Zarządzanie strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
SUNCODEStruktura organizacyjna rozumiana jako system stanowisk obejmujący jednostki organizacyjne, działy, oraz pracowników wraz z piastowanymi przez nich stanowiskami jest obecna w każdym przedsiębiorstwie.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Adekwatnie zdefiniowana i zaimplementowana struktura organizacyjna umożliwia sprawne określanie kluczowych zależności pomiędzy pracownikami. Pozwala ona również ustalić, kto jest odpowiedzialny za podejmowanie konkretnych decyzji, kto pełni określone funkcje oraz do kogo należy się zwrócić w niejasnych przypadkach.

Przejrzysty podział pracy oraz automatyzacja i organizacja procesów biznesowych są tym istotniejsze, im większa liczba pracowników w przedsiębiorstwie. Pozwala to uniknąć zamieszania i ewentualnych przestojów podczas wykonywania zadań.

Z tego względu tak istotne jest wdrożenie odpowiedniego rozwiązania, które pozwoli na uniknięcie problemów związanych z nieodpowiednim zarządzaniem strukturą organizacyjną.

Plus OSM – zarządzanie strukturą organizacyjną z Plus Workflow

Niejednokrotnie dane o strukturze organizacyjnej przechowywane są w kilku różnych systemach informatycznych, co znacznie zwiększa pracochłonność i utrudnia pracę w tym zakresie. W związku z tym niezwykle istotna jest możliwość integracji danych – tak by każdy miał dostęp do informacji na temat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z jednego miejsca.

Właśnie w tym celu stworzyliśmy moduł Plus OSM (Organization Structure Management).

Wdrożenie modułu Plus OSM w przedsiębiorstwie daje możliwość importu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z wielu źródeł zewnętrznych, w tym systemu HR lub LDAP, zewnętrznej bazy danych (JDBC), plików wymiany danych (XLS, CSV), lub za pośrednictwem Web Services. Moduł ten charakteryzuje się dużą elastycznością, dzięki czemu możliwy jest pobór informacji z kilku miejsc jednocześnie. Dzięki temu rozwiązaniu część danych może pochodzić z jednego źródła (np. LDAP), a reszta z innego (np. edytora danych JDBC czy pliku XLS).

Moduł ten daje zatem możliwość ograniczenia pracochłonności związanej z zarządzaniem strukturą użytkowników systemu Plus Workflow.

Jak działa Plus OSM?

Załadowanie struktury do systemu odbywa się w dwóch fazach:
  •  Przygotowanie danych – zbieranie informacji o strukturze organizacyjnej, która ma zostać docelowo załadowana do systemu.
  • Import danych – „właściwy” import struktury do systemu.
Wszelkie operacje wykonywane na strukturze zapisywane są w specjalnie utworzonej bazie danych systemu Plus Workflow.

Warto zaznaczyć, że na podstawie tych informacji możliwe jest przygotowanie raportu dotyczącego zmian dokonanych w systemie podczas ostatniej sesji. Zawarte w nim informacje będą dotyczyć m.in. usuniętych użytkowników, nadanych oraz utraconych uprawnień itp.

Dodatkowe funkcjonalności Plus OSM:
  • Możliwość włączenia ciągłej synchronizacji struktury organizacyjnej z dowolnym systemem/źródłem danych;
  • Możliwość przetwarzania danych „w locie” za pomocą skryptów; 
  • Możliwość łączenia konfiguracji.
Źródło: www.suncode.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top