Oczekiwania biznesu wobec outsourcingu IT ewoluują
Według szacunków Grand View Research outsourcing będzie najszybciej rosnącym segmentem usług IT, odnotowując średnioroczny wzrost na poziomie 12% do 2030 r . Choć trend polegający na podejmowaniu współpracy w tym zakresie z zewnętrznymi podmiotami jest na fali wznoszącej od wielu lat, dostrzegalna jest pewna ewolucja podejścia biznesu.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Reaktywna postawa i standardowe wsparcie techniczne często nie są już wystarczające, ponieważ organizacje w ramach kompleksowej obsługi upatrują w outsourcingu IT realnego wpływu na rozwój firmy i optymalizację swojej działalności, co jednocześnie warunkuje rosnącą popularność usług zarządzanych.

Niekończący się łańcuch wartości

Nawet 59% menedżerów odczuwa pewne konsekwencje wynikające z braku regularnych aktualizacji infrastruktury IT, a także aplikacji biznesowych, co udowadnia, że zakres współpracy z dostawcą rozwiązań technologicznych powinien wykraczać poza standardowy system obsługi zgłoszeń. Potrzeby wynikające ze zdefiniowanego na nowo, strategicznego podejścia do outsourcingu usług IT adresuje m.in. oprogramowanie chmurowe wykorzystywane w ramach aplikacji biznesowych w spójnym ekosystemie.

Efektywny system zarządzania zgłoszeniami czy też wykwalifikowany i w pełni dostępny service desk niegdyś stanowiły nadrzędny priorytet dla firm w ramach outsourcingu IT. Choć dziś są to obszary nie mniej istotne, należy pamiętać, że to wyłącznie fundament. Nie mam wątpliwości, że w procesie kilkuletniej ewolucji oczekiwań, której dodatkowym katalizatorem był okres pandemii, biznes istotnie zmienił swoje podejście w tym obszarze. Z naszych obserwacji wynika, że organizacje koncentrują się na rozwiązywaniu błędów, ale coraz częściej nadają priorytet również rozwojowi i ciągłej optymalizacji procesów. W związku z tym chętnie oddają na zewnątrz pełną odpowiedzialność za utrzymanie, zarządzanie, zabezpieczenie i rozwijanie firmowego środowiska informatycznego. Jako Fellowmind wierzymy, że technologia jest motorem napędowym wszystkich procesów biznesowych, które powinny dotrzymywać kroku zmieniającym się potrzebom organizacji, ich celom, a także rynkowym trendom czy zmieniającym się realiom legislacyjnym. Dostarczenie aplikacji biznesowych skrojonych pod specyfikę konkretnej organizacji oraz branży umożliwia nieustanne doskonalenie procesów i systemów, a przemyślane połączenie aspektów optymalizacji oraz utrzymania ciągłości funkcjonowania gwarantuje stworzenie niekończącego się łańcucha wartości – mówi Daniel Olejniczak, Managing Director, Fellowmind Poland.


Optymalizacja kosztowa i consulting zachęcają do outsourcingu

Chęć ograniczenia kosztów w obszarze IT niezmiennie stanowi jeden z najpopularniejszych czynników mających wpływ na wdrożenie outsourcingu w większym niż dotychczas zakresie. Za ważny lub kluczowy aspekt uznaje go nawet 76% specjalistów. Przy tym 71% wskazuje na regularną konieczność wsparcia eksperckiego w poszczególnych obszarach . Bieżące doradztwo nie powinno jednak ograniczać się do aspektów stricte technologicznych.

Wielokrotnie współpracowaliśmy jako Fellowmind z klientami, którzy oczekiwali wsparcia w zakresie zarządzania aplikacjami biznesowymi w środowisku chmurowym, aby móc skupić się na strategicznych z perspektywy całej organizacji obszarach. To swoisty znak czasów. Każda firma jest dziś na pewnym poziomie firmą technologiczną, a nowoczesne platformy czy oprogramowania stanowią dla nich standardowe narzędzie. Jednak ideą oferowanej przez nas usługi Managed Services jest jednoczesne dzielenie się branżowym know-how w obszarze środowiska aplikacji biznesowych Microsoft zarówno poprzez zespoły lokalne, będące w bliskiej współpracy z klientami, jak i globalne, co usprawnia wewnętrzną wymianę doświadczeń i transfer wiedzy. Wierzymy, że realną wartość przynosi wyłącznie nieustanne dążenie do rozwoju i poszukiwanie w tym zakresie innowacyjnych rozwiązań – mówi Daniel Olejniczak, Managing Director, Fellowmind Poland.


Według danych opublikowanych przez Deloitte, nawet 82% specjalistów przewiduje, że już wkrótce popularność kompleksowych usług zarządzanych przerośnie dominujące dotychczas działania fragmentaryczne. Strategiczne podejście do outsourcingu jest efektem m.in. zmieniających się realiów rynkowych i postępującego rozwoju technologicznego. Coraz więcej firm chce w ramach dedykowanego oprogramowania chmurowego zaadresować bieżące potrzeby biznesowe, ale także przy wsparciu dostawcy poszukać nowych ścieżek rozwoju, optymalizacji oraz organizacyjnej elastyczności.

Źródło: Fellowmind

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top