Microsoft wprowadza usługę Dynamics 365 Copilot – asystenta AI w aplikacjach D365
ANEGISInteraktywna, napędzana sztuczną inteligencją pomoc dla sprzedaży, obsługi klienta, marketingu i zaopatrzenia – Microsoft Dynamics 365 Copilot wykorzystuje generatywne AI i technologię przetwarzania języka naturalnego do wykonywania codziennych, prostych, choć czasochłonnych czynności, które obciążają pracowników, a mogą być zautomatyzowane.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
9 na 10 pracowników chciałoby w prosty sposób automatyzować powtarzalne zadania, żeby móc skupić się na wymagających czynnościach – wynika z ankiety na temat cyfrowych narzędzi wspomagających pracę, przeprowadzonej przez Microsoft w styczniu 2023 r.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Microsoft wzbogaca swoje aplikacje ERP i CRM w systemie Dynamics 365 o usługę Copilot – interaktywnego asystenta, który towarzyszy pracownikowi, pomaga mu w pracy kreatywnej, tworzy treści, przejmuje kontakt z klientem, analizuje dane i podpowiada optymalne działania – wykonuje zadania w oparciu o aktualne potrzeby pracownika.

Copilot w Microsoft Viva Sales

Copilot w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Sales i Viva Sales pomaga sprzedawcom w typowych, biurowych czynnościach. Asystent AI może pisać odpowiedzi e-mail do klientów czy podsumowania spotkań Teams w programie Outlook. Do podsumowania Copilot pobiera dane z CRM dotyczące np. szczegółów produktu czy ceny, a także wnioski z nagrania rozmowy w aplikacji Teams. Sprzedawca zyskuje znaczącą pomoc w sprawdzaniu i odpisywaniu na wiadomości – a te czynności mogą zajmować nawet 66% czasu pracy sprzedawcy.

Copilot w Dynamics 365 Customer Service

Użytkownicy Microsoft Dynamics 365 Customer Service zyskują wsparcie w przygotowywaniu kontekstowych odpowiedzi na zapytania zarówno na czacie, jak i e-mailowo. Ponadto Copilot może prowadzić interaktywny czat w oparciu o bazę wiedzy firmy i zebrane informacje dotyczące klienta i jego zapytań, dzięki czemu klient nie pozostaje bez kontaktu. Narzędzia konwersacyjne dostępne w usłudze Power Virtual Agents, wykorzystujące Azure OpenAI i silnik Bing, umożliwiają szybkie i intuicyjne programowanie wirtualnych konsultantów, którzy do rozwiązywania problemów klientów pobierają informacje ze stron firmowych i wewnętrznych źródeł wiedzy wybranych przez użytkownika.


Z pomocą Copilot w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Customer Insights zespół marketingowy może tworzyć wysoce spersonalizowane i ukierunkowane na konkretną grupę odbiorców segmenty, prowadząc dialog z platformą danych klienta przy użyciu języka naturalnego. Pracownicy marketingu mogą otrzymać sugestie dodatkowych segmentów, które nie były wcześniej brane pod uwagę. Copilot w Customer Insights może wykonywać złożone obliczenia i dopasowywać klientów do określonych profili klienta.

Copilot w Dynamics 365 Marketing

Użytkownicy Microsoft Dynamics 365 Marketing mogą przeprowadzić rozmowę z botem Copilot, który na bazie słownego opisu segmentu odbiorców stworzy segment docelowy za pomocą funkcji wspomagania zapytań. Copilot w odpowiedzi na proste zapytanie użytkownika podsunie inspiracje dla nowych kampanii e-mailowych bazujących na treściach. Aby zwiększyć trafność generowanych pomysłów Copilot połączy kluczowe tematy zaproponowane przez pracownika, historię maili marketingowych firmy oraz źródła internetowe. Przepływy pracy w zakresie eksploracji danych, segmentacji odbiorców i tworzenia treści są uproszczone i bardziej intuicyjne z pomocą usługi Copilot w aplikacjach Dynamics 365 Customer Insights i Marketing.

Copilot w Microsoft Supply Chain Center

Copilot w usłudze Microsoft Supply Chain Center, do której dostęp mają użytkownicy Dynamics 365 Supply Chain Management, sygnalizuje czynniki zewnętrzne, takie jak pogoda, stan finansów czy warunki terenowe, które mogą mieć wpływ na kluczowe procesy łańcucha dostaw. Analiza predykcyjna wykonywana przez Copilot wychwytuje dotknięte przez te czynniki zamówienia na materiały, zapasy, przewoźnika, sieć dystrybucji i inne. Planiści zaopatrzenia mogą automatycznie przygotować wiadomość e-mail wygenerowaną przez Dynamics 365 Copilot, aby ostrzec partnerów, dostawców i złagodzić potencjalne zakłócenia przed ich wystąpieniem.

Następna generacja aplikacji biznesowych jest przekształcana przez AI. Dynamics 365 Copilot wprowadza przełomowe rozwiązania AI do każdej linii biznesowej – aplikacji ERP i CRM, poprawiając doświadczenia klientów, wspierając pracowników i podnosząc wydajność operacyjną.

Źródło: www.anegis.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top