RFID w łańcuchu dostaw w branży lotniczej

Kilkakrotnie na łamach naszego newsletter’a publikowaliśmy artykuły poruszające problematykę Radio Frequency Identification (RFID). To najnowocześniejszy sposób automatycznego identyfikowania danych drogą radiową w zastosowaniach logistyczno-produkcyjnych. Idea wykorzystania RFID zrodziła się ponad 30 lat temu i do dziś dynamicznie się rozwija.

{MosModule module=RFID_Dzial}
W skali światowej technologia ta jest powszechnie stosowana np. w celu rejestracji pracy pracowników (karty chipowe), przez firmy turystyczne dzięki karnetom z tagiem RFID klienci hoteli korzystają z dostępnych dla nich usług. Coraz częściej RFID stosowane jest za granicą naszego kraju w sieciach handlowych dla usprawnienia przepływu towarów w łańcuchu dostaw.

Od dłuższego czasu branża lotnicza testuje systemy RFID. Obowiązujące w lotnictwie standardy to zbiór bardzo rygorystycznych przepisów i dekretów zapewniających maksymalne bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerom oraz pracownikom. W tak konkurencyjnym sektorze jakim jest transport lotniczy nie może również zabraknąć szczegółowo dopracowanych procedur w departamentach o krytycznym  dla przetrwania firmy na rynku  znaczeniu. Ich praca musi być wykonana dokładnie i terminowo, aby zapewnić ciągłość utrzymania ruchu. Na tej płaszczyźnie zrodził się pomysł wykorzystania technologii RFID dla usprawnienia procesów i zagwarantowania ich niezawodności.

Przebieg wdrożenia systemu opartego na RFID obrazuje przykład firmy Virgin Atlantic.

Studium przypadku – rozwiązania RFID w liniach lotniczych Virgin Atlantic

Virgin Atlantic to drugie co do wielkości linie lotnicze w Wielkiej Brytanii. Posiadają ponad 30 samolotów oraz flotę transportu lądowego, docierające w odległe rejony Azji, Afryki i Australii.  Centrala logistyczna Virgin Atlantic mieści się w na Lotnisku Heathrow w Londynie. W tym strategicznym dla firmy miejscu steruje się obsługą magazynów na całym świecie, stąd decyzja o rozpoczęciu wdrożenia nowatorskiego rozwiązania RFID właśnie tu. W pierwszej kolejności miał to być program testowy, a jego opracowanie wiązało się z uwzględnieniem narzuconych na firmy lotnicze standardów oraz z ścisłą współpracą z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego. Podczas testów firma mogła również zapoznać się z rozwiązaniami proponowanymi przez Boeinga i Airbusa. Zadanie nie było łatwe, tym bardziej, że kiedy Virgin Atlantic czynił przygotowania do wdrożenia systemu RFID, technologia ta była postrzegana jeszcze jako ryzykowna i kosztowna. Dlatego bardzo ważne okazało się zdobycie doświadczeń przy wdrożeniu pionierskiego rozwiązania. Pozwoliło to uzyskać praktyczną wiedzę, „z pierwszej ręki”, na temat korzyści, ale i problemów jakie niesie ze sobą technologia identyfikacji radiowej.

Centrala logistyczna w Virgin Atlantic to dział o kluczowym znaczeniu operacyjnym. To tu czuwa się, aby przesyłki wychodziły z magazynów według planu i docierały do odbiorców na czas. W celu stałego doskonalenia pracy centrali, konieczne było znalezienie rozwiązania zapewniającego jeszcze większą niezawodność dostaw oraz przynoszącego spore oszczędności.

Podstawowym zadaniem instalacji pilotowej było usprawnienie procesu przepływu towarów przez poszczególne magazyny oraz uzyskanie lepszej kontroli nad tym co dzieje się w łańcuchu dostaw (np. czy dana przesyłka nie ma zbyt długiego, niepotrzebnego przestoju na danym lotnisku) . Realizacja tych zadań miała odbywać się przy użyciu technologii mobilnych wykorzystujących sieć bezprzewodową. Przygotowania do uruchomienia systemu polegały na oznaczeniu ‘tagami’ wszystkich ruchomych części samolotów (najczęściej wymienianych komponentów), które przechodzą przez Centrum Logistyczne na Lotnisku Heathrow. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość integracji automatycznego drukowania etykiet z funkcjonującymi już wewnętrznymi procesami logistycznymi.

Aktualne wówczas regulacje, dotyczące wykorzystania częstotliwości radiowej, budziły jeszcze spore wątpliwości. Dlatego zanim dokonano pilotażowego rozruchu systemu niezbędna okazała się bliska współpraca z BAA oraz OFCOM. Po za tymi organizacjami w projekt zaangażowana była również firma ORACLE – dostawca oprogramowania middleware oraz SYMBOL, który dostarczył czytniki i zapewnił sieć bezprzewodową. Nad przebiegiem wdrożenia czuwała firma doradcza TATA Consultancy Services.

Sercem każdego systemu RFID są systemy drukujące i programujące inteligentną etykietę. Wiedząc o tym Virgin Atlantic przetestował wiele drukarek czołowych na rynku producentów. Bezkonkurencyjne okazały się urządzenia Printronix; do realizacji projektu wybrano modele SL5000r zgodne z EPCglobal GEN2, z dołączoną PXML (Printronix eXtensible Markup Language). PXLM pozwala zarządzać zarówno pojedynczą drukarką jak i grupą tych urządzeń w sieci oraz monitorować ich prace i status. Drukarki SL5000r posiadają inteligentny system do zarządzania inteligentnymi chipami RFID, ten atut dawał firmie Virgin Atlantic gwarancję 100% czytelności informacji zapisanych na chipach. Firma Printronix oferując swoją technologię i wsparcie w sposób profesjonalny była w stanie zrealizować projekt w bardzo krótkim czasie - instalacja pilotowa ku zadowoleniu Virgin Atlantic został wdrożona już w pięć miesięcy od rozpoczęcia wstępnych rozmów.
Pilotowy proces usprawnień wykorzystujących RFID przeszedł rygorystyczną ocenę na każdym etapie wdrożenia oraz uzyskał pozytywną opinię wszystkich zaangażowanych w instalację stron.

Dzięki systemowi o połowę udało się skrócić czas lokalizacji przesyłki na danym etapie łańcucha dostaw. Dla departamentów, które wysyłają i odbierają tysiące rzeczy każdego dnia, oszczędności sięgnęły kilku tysięcy funtów.

W Polsce dostawcą rozwiązań RFID jest firma Softex Data. Bazując na systemach druku Printronix, czytnikach SAMSYS i oprogramowaniu Teklynx stworzyła swoje własne centrum testowe, gdzie stale poszerza praktyczną wiedzę na temat wdrożeń technologii RFID. Firma TOT.NET, producent oprogramowania mobilnego, jest partnerem firmy Softex Data w zakresie projektów RFID.

Źródło: www.totnet.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top