreśla Piotr Kurowski, Konsultant ds. rozwiązań biznesowych w Comarch SA.


Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top