Koszty energii usług obliczeniowych w modelu chmurowym vs. on-premise
Rosnące ceny energii mają znaczący wpływ na wydatki związane z utrzymaniem systemów informatycznych. Przy podejmowaniu decyzji w zakresie optymalizacji w działach IT, warto przemyśleć sposoby wykorzystania rozwiązań technologicznych i platform IT w firmie w celu optymalizacji kosztów energii. Taka analiza może wykazać, że przejście firmy z modelu on-premise do chmurowego przyniesie nie tylko korzyści technologiczne, ale także wymierne oszczędności wynikające z redukcji kosztów energii. Dla wielu firm chmura, okaże się korzystniejszym rozwiązaniem pod względem kosztów. Nawet przy założeniu, że wzrost cen energii zostanie odzwierciedlony także w cenie usług chmurowych.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Efekty skali i możliwości optymalizacji

Poprzez oferowanie usług na wielu rynkach globalni dostawcy chmury mogą czerpać korzyści z efektów skali. Mają oni bowiem dostęp do oszczędności wynikających z optymalnego wykorzystania zaplecza sprzętowego. W swojej działalności dostawcy chmury dążą do osiągnięcia maksymalnego poziomu współczynnika konsolidacji. Wskaźnik ten opisuję liczbę systemów i usług, które można dostarczyć wykorzystując pojedynczy serwer lub procesor. Przykładowo, Amazon oferuje sprzedaż aktualnie niewykorzystywanych zasobów po niższej cenie. Dodatkowo standaryzacja i precyzyjny katalog świadczonych usług umożliwiają bardzo zaawansowaną automatyzację zarządzania obciążeniem. W ten sposób dostawcy mają możliwość optymalizować wykorzystanie platform sprzętowych do poziomu, który firmy korzystające z własnej infrastruktury IT, nie są w stanie osiągnąć.

Intensywne inwestycje w R+D

Dostarczanie usług chmurowych jest podstawowym obszarem działalności dostawców chmury. Dlatego zdecydowana większość ich inwestycji w R+D przypada na rozwój serwerów nowych generacji. Tego typu sprzęty obliczeniowe mogą pracować przy wyższych granicznych temperaturach, a więc potrzebują mniej energii na chłodzenie.

Wśród firm spoza branży usług obliczeniowych rzadko inwestuje we własne dedykowane platformy serwerowe czy pamięci masowe. Czasem podobne optymalizacje dla nich wiążą się z całkowitym przebudowywaniem modeli działania data center, co także wymaga sporych nakładów inwestycyjnych. Jednocześnie takie firmy, mimo że intensywnie korzystają z chmury, mają wiele innych obszarów działalności z potencjałem większego zwrotu z inwestycji w R+D. Przykładowo, dla firmy produkującej dobra konsumpcyjne, optymalizacja kosztów energii w logistyce czy produkcji przyniesie większe oszczędności, niż redukcja kosztów energii i zasobów działu IT. W związku z tym, takie firmy inwestują przede wszystkim w rozwiązania, które pozwalają ograniczyć koszty energii w ich podstawowych obszarach działalności.

Krótsza amortyzacja i większa wydajność

Model biznesowy dostawców chmury zakłada amortyzację sprzętu w ciągu trzech-czterech lat, co przyczynia się do szybszego rozwoju, nieustannej zmiany na nowsze i efektywniejsze generacje platform obliczeniowych. Każda nowa generacja procesorów zazwyczaj jest nie tylko wydajniejsza, ale także efektywniejsza energetycznie. Dla porównania, w przypadku firm, które samodzielnie posiadają i użytkują sprzęt teleinformatyczny, okres amortyzacji wynosi średnio pięć lat. Na polskim rynku sprzęt jest zazwyczaj wykorzystywany w ciągu czterech-pięciu lat, co wynika z okresu amortyzacji środków trwałych czy modelu finansowego firmy. Niestety, w związku z zakłóceniami łańcuchów dostaw obserwujemy trend wydłużania tego okresu. Nierzadko przedsiębiorstwa wykorzystują sprzęt zamortyzowany, często już bez wsparcia producenta czy zabezpieczenia w formie umowy serwisowej, świadomie akceptując wynikające z tego ryzyko. W wyniku takiego podejścia koszty energii dla własnej infrastruktury pozostają na wyższym poziomie w porównaniu do modelu chmurowego.

Bliżej celów zrównoważonego rozwoju

Obniżenie zużycia energii w centrach przetwarzania danych, oprócz czynnika redukującego koszty, ma także przełożenie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgła. Mniej zużytej energii oznacza również mniej wykorzystanych zasobów energetycznych. Ponadto, dostawcy usług chmurowych mają większe możliwości wykorzystania energii odnawialnej do napędzania pracy centrów danych, tym samym minimalizując ich ślad węglowy. Połączenie tylko dwóch czynników, czyli odpowiedniego doboru źródeł zasilania i optymalizacji metod chłodzenia, pozwala dostawcom chmury obniżyć emisję dwutlenku węgla o ok. 20 proc. Analizy Accenture wśród największych dostawców usług chmurowych pokazują, że migracja przeciętnego przedsiębiorstwa do chmury może prowadzić do zmniejszenia zużycia energii o 65 proc. i redukcji emisji dwutlenku węgla o 84 proc. Takie wyniki świadczą o tym, że wykorzystując model chmurowy firmy mogą szybciej osiągnąć swoje cele zrównoważonego rozwoju.

Autor: Daniel Rudnicki, Cloud First Poland Insurance Lead, Accenture w Polsce

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top