Sześć kompetencji technicznych usprawniających cyfrową transformację
Wraz z upowszechnieniem się pracy hybrydowej, obejmującej prawie 1/4 zatrudnionych w Polsce, wiele firm przeszło na kolejny poziom cyfrowego rozwoju. Obecnie wyzwaniem staje się adaptacja sztucznej inteligencji do bieżących operacji biznesowych. Eksperci F5 w oparciu o sprawdzoną metodologię wskazali kluczowe kamienie milowe niezbędne we wdrożeniu skutecznej strategii transformacji cyfrowej. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę tworząc plan cyfryzacji procesów biznesowych w Twojej firmie.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Na całym świecie przedsiębiorstwa – od bankowości, produkcji, handlu detalicznego po rozrywkę, edukację i inne – realizują wybraną strategię cyfrową. Niestety, ograniczenia budżetowe, konserwatywne modele operacyjne i luki w potrzebnych umiejętnościach utrudniają wdrożenie zmian. Istniejące od lat modele korporacyjne miewają trudności w adaptowaniu się do zmian technologicznych i nadążaniu za innowacjami w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Eksperci F5 doradzają firmom na całym świecie jak połączyć radykalne zmiany cyfrowe ze stałym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w organizacji. Firma już w 2019 roku przedstawiła założenia trójfazowej strategii transformacji cyfrowej, które sprawdziły się w trakcie pandemii Covid-19. Wówczas to tysiące przedsiębiorstw przestawiło się na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym, co przyspieszyło reorganizacje procesów biznesowych w wielu branżach.

W marcu 2020 roku tysiące firm stanęło przed wyzwaniem błyskawicznego wdrożenia pracy spoza biura. Nasze konstruktywne propozycje pozwoliły wielu z nich sprawnie przejść przez ten dynamiczny okres. Trzy lata później, sytuacja jest znacząco inna. Praca zdalna stała się powszechnie dostępna, a firmy zaczęły analizę narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Można zatem powiedzieć, że wchodzimy w kolejną fazę cyfrowej transformacji – tłumaczy Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający F5 w Polsce.


Trzy etapy cyfrowej transformacji

Chociaż tempo transformacji cyfrowej różni się w zależności od przedsiębiorstwa i sektora, w którym działa, możemy wyróżnić trzy podstawowe fazy cyfryzacji operacji w firmach. Pierwszym elementem digitalizacji procesów biznesowych jest automatyzacja zadań. Poprawa wydajności pracy wynika z wprowadzenia aplikacji i narzędzi cyfrowych umożliwiających przyspieszenie działań wykonywanych manualnie. Są to zwykle powtarzalne czynności, które są czasochłonne i obciążają dodatkowo kadry. Dlatego ich automatyzacja uwalnia potencjał pracowników.

Drugim etapem jest cyfrowa ekspansja, czyli łączenie poszczególnych procesów w większą całość. Wdrożone aplikacje są ze sobą łączone w celu dostarczenia większego zakresu usług cyfrowych. Ostatnim etapem jest dodanie funkcjonalności wykorzystujących sztuczną inteligencję. Platformy aplikacyjne, telemetria, analiza danych, uczenie maszynowe i technologie sztucznej inteligencji zostaną zintegrowane z procesami biznesowymi w celu poprawy produktywności.

Rosnąca liczba aplikacji, integracji i środowisk tworzy złożoność, którą trudno opanować. Dlatego firmy potrzebują dokładnie zarysowanej strategii, która pozwoli im lepiej przewidywać i reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Choć transformacja cyfrowa jest procesem ciągłym, możemy wyróżnić pewne kamienie milowe, pokazujące w jakim miejscu znajduje się przedsiębiorstwo. Dzisiaj takim punktem zwrotnym jest adaptacja sztucznej inteligencji do bieżących procesów biznesowych – podsumowuje Ireneusz Wiśniewski.


Czego potrzebują przedsiębiorstwa, aby otworzyć się na AI

Według raportu F5 "State of Application Strategy 2022 Report" większość organizacji znajduje się dziś w drugiej fazie na drodze do cyfrowej transformacji. Aby dalej iść do przodu potrzebują pozyskać sześć kompetencji, które umożliwią im przejście do fazy trzeciej:
  1. Dynamiczna infrastruktura IT – Przyspieszenie transformacji cyfrowej spowodowało szybkie przemieszczenie się użytkowników i aplikacji poza centrum danych. Tradycyjne architektury infrastruktury nie są w stanie dostosować się do tego rozproszenia, ponieważ opierają się na stałych, statycznych zasobach i lokalizacjach. Nowoczesna infrastruktura IT musi być dynamiczna i zdolna do wykorzystania zasobów w różnych centrach danych, chmurach i środowiskach brzegowych.

  2. Dane i analiza – Zarządzanie obiegiem informacji w przedsiębiorstwie, a także analityka mogą zapewnić dodatkową wartość biznesową, nawet w przypadku tradycyjnych architektur i polityk. Przedsiębiorstwa cyfrowe coraz częściej skalują swoje rozwiązania z zakresu data management, jednocześnie rozbijając silosy danych, aby wydobywać dokładniejsze, bliższe prawdzie obserwacje. Jest to klucz do rozwoju automatyzacji i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

  3. Architektura oparta o aplikacje – powszechne stosowanie aplikacji dodało kolejne możliwości techniczne i praktyki niezbędne do skalowania, dystrybucji i dostarczania narzędzi w elastycznych środowiskach infrastrukturalnych. W miarę jak wzrasta presja na poprawę wydajności, a użytkownicy oczekują więcej od doświadczeń cyfrowych, przedsiębiorstwa będą musiały częściej i dynamiczniej dostarczać aplikacje, aby sprostać zmieniającym się warunkom biznesowym.

  4. Podgląd i automatyzacja – Współczesne firmy przetwarzają tysiące sygnałów cyfrowych, które umożliwiają im dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Przedsiębiorstwa, które opanują umiejętności analizy danych w czasie rzeczywistym, zyskają przewagę biznesową. Dzięki temu firmy cyfrowe mogą uwolnić zasoby i podwoić wysiłki na rzecz innowacji, zamiast skupiać się na podtrzymywaniu istniejących możliwości biznesowych.

  5. Praktyki Site Reliability Engineering (SRE) – Krytyczną zmianą organizacyjną niezbędną do skutecznego prowadzenia cyfrowego biznesu opartego na danych i aplikacjach jest przyjęcie podejścia SRE do operacji. Za pomocą automatyzacji organizacje mogą w pełni korzystać z agregowanych danych. Znormalizowane podejście pozwala na uchwycenie efektu skali w różnych dziedzinach działalności firmy. 
  6. Cyberbezpieczeństwo – Zaufanie do nowych technologii rośnie wraz z poczuciem bezpieczeństwa. Im poziom ochrony jest wyższy tym rośnie liczba osób skłonnych do wdrożenia nowych rozwiązań. Dlatego tak istotne jest eliminowanie przez biznes zagrożeń w każdej warstwie cyfrowej architektury IT. Tradycyjna, binarna strategia bezpieczeństwa oparta na sztywnej architekturze IT nie będzie już służyć biznesowi, a może stać się przeszkodą. Znalezienie idealnej równowagi między bezpieczeństwem, a wydajnością jest niezbędne w każdej strategii ryzyka.

Źródło: F5 Networks

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top