Systemy automatycznej identyfikacji wdrażane są coraz częściej w polskich przedsiębiorstwach, ponieważ przyczyniają się do wyraźnego wzrostu wydajności pracy. Kolejnym etapem w rozwoju tego rodzaju technologii jest możliwość lokalizowania pozycji obiektów w czasie rzeczywistym.
 

{MosModule module=RFID_Dzial}
 
RTLS (Real-Time Locating System) jest odpowiedzią na potrzebę stałego monitorowania obiektów fizycznych we współczesnych procesach produkcji, transportu lub świadczenia usług. Dzięki umieszczonym na obiektach znacznikom, możliwe jest ustalenie ich położenia i monitorowanie przemieszczania w czasie rzeczywistym. Pozwala to na bieżącą kontrolę stanu magazynu, przebiegu procesu produkcji, obserwację osób, a nawet zwierząt przebywających na określonym obszarze.

Szerokie zastosowanie i wysoka funkcjonalność pozwalają nazwać tę technologię rewolucyjną i przewidywać, że stanie się w niedługim czasie obowiązującym standardem. Obecnie z powodzeniem wdrażana jest w wielu przedsiębiorstwach, które chcą dokonać optymalizacji prowadzonych przez siebie działań. Nigdy wcześniej lokalizacja nie była bowiem tak prosta i jednocześnie skuteczna, co znacząco usprawnia wykonywanie wielu zadań i przyczynia się do zwiększenia wydajności oraz jednoczesnego redukowania zbędnych kosztów.

Na czym polega lokalizacja w czasie rzeczywistym?

Zasada działania RTLS jest w gruncie rzeczy bardzo prosta, co czyni ją łatwą do wdrożenia. System oparty jest zazwyczaj na zastosowaniu niewielkich radiowych nadajników (RFID) o niskim poborze energii, zwanych znacznikami lub tagami, przymocowanych do obiektów, które mają podlegać kontroli. Możliwe jest również zastosowanie urządzeń wysyłających sygnały w postaci fal akustycznych, głównie ultradźwiękowych, lub optycznych – przede wszystkim promieni podczerwonych.

Komunikaty emitowane przez nadajniki odczytywane są przez sensory rozmieszczone na obszarze podlegającym kontroli przez system. Na podstawie zmian położenia źródła sygnału, obliczana jest pozycja obiektu. Może być ona ustalana trzema metodami: względną, bezwzględną lub symboliczną. Pozycja względna to odległość od wyznaczonego punktu stałego (np. ochroniarz znajduje się w odległości 20 metrów od bramki magnetycznej), bezwzględna to konkretne współrzędne geograficzne, a symboliczna oznacza przypisanie obiektu do danej lokalizacji (np. produkt znajduje się w strefie C12 magazynu).

Sygnał radiowy wysyłany przez urządzenia jest na tyle silny, że przechodzi przez ściany i inne obiekty, odporny jest również na zewnętrzne zakłócenia. RTLS pozwala na lokalizację oznaczonych przedmiotów i osób z dokładnością do 15 centymetrów. Wszystkie informacje zbierane są w czasie rzeczywistym i mogą być analizowane na bieżąco lub przetwarzane po zgromadzeniu określonej bazy danych.
Zaletą tej technologii jest jej precyzja i niezawodność – mówi Tomasz Czarnecki, specjalista z HDF Polska, dystrybutora urządzeń automatycznej identyfikacji. – Wdrożenie systemu jest stosunkowo proste, a korzyści z jego stosowania wymierne. Nie da się uzyskać podobnych efektów optymalizacji pracy tradycyjnymi środkami – dodaje Czarnecki.
Monitorowanie przy użyciu RTLS

RTLS posiada bardzo szeroki wachlarz możliwych zastosowań. Przydatny będzie szczególnie w przedsiębiorstwach, gdzie potrzebna jest stała kontrola tego, co dzieje się aktualnie w budynku firmy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Posłużmy się kilkoma przykładami.

Jeśli chcemy dokładnie zbadać, jak wygląda przemieszczanie komponentów w naszej fabryce, możemy na każdym z nich założyć znacznik, który będzie śledzony przez zainstalowany w hali produkcyjnej sensor. Dzięki temu uzyskamy dokładny obraz tego, w jaki sposób transportowane są wszystkie elementy. Pozwoli to na wykrycie ewentualnych wąskich gardeł i optymalizację produkcji poprzez zwiększenie wydajności jednostek odpowiedzialnych za dostarczanie komponentów niezbędnych w kolejnych etapach procesu. Ustalanie pozycji materiałów może odbywać się według wyznaczonych przez użytkownika parametrów, takich jak: FIFO, numer części, data czy typ. System RTLS z pomocą odpowiedniego oprogramowania umożliwia również kontrolę materiałów użytych w produkcji, np. system weryfikuje czy materiał wykorzystywany w danym procesie produkcyjnym jest odpowiedni, co pozwala na skuteczne wyeliminowanie pomyłek.

Inny przykład dotyczy handlu. Jeśli chcemy upewnić się, czy znajdujący się w katalogu towar fizycznie jest w naszym magazynie, wystarczy sprawdzić to za pomocą RTLS. Co więcej, system lokalizacji wskaże nam dokładne położenie danego produktu, dzięki czemu oszczędzimy czas, który musielibyśmy poświęcić na odnalezienie przedmiotu, gdyby przez pomyłkę trafił na niewłaściwą miejsce w magazynie.

Zastosowanie w służbach bezpieczeństwa RTLS pozwala na bieżące monitorowanie osób odpowiedzialnych za ochronę budynku lub terenu. Znaczniki noszone przez pracowników ochrony umożliwiają kontrolowanie ich pozycji, dzięki czemu można zadbać o lepsze pokrycie patrolowanego obszaru. W przypadku kradzieży oznaczonego przez system przedmiotu, możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym jego położenia, co zwiększa prawdopodobieństwo ujęcia złodzieja na gorącym uczynku.

RTLS można wykorzystać także w kontroli przepływu ludności. Dzięki niemu możliwe jest na przykład zbadanie sposobu zachowania klientów w supermarkecie poprzez instalację znaczników w wózkach i koszykach. Pozwala to na zebranie informacji o sposobie poruszania się odwiedzających sklepową halę i dostosowanie jej tak, by spełniała przyjęte założenia.

Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie?

RTLS może być stosowany w każdej branży, w której będzie użyteczny. Nie ma znaczenia skala prowadzenia działalności, gdyż poprawa wydajności dzięki zastosowaniu tego systemu będzie zauważalna zarówno w przypadku wielkich, jak i małych firm.
Naszymi klientami są przede wszystkim zagraniczne korporacje prowadzące działalność w Polsce – zdradza pracownik HDF Polska. - Dostrzegamy jednak coraz większe zainteresowanie mniejszych podmiotów technologią RTLS. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ rozwiązania, które sprawdziły się w większych firmach, powoli są wdrażane również w małych i średnich przedsiębiorstwach – dodaje.
Technologia ta pozwala na efektywną kontrolę przy stosunkowo niskich kosztach. Dotychczasowe zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw i udane wdrożenia pozwalają przypuszczać, że będzie coraz bardziej popularna, umożliwiając podmiotom ją wykorzystującym na skuteczne poprawianie swoich wyników.

Źródło: HDF

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top