Optymalizacja kosztów w firmach z sektora IT

W dobie kryzysu, objawiającego się poprzez trudności z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa, czy problemy z utrzymaniem płynności finansowej, wiedza na temat optymalizacji kosztów może stanowić istotną przewagę konkurencyjną. Firmy świadczące usługi dla sektora IT coraz częściej edukują swoich kontrahentów w tym zakresie.
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
Dobrym przykładem, tego typy praktyk, może być ogólnopolska konferencja One System, współorganizowana z Europejskim Funduszem Leasingowym i partnerami dla firm z sektora B2B w dniach 12-13 kwietnia w Łodzi. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały szansę posłuchać prelekcji na temat energooszczędnych rozwiązań nowej generacji, możliwościach redukcji kosztów wydruku czy leasingu IT jako alternatywie dla zakupów gotówkowych poprawiających płynność finansową przedsiębiorstwa.

Na temat leasingu IT opowiedzieli Katarzyna Wicha oraz Jan Berentowicz z Europejskiego Funduszu Leasingowego. Arkadiusz Ziółkowski, Menedżer rynku nowoczesnych technologii w Europejskim Funduszu Leasingowym stwierdza, że
w powszechnej świadomości leasing samochodu czy maszyn stał się standardem. Jednak leasing notebooka czy serwera telekomunikacyjnego wciąż stanowi dużą innowację dla wielu przedsiębiorców. Jeszcze gorzej wygląda wiedza nt. finansowania dóbr niematerialnych jakimi są licencje czy oprogramowanie. Natomiast możliwości są praktycznie nieograniczone
Europejski Fundusz Leasingowy finansuje praktycznie każdy sprzęt IT: notebooki, zestawy komputerowe, serwery, sprzęt sieciowy, drukarki, skanery, kserokopiarki nie wyłączając oprogramowania. Zainteresowany przedsiębiorca może skorzystać z leasingu systemów informatycznych, ERP, CRM, ERP, oprogramowania CAD/CAM czy innych kompleksowych systemów informatycznych.

Największa firma leasingowa oferuje swoim klientom leasing operacyjny sprzętu oraz oprogramowania na okres od 16 do 48 miesięcy oraz leasing kapitałowy na okres od 6 do 24 miesięcy. Wpłata własna, w zależności od oceny klienta może wynosić od 0 do 45proc. Firma oferuje swoim klientom następujące harmonogramu spłat: równomierny, degresywny/progresywny lub dowolny. Ukłonem w stronę klienta jest propozycja leasingu elastycznego, który niesie ze sobą możliwość dostosowania miesięcznego obciążenia do strumienia przychodów.

Przedsiębiorcy powinni także pamiętać o możliwości skorzystania z dotacji unijnych na sfinansowanie projektów IT. Europejskie projekty umożliwiają zdobycie dofinansowania nawet do 80 %, pozostałe środki muszą zostać zapewnione przez inwestorów. Potencjalni beneficjenci muszą wskazać w składanym wniosku pełne źródła finansowania projektu.
Jedną z możliwości jest leasing, który umożliwia finansowanie projektów IT bez konieczności uszczuplania środków własnych danego przedsiębiorstwa – wyjaśnia Arkadiusz Ziółkowski z EFL.
Dzięki wprowadzeniu nowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozliczanie projektu finansowanego leasingiem może nastąpić jednorazowo, co znacznie upraszcza procedurę i powoduje, że leasing staje się najbardziej efektywnym narzędziem finansowania projektów unijnych.
Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z finansowania leasingiem projektów unijnych z POIG musi zgłosić się do firmy leasingowej już na etapie składania projektu! Jest to kluczowe, ponieważ musi on wskazać źródła finansowania projektu i dołączyć do wniosku o dofinansowanie promesę leasingową. Promesa jest uznawaną przez PARP gwarancją finansowania projektu i jest ważna przez okres 9 miesięcy, pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie sytuacja finansowa beneficjenta oraz pozostałe warunki zawarte w promesie dodaje Arkadiusz Ziółkowski.
Jeszcze 2012 roku dostępne będą dotacje unijne dla innowacyjnych inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 (wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej) mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, działający na rynku nie dłużej niż rok. Dofinansowanie może być wykorzystane w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Maksymalna wartość dotacji to nawet 560 tys. złotych.

Źródło: EFL

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top