Wzrost świadomości kulturowej dużych modeli językowych (LLM), zwiększenie możliwości asystentów AI wspierających pracę programistów, dynamiczny rozwój FemTech i ewolucja edukacji – te kwestie znalazły się wśród najważniejszych trendów dotyczących rozwoju technologii ogłoszonych przez dr. Wernera Vogelsa, Chief Technology Officera w Amazon.com na konferencji AWS re:Invent. Czeka nas również mnóstwo innowacji w obszarach mających na celu demokratyzację dostępu do technologii chmurowych.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Trend 1 - wzrost świadomości kulturowej dużych modeli językowych (LLM)

Jednym z wyzwań stojących przed szerszym rozpowszechnieniem sztucznej inteligencji jest nie tylko język, jakim się te systemy posługują, a zależności kulturowe, które są różne w różnych częściach świata. Kultura, w jakiej żyjemy determinuje nasze zachowania i przekonania oraz ma wpływ na język. Dlatego zależności kulturowe będzie odgrywać kluczową rolę w sposobie projektowania, wdrażania i użytkowania technologii – w szczególności generatywnej sztucznej inteligencji.

Tak jak ludzie rozwijają się poprzez dyskusje i wymianę pomysłów, tak duże modele językowe (LLM) potrzebują uwzględnić niezliczoną liczbę historii i doświadczeń, aby móc zrozumieć kulturę w szerszym kontekście. Około 46% danych zawartych w repozytorium Common Crawl, wykorzystywanym do „uczenia” dużych modeli językowych było w języku angielskim. Jeszcze większa część, bez względu na język, pochodziła z kultury zachodniej i dotyczyła głównie USA, przez co nie odpowiadała niuansom kulturowym innych części świata. Duże modele językowe szkolone na zróżnicowanych kulturowo danych zyskają bogatsze zrozumienie ludzkich doświadczeń i złożonych wyzwań społecznych. Ta nowo nabyta wiedza sprawi, że generatywna sztuczna inteligencja będzie bardziej dostępna dla użytkowników na całym świecie.

Aby systemy oparte na LLM mogły dotrzeć do odbiorców na całym świecie, muszą osiągnąć poziom zaawansowania kulturowego, który jest instynktowny dla ludzi. W ciągu ostatnich miesięcy zaczęły pojawiać się modele LLM z kolejnych rynków: jak Jais, szkolony na danych arabskich i angielskich; Yi-34B, dwujęzyczny model chińsko-angielski czy Japanese-large-lm, szkolony na obszernym japońskim korpusie Internetowym. Oznacza to, że nowe, dokładne kulturowo modele otworzą generatywną sztuczną inteligencję dla setek milionów ludzi, wywierając wpływ na wiele dziedzin, od edukacji po opiekę medyczną – powiedział dr Werner Vogels, CTO w Amazon.com.


Trend 2 - zwiększenie możliwości asystentów AI wspierających pracę programistów

Asystenci AI rozwiną się z podstawowych generatorów kodu w nauczycieli i współpracowników, którzy zapewniają wsparcie w całym cyklu życia oprogramowania. Będą wyjaśniać złożone systemy prostym językiem, sugerować ukierunkowane ulepszenia i podejmować się powtarzalnych zadań, pozwalając programistom skupić się na najważniejszych aspektach ich pracy. Według ankiety 2023 Stack Overflow Developer Survey, już 70% programistów używa lub planuje używać narzędzi do kodowania opartych na sztucznej inteligencji.

Granice między menedżerami produktu, inżynierami front-end i back-end, DBA, projektantami UI/UX, inżynierami DevOps i architektami będą się zacierać. Dzięki kontekstowemu zrozumieniu całych systemów, a nie tylko odizolowanych modułów, asystenci AI będą dostarczać rekomendacje, które zwiększą ludzką kreatywność.

Obecnie już widać, że niektóre z najbardziej żmudnych etapów tworzenia nowoczesnego oprogramowania, takie jak pisanie testów jednostkowych, standardowych kodów i debugowanie błędów są zdejmowane z deweloperów. Asystenci AI będą także w stanie przeprojektować i migrować starsze aplikacje.

Trend 3 – ewolucja edukacji by dorównać szybkości innowacji technologicznych

Szkolnictwo wyższe nie jest w stanie własnymi siłami nadążyć za tempem zmian technologicznych. Już obecnie coraz popularniejsze są programy szkoleniowe oparte na umiejętnościach branżowych, a rzeczywistość pracy w firmach technologicznych zmienia się w kierunku ciągłego uczenia się – przynosi to korzyści zarówno specjalistom technologicznym, jak i firmom. Popularność praktyk zawodowych stale rośnie, ponieważ pracodawca może ukierunkować szkolenie w kierunku swoich potrzeb, a praktykanci mogą zarabiać w trakcie nauki. Jednak obecnie firmy zaczynają poważnie inwestować na dużą skalę w edukację. AWS zamierza przeszkolić 25 milionów ludzi bezpłatnie z technologii chmurowych do 2025 roku, z czego 21 milionów osób już takie szkolenia odbyło.

Nie oznacza to, że tradycyjne stopnie naukowe odchodzą w niepamięć. Nadal będą istnieć obszary technologii, w których nauczanie akademickie będzie miało kluczowe znaczenie. Będzie jednak wiele branż, w których wpływ technologii przewyższy tradycyjne systemy edukacyjne.

Edukacja różni się diametralnie na całym świecie, ale powszechnie przyjmuje się, że aby zatrudnić najzdolniejszych ludzi – i samemu zdobyć najlepszą pracę – najważniejszy jest dyplom ukończenia studiów wyższych. Jeszcze kilka lat temu było to szczególnie ważne w branży technologicznej. Zaczynamy jednak dostrzegać załamanie tego modelu. Dla studentów koszty rosną i wielu kwestionuje wartość tradycyjnego dyplomu uniwersyteckiego, gdy dostępne jest szkolenie praktyczne. W przypadku firm nowi pracownicy nadal wymagają szkolenia w miejscu pracy. W efekcie powiększa się przepaść między tym, czego naucza się w szkole, a tym, czego potrzebują pracodawcy – powiedział dr Werner Vogels, CTO w Amazon.com.

Trend 4 - rozwój FemTech

Tylko w Stanach Zjednoczonych kobiety wydają na usługi medyczne ponad $500 miliardów rocznie i są odpowiedzialne za 80% decyzji konsumenckich dotyczących zdrowia. Pomimo ich udziału w rynku, system opieki zdrowotnej wciąż faworyzuje mężczyzn. Ponad 70% symptomów związanych z menopauzą pozostaje nieleczone, a kobiety są narażone na niezdiagnozowanie ataków serca o 50% bardziej, niż mężczyźni. Dodatkowo kobiety częściej raportują dokuczliwe skutki uboczne leków na receptę, co może być spowodowane pomijaniem ich w badaniach klinicznych.

W miarę napływu coraz większych funduszy, firmy FemTech będą demokratyzować dostęp kobiet do opieki zdrowotnej dzięki jej hybrydowym modelom, które wykorzystują internetowe platformy medyczne, dostępność tanich urządzeń diagnostycznych i dostęp na żądanie do specjalistów. Łatwiejszy dostęp do nich będzie też możliwy za pośrednictwem aplikacji i dedykowanych urządzeń mobilnych, które zapewnią lekarzom szybki dostęp do dużych ilości danych zdrowotnych do analizy. Te, w połączeniu z technologiami chmurowymi, takimi jak narzędzia pozyskiwania informacji ze zdjęć i innych danych wizualnych i technologie głębokiego uczenia, zmniejszą liczbę błędnych diagnoz i pomogą zminimalizować skutki uboczne leków, które nieproporcjonalnie dotykają dziś kobiety. Endometrioza i depresja poporodowa otrzymają uwagę, na jaką zasługują. W końcu zobaczymy, jak opieka nad kobietami przesuwa się z marginesu na pierwszy plan. A ponieważ zespoły kierowane przez kobiety są bardziej skłonne do rozwiązywania szerokiego zakresu problemów zdrowotnych niż zespoły składające się wyłącznie z mężczyzn, zobaczymy, że FemTech nie tylko przyniesie korzyści tym, które identyfikują się jako kobiety, ale także ożywi cały system opieki zdrowotnej.

Źródło: AWS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top