SimTrace wzbogaca ofertę TOT.NET

TOT.NETTOT.NET przygotował i rozpoczął testowe wdrożenie oprogramowania o nazwie SimTrace u jednego ze swoich wiodących klientów. SimTrace wzbogacił dotychczasową ofertę TOT.NET. Firma proponuje również system automatycznej identyfikacji danych ProTrace oraz oprogramowanie do obiegu różnego typu dokumentów, zleceń i zadań o nazwie Ordino. Wszystkie rozwiązania software`owe przygotowane są w najnowszej technologii Microsoft.NET. SimTrace dedykowany jest przedsiębiorstwom produkcyjnym, którym zależy na usprawnieniu procesów rejestracji, monitoringu i kontroli jakości wytworzenia wyrobów gotowych (traceability produkcji). Jest doskonałym sposobem na zastąpienie papierowej ewidencji kart produktów.

 TETA systemy ERP
SimTrace jest elektroniczną bazą kart produktów, w której odnotowywane są przez odpowiedzialnych pracowników informacje, które dotychczas ewidencjonowane były wyłącznie w formie papierowej. Oprogramowanie zbiera i przechowuje dane o pełnej historii wytworzenia wyrobu gotowego i jego kontrolach jakości (traceability produkcji i jakości). Dzięki temu w błyskawiczny sposób można sprawdzić informacje dotyczące np. komponentów, z których składa się wyrób.
 
Głównym celem przygotowania produktu SimTrace było udostępnienie elektronicznej ewidencji oraz automatycznego dostępu do informacji o pracownikach, surowcach, półproduktach, narzędziach, kontrolach jakości i innych elementach wpływających na ostateczną jakość przekazanej do sprzedaży unikatowej jednostki wyrobu.
Więcej: http://www.totnet.com.pl/index.php?cont=art14

Źródło: www.totnet.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top