Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, udostępniła pierwszą aktualizację rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie 5.7 zawierającą integrację ze środowiskiem Sales Cloud oraz wszechstronne narzędzia zgodne z koncepcją przedsiębiorstwa 2.0 z funkcjami umożliwiającymi klientom pracę grupową.


Integracja ze środowiskiem Sales Cloud pozwala firmom na rozszerzenie funkcji platformy Salesforce CRM o rozwiązania zawarte w oprogramowaniu IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie, takie jak logistyka zwrotów, zoptymalizowane harmonogramowanie czy inne rozwiązania niezbędne do bezbłędnej wyceny oraz realizacji złożonych zadań z zakresu usług serwisowych w terenie. Integracja z platformą Salesforce zapewnia użytkownikom rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie wgląd w całą historię współpracy z klientami, co ułatwia przygotowywanie oferty rekomendowanych produktów oraz usług i pomaga zwiększyć przychody przez sprzedaż dodatkowych pozycji.

Ulepszone funkcje portalu umożliwią organizacjom użytkowników oprogramowania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie rozbudowę portali do obsługi zgłoszeń serwisowych dla klientów o następujące rozwiązania:
  • Funkcje poprawiające relacje z klientami dzięki mechanizmom społecznościowym umożliwiającym pracę grupową zgodną z koncepcją przedsiębiorstwa 2.0, dzięki którym klienci mogą kontaktować się z zespołami obsługi serwisowej za pomocą mediów społecznościowych. Oprócz tworzenia zgłoszeń serwisowych oraz sprawdzenia ich statusu i realizacji innych, standardowych zadań, klienci mogą czytać i zamieszczać posty na forach i blogach. W ten sposób powstaje społeczność klientów sprzyjająca bezpośredniej wymianie doświadczeń — jest to wartość dodana oferty serwisowej.
  • Zapewnienie dogłębnego wglądu w większe liczby zgłoszeń serwisowych, złożone projekty z zakresu serwisu w terenie, a także monitorowanie zgodności z umowami SLA dzięki graficznej prezentacji danych w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki funkcjonalności IFS Lobby, która jest od teraz dostępna w portalu serwisowym i umożliwia użytkownikom oprogramowania tworzenie niestandardowych i konfigurowalnych pulpitów dostosowanych do indywidualnych stanowisk.
  • Nowe funkcje umożliwiające tworzenie niestandardowych procedur, które pomogą klientom składać szczegółowe zgłoszenia serwisowe. Dzięki temu zgłoszenia klientów będą zawierać odpowiednie informacje umożliwiające opracowanie rozwiązania i trafią do właściwego zespołu, bez względu na to, w jakim stopniu klient zna naturę problemu.

Nowe funkcje produktu firmy IFS uwzględniają założenie, że wszystkie organizacje serwisowe są częściami większych ekosystemów, a nie autonomicznymi elementami — mówi Mark Brewer, Industry Director for Service Management w korporacji IFS. IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie umożliwia łączność z tym ekosystemem, zapewniając płynną współpracę z innymi rozwiązaniami — jest to możliwe dzięki architekturze umożliwiającej integrację albo funkcjom integracji dostępnym w wersji standardowej, takim jak integracja z platformą Sales Cloud. Dzięki nowym funkcjom umożliwiającym pracę grupową zgodną z koncepcją przedsiębiorstwa 2.0 klienci będą mogli łatwiej komunikować się z innymi użytkownikami w całym cyklu obsługi serwisowej, uzyskując w ten sposób dostęp do cennych zasobów i informacji.

Andrew Lichey, IFS Field Service Management Product Manager, dodaje:

Firma IFS jest mocno zaangażowana w badania i rozwój oprogramowania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie. Chcemy, by niezmiennie było ono rozwiązaniem preferowanym przez organizacje serwisowe, które zajmują się złożonymi problemami związanymi z zarządzaniem serwisem, relacjami z klientem, logistyką zwrotów, optymalizacją planowania oraz zarządzaniem umowami i gwarancjami.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top