Choć branża IT się rozwija, to zdaniem Marka Pokorskiego, CEO Inetum Polska „dotarliśmy do punktu, w którym nie każdy kto ma wolne zasoby i moce do realizacji projektów jest skazany na sukces”, co jeszcze niedawno było trudne do wyobrażenia. Zdaniem przedstawicieli spółki jednym z przejawów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w sektorze IT staje się konsolidacja rynku, a jeszcze większego znaczenia nabierać będą kompetencje społeczne.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Inetum wbrew tendencjom rynkowym planuje jedną z największych kampanii rekrutacyjnych w skali globalnej, co związane jest z ambitną strategią Grupy.

Covidowe paliwo i novum w sektorze IT

Rozwój polskiego sektora IT w 2022 roku kształtował się na poziomie 6,5 proc. To wciąż wzrost większy niż krajowego PKB*, jednocześnie jednak wyraźnie niższy niż w 2021 roku, gdy rynek ICT** w Polsce wzrósł o 13 proc.

Możemy być pewni, że proces digitalizacji się nie zatrzyma, jednak znacząco zwiększy się nacisk na ewaluację procesów realizowanych w ramach projektów. Firmy będą inwestować tam, gdzie zwrot z inwestycji będzie możliwy w relatywnie krótkim czasie i co więcej obarczony niewielkim ryzykiem. Takie podejście może namieszać na rynku. Dotarliśmy do punktu, w którym nie każdy kto ma wolne zasoby i moce do realizacji projektów jest skazany na sukces – ocenia Marek Pokorski, CEO Inetum Polska.


W 2022 roku spółka będąca częścią globalnej Grupy Inetum duże zainteresowanie zaobserwowała w obszarach Internetu Rzeczy oraz chmury obliczeniowej. To na nie położyła największy nacisk. W sferze Internetu Rzeczy szczególną uwagę zwracają projekty dotyczące sektora energetycznego i odnawialnych źródeł energii (OZE), realizowane na rzecz wiodącego dostawcy farm wiatrowych w Europie oraz dotyczące monitorowania terenów zielonych wykorzystujące sztuczną inteligencję, technologie obrazowanie terenu oraz drony. Z kolei w aspekcie Cloud zauważalny jest na rynku trend rezygnacji z własnej infrastruktury „on-premise”, a oferowana przez chmurę moc obliczeniowa staje się usługą. Dynamicznie rozwijający się retail, choć również przemysł, wykorzystują potencjał chmury i sztucznej inteligencji, oferowany dzięki możliwości tworzenia rozbudowanych i zaawansowanych sieci neuronowych.

COVID-19 był impulsem, który napędzał digitalizację w ostatnich latach sprawiając, że sektor IT przeżywał prawdziwą hossę. Wciąż pozostaje on również przyczynkiem zapewniającym jego rozwój. Jednocześnie jednak ostatnie lata stały pod znakiem mocnego rozgrzania rynku. CEO Inetum przewiduje, że dynamika rozwoju nie będzie już tak duża, a rynek dąży do wyrównania, czego przejawem są m.in. konsolidacje.
 
Głównym powodem utrzymania trendu wzrostowego w naszym sektorze w dalszym ciągu są doświadczenia z COVID-19, które uzmysłowiły wielu branżom potencjał technologii. Był to silny impuls przyspieszający cyfrową transformację przedsiębiorstw i organizacji. Co więcej, większość projektów, które wystartowały w 2019 roku, jest wciąż kontynuowana. Niemniej bieżąca sytuacja jest już inna – komentuje Marek Pokorski.


W drugiej połowie ubiegłego roku pojawiły się sygnały o możliwym wyhamowaniu, czego pośrednim potwierdzeniem są obserwowane niedawno zwolnienia w amerykańskich Big Techach, takich jak Google, Amazon czy Microsoft. Innym przejawem zmieniających się realiów i trendu „back to normal” jest również konsolidacja w branży. Inetum finalizuje przejęcie JCommerce. Jednocześnie mogę powiedzieć, że nie tylko spodziewam się podobnych akwizycji w polskim sektorze, lecz również, że i my z zainteresowaniem obserwujemy potencjalne szanse związane z M&A. To element naszej strategii wzrostu – dodaje.


Kompetencje miękkie i Positive Digital Flow

Zdaniem przedstawicieli Inetum, europejskiego lidera w dziedzinie usług i rozwiązań cyfrowych, w zmieniających się realiach najlepiej poradzą sobie organizacje najlepiej przygotowane i szybko reagujące na zmiany. W tym kontekście jeszcze większego znaczenia nabierają kompetencje miękkie. Braki na tym polu mogą stanowić nie małe obciążenie dla firm czy instytucji.

W Inetum od lat stawiamy na rozwój naszych pracowników, chcąc umożliwić im czerpanie korzyści z cyfrowej transformacji, czyli Positive Digital Flow. Dotyczy to zarówno umiejętności technologicznych, jak i kompetencji społecznych. Znaczenie tego ostatniego aspektu rośnie. Konsekwentna aktywność na tym polu sprawia, że atutami, które możemy wykorzystać, są elastyczność i skoncentrowane na dobrych relacjach podejście do klienta. To obok szerokiej i doświadczonej grupy wysokiej klasy specjalistów solidna podstawa, aby z optymizmem podchodzić do planów dynamicznego rozwoju ujętych w strategii Upscale25 – komentuje Marek Pokorski.


Inetum na przekór globalnym tendencjom

W perspektywie 2025 roku Grupa Inetum stawia na inwestycje w rozwiązania nowej generacji dedykowane sektorowi ochrony zdrowia, inteligentnym miastom oraz branżom finansowej i energetycznej. Zamierza również rozwijać zaangażowanie w segment małych i średnich firm. Jednym z fundamentów strategii Inetum jest dbałość o rozwój pracowników. Istotnym elementem pozostaje wzmacnianie kompetencji spółki, rozumiane przez pryzmat pozyskania i rozwoju talentów.

W 2022 roku Inetum zatrudniło 7 tys. pracowników na całym świecie, z czego blisko 200 osób w Polsce, m.in. w ramach zrealizowanej w czerwcu kampanii Speed Recruitment – 48H Chrono Job XP’. Dzięki tym działaniom polski zespół powiększył się o niemal 1/3. Obecnie Inetum zatrudnia w naszym kraju 900 specjalistów.

W 2023 planowany jest analogiczny wynik działań rekrutacyjnych, a kampania będzie globalnie jedną z największych akcji rekrutacyjnych w sektorze IT. Jej realizacja wpisuje się w plany rozwojowe spółki. Firma rekrutuje m.in. inżynierów Data/DevOps/Cloud, architektów Cloud, programistów Java, .NET, Python, Full Stack. Szanse na wzrost firma dostrzega głównie na rynkach europejskich, jednak nie zapomina o współpracy z polskimi liderami digitalizacji, którzy wdrażają swoje platformy i produkty na całym świecie.

Będziemy kontynuować rozwój obszarów Deep Analytics, Cloud Journey oraz Service Management, a także rozwiązań dla branż Automotive oraz Aerospace. Aby osiągnąć zamierzone rezultaty będziemy inwestować w rozwój pracowników, zwłaszcza kompetencje miękkie i najnowocześniejsze technologie. Kluczowe będzie utrzymanie parametrów efektywnościowych w warunkach spowalniającego rynku i inflacji – komentuje Marek Pokorski.


W kontekście wzmacniania kompetencji technologicznych i potencjału osobowego znaczenie miało rozpoczęte w ubiegłym roku przejęcie JCommerce, katowickiego software house. W zestawieniu Top Software Developers in Poland za 2022 zespół JCommerce znalazł się w ścisłej czołówce, z notą na poziomie 4.8/5.

Włączenie tak dużej organizacji w struktury naszej firmy wymagało czasu i energii, jednak było opłacalne. Już dostrzegamy efekt synergii wywołany tą integracją. Priorytetem jest dla nas wzmacnianie doświadczenia pracowników, z myślą o podnoszeniu atrakcyjności Inetum jako pracodawcy – komentuje Agata Wudarczyk, Head of Talent Management w Inetum Polska.


Źródło : Inetum

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top