Oracle wprowadza AI i automatyzację do zarządzania łańcuchem dostaw
ORACLEAby pomóc organizacjom osiągnąć więcej przy mniejszym nakładzie pracy, Oracle wprowadza nowe funkcje w pakiecie aplikacji Oracle Fusion Cloud, które pomagają klientom przyspieszyć planowanie łańcucha dostaw, zwiększyć wydajność operacyjną i poprawić dokładność w planowaniu finansowym.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Aktualizacje obejmują nowe funkcje planowania, kalkulacji cen i zarządzania rabatami w pakiecie Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) oraz udoskonalone procesy „od oferty do zapłaty” w Oracle Fusion Applications.

Wiele organizacji ma problemy z rozproszonymi systemami, które wymagają złożonych i kosztownych integracji, co spowalnia procesy biznesowe i wpływa na dokładność finansową oraz zyskowność. Aby sprostać tym wyzwaniom oraz zwiększyć szybkość i dokładność analiz, przedsiębiorstwa potrzebują zintegrowanej platformy, która umożliwia wbudowanie sztucznej inteligencji i automatyzacji w procesy łańcucha dostaw.

W ciągu ostatnich kilku lat często podkreślano znaczenie analiz łańcucha dostaw, wydajności i dokładności oraz konsekwencje zbyt powolnego działania w przypadku wystąpienia zakłóceń” – mówi Jon Chorley, wiceprezes ds. aplikacji łańcucha zaopatrzenia i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Oracle. „Dzięki kompletnemu pakietowi zintegrowanych aplikacji Oracle organizacje mogą zarządzać danymi łańcucha zaopatrzenia z poziomu tej samej platformy, na której znajdują się dane dotyczące finansów, kadr i doświadczenia klienta, aby przyspieszyć procesy takie jak „od oferty do zapłaty” i usunąć przeszkody, które tradycyjnie występowały między różnymi procesami biznesowymi. To całościowe podejście tworzy środowisko, w którym sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą rozwijać się lepiej, pomagając firmom zwiększać efektywność i osiągać więcej przy mniejszych nakładach.
Nowe funkcje łańcucha zaopatrzenia pakietu aplikacji Oracle Fusion obejmują:
  • Planowanie łańcucha dostaw Oracle — nowe szacowane czasy realizacji oparte na sztucznej inteligencji: Pomaga klientom zwiększyć dokładność procesów dotyczących czasu realizacji, korzystając z uczenia maszynowego do określania odchyleń na podstawie faktycznej wydajności. Nowa funkcja Doradcy planowania osadzona w narzędziu Oracle Supply Chain Planning może poprawić wydajność planowania i wyniki poprzez identyfikację tendencji w czasie realizacji, anomalii i ich potencjalnego wpływu oraz sugestie dotyczące odpowiednich działań.
  • Usprawniony proces „od oferty do zapłaty” w Oracle Fusion Applications: Umożliwia klientom pełniejsze spełnianie wymagań księgowania, ulepszanie zarządzania zamówieniami, zmniejszanie kosztów i czasu wprowadzania produktów na rynek oraz zapewnianie bezproblemowej obsługi klienta. Zintegrowane rozwiązanie łączące Zarządzanie subskrypcjami (CX), Configure Price and Quote (CX), Order Management (SCM) i Finanse (ERP), umożliwia klientom oferowanie, pobieranie i realizowanie zamówień w bardziej efektywny sposób.
  • Nowe funkcje zarządzania rabatami w Oracle Channel Revenue Management: Pomagają klientom usprawnić programy rabatów, zwiększyć dokładność audytów oraz uzyskać lepszy wgląd w wydajność programów. Nowe funkcje, wchodzące w skład pakietu Oracle Channel Revenue Management automatyzują proces zarządzania rabatami w celu zwiększenia dokładności procesów płatności, zmniejszenia kosztów administracyjnych i szybszego rozliczania roszczeń klientów.

Wchodzący w skład pakietu aplikacji Oracle Fusion system Oracle Cloud SCM pomaga organizacjom płynnie łączyć procesy łańcucha dostaw i szybko reagować na zmiany popytu, podaży i warunków rynkowych. Dzięki aplikacjom do zarządzania finansami, łańcuchem dostaw, kadrami i obsługą klienta firma Oracle gwarantuje najbardziej kompletny pakiet aplikacji biznesowych w jednej zintegrowanej platformie chmurowej. Samoaktualizująca się platforma firmy Oracle daje klientom dostęp do ciągłych innowacji, ponieważ nowe funkcje są dodawane co 90 dni, bez przestojów i zakłóceń w działalności.

Źródło: Oracle

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top