Badanie firmy IFS dowodzi, że lepszy mobilny dostęp do oprogramowania dla przedsiębiorstw warunkuje gotowość firm na transformację cyfrową. 
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, opublikowała wstępny raport z przeprowadzonego badania, wskazujący silny związek między mobilnym dostępem do firmowego oprogramowania a gotowością firmy na cyfrową transformację.
 
W badaniu wzięło udział 200 respondentów z branży przemysłowej, korzystających z funkcjonalności związanej z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa, zarządzaniem serwisem w terenie, zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa oraz innych rodzajów oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Najważniejsze wnioski z badania:
  • Respondenci, którzy stwierdzili, że ich oprogramowanie dla przedsiębiorstw stanowi dobrą bazę do cyfrowej transformacji, byli ponad dwukrotnie bardziej przekonani do korzystania z oprogramowania z poziomu urządzeń mobilnych niż ci, którzy twierdzili, że ich oprogramowanie nie nadaje się do obsługi działań związanych z cyfrową transformacją. Mobilność w przedsiębiorstwie jest powiązana z gotowością na cyfrową transformację.
  • Zdaniem blisko 70% respondentów rosnący mobilny dostęp do oprogramowania dla przedsiębiorstw może być szansą na natychmiastowe przeprowadzenie cyfrowej transformacji. Zaledwie 31% respondentów stwierdziło, że ma dostęp do oprogramowania dla przedsiębiorstw z poziomu urządzenia mobilnego.
  • Mimo tego, że do uzyskiwania dostępu do różnych rodzajów oprogramowania dla przedsiębiorstw najczęściej używano tabletów, tylko 17% respondentów stwierdziło, że pełny pakiet oprogramowania był dostępny z poziomu tabletu lub innego urządzenia z ekranem dotykowym. 
  • Niski stopień mobilnego dostępu do oprogramowania i wynikający z tego brak gotowości na cyfrową transformację mogą uniemożliwiać firmom tworzenie modeli biznesowych zorientowanych na usługi. Respondenci, pochodzący głównie z branż związanych ze złożoną produkcją przemysłową, którzy twierdzili, że ich oprogramowanie nadawało się do przeprowadzenia cyfrowej transformacji, byli o 22% bardziej skłonni do wdrożenia modeli biznesowych, takich jak usługi posprzedażowe, zarządzanie serwisem w terenie czy naprawy w zakładzie naprawczym.
 
Nasza próba badawcza w głównej mierze składała się z firm z sektora produkcji przemysłowej i maszynowej oraz automatyki przemysłowej” — powiedział Steve Andrew, wiceprezes ds. marketingu w IFS North America. „Z uwagi na fakt, że wzrost przychodów z produktów może nie być wystarczający, by osiągnąć założone przez firmy cele, będą one czuły nacisk powodowany potrzebą zarabiania na usługach posprzedażowych. Wymaga to nie tylko posiadania oprogramowania wyposażonego w zaawansowaną funkcjonalność mobilną, ale również ogólnej elastyczności umożliwiającej obsługę cyfrowej transformacji.
Rick Veague, dyrektor ds. technicznych IFS North America, powiedział:
Mobilność jest najbardziej widocznym elementem cyfrowej transformacji. Nie jest to jednak element jedyny ani najważniejszy. Jednak gdy korzystamy z firmowego oprogramowania z poziomu urządzenia mobilnego, widać jak na dłoni, że system to fundament dobrze działającej firmy. Pracownicy stają się częścią kluczowych procesów i biorą w nich udział nawet spoza firmowych biurek. Brak takiej możliwości spowoduje, że cyfrowa transformacja stanie się problemem, a nie szansą.
Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top