IFS, przedstawił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 r. Wartość przychodu powtarzalnego wzrosła o 48 procent w porównaniu do poprzedniego roku, a przychody z chmury i sprzedaży oprogramowania wzrosły odpowiednio o 55 i 44 procent. Źródeł tych wyników firma upatruje przede wszystkim w skutecznej penetracji rynkowej oraz w wysokiej skuteczności oferowanych rozwiązań.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Najważniejszym wyzwaniem, jakie w obecnej sytuacji gospodarczej stoi przed dyrektorami IT, jest nadanie inwestycjom technologicznym rangi priorytetu, bowiem wspierają one przedsiębiorstwa w budowaniu elastyczności i odporności. Jednocześnie muszą oni równoważyć konieczność obniżenia całkowitych kosztów rozwiązań informatycznych (TCO) z koniecznością szybszego generowania wartości biznesowej poprzez poprawianie wydajności. Wyróżnianie się na rynku i innowacyjność to w firmach na całym świecie nadal podstawowe narzędzia budowania lojalności klientów, pozwalające osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Te trendy i wyzwania znajdują odzwierciedlenie u dotychczasowych i nowych klientów IFS w postaci rosnącego popytu na technologię chmury. To najczęściej duże przedsiębiorstwa, w których kluczowym elementem działalności jest zarządzanie aktywami. Stąd szczególne zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi w takich obszarach jak FSM, PSO, ERP i ESM. Wśród klientów, którzy zdecydowali się na rozwiązania IFS, znaleźli się między innymi KAN, HEXPOL, Lujatalo Oy, MyDentist, Enercare, NCC i RES. Stąd oprogramowanie do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (EAM) pozostaje istotnym źródłem dochodów IFS, która w 2022 r. została uznana za światowego lidera według Gartner Global EAM Market Share po raz drugi z rzędu.

Obok wysokich i stabilnych wyników finansowych, IFS jest doceniana za oprogramowanie i usługi, dzięki którym klienci mogą kupować, używać i aktualizować rozwiązania informatyczne w sposób pozwalający uzyskać największą możliwą wartość biznesową oraz pozostawać na bieżąco z najnowszymi technologiami. Podczas gdy dyrektor generalny Darren Roos rozpoczyna szósty rok u steru IFS, kluczowym elementem strategii produktowej firmy pozostaje opracowywanie produktów spełniających specyficzne wymagania poszczególnych branż, z równoczesnym zachowaniem ich innowacyjności i elastyczności. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują kompletne narzędzia do zarządzania swoimi przedsęibiorstwami.

Jestem bardzo dumny, że kontynuujemy pozytywny trend wzrostu wydajności i efektywności z roku ubiegłego. Tak solidny wynik w pierwszym kwartale jest wynikiem zarówno siły naszej technologii i zaufania klientów, jak i udziału przedsiębiorstw kupionych w 2022 roku, z których wszystkie realizują plan. Przez ostatnie 5 lat ciężko pracowaliśmy, aby poprawić elastyczność, jakość i odporność naszego modelu biznesowego. Te inwestycje przynoszą efekty, o czym niezbicie świadczy fakt, że pomimo makroekonomicznej niepewności, niezmienne generujemy wartość dla akcjonariuszy - Dyrektor generalny IFS, Darren Roos .


Jestem bardzo dumny, że kontynuujemy pozytywny trend wzrostu wydajności i efektywności z roku ubiegłego. Tak solidny wynik w pierwszym kwartale jest wynikiem zarówno siły naszej technologii i zaufania klientów, jak i udziału przedsiębiorstw kupionych w 2022 roku, z których wszystkie realizują plan. Przez ostatnie 5 lat ciężko pracowaliśmy, aby poprawić elastyczność, jakość i odporność naszego modelu biznesowego. Te inwestycje przynoszą efekty, o czym niezbicie świadczy fakt, że pomimo makroekonomicznej niepewności, niezmienne generujemy wartość dla akcjonariuszy - Dyrektor generalny IFS, Darren Roos.


Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top