Cisco wprowadza nową technologię RFID

Cisco rozwiązania RFIDCisco Systems poinformowało o wprowadzeniu na rynek inteligentnej technologii stanowiącej podstawę do wdrażania technologii identyfikacji radiowej RFID (Radio Frequency Identification). Nowa technologia Cisco Systems pomoże przedsiębiorstwom wdrażać rozwiązania RFID w ramach łańcucha dostaw, dając możliwość łatwiejszego odczytywania informacji o produktach i zasobach.

 TETA systemy ERP
Dzięki temu nastąpi optymalizacja przepływu informacji biznesowych, a co za tym idzie obniżenie kosztów operacyjnych.

Rozwiązanie RFID firmy Cisco obejmuje następujące elementy:
- Cisco Application Oriented Network (AON) dla RFID – aplikacja przygotowana specjalnie dla potrzeb RFID, przetwarza w inteligentny sposób informacje generowane przez aplikacje sieciowe;
- Cisco Services for RFID — dedykowane usługi Cisco Systems dla technologii RFID;
- Cisco Wireless Location Service – mechanizm monitorowania urządzeń w czasie rzeczywistym;
- Produkty partnerów (Connecterra, Intermec, PanGo Networks i ThingMagic) Cisco Systems wspierające rozwiązanie RFID oferowane przez Cisco Systems;


- Wierzymy, że technologia RFID zrewolucjonizuje całą branżę handlu detalicznego – mówi Zygmunt Miedorf, CIO oraz członek zarządu sieci METRO. - Cieszy nas ten fakt, tym bardziej, że wprowadzamy tą technologię w naszej organizacji. Tworzymy znacznie lepszy wizerunek sieci, poprzez fizyczną eliminację problemu magazynowego, który z punktu widzenia naszej branży, jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia biznesu.


Kluczowym elementem rozwiązań RFID firmy Cisco jest rozszerzenie technologii Cisco AON o wbudowane w sieć — w przełączniki Cisco dla centrów przetwarzania danych i routery dla oddziałów — funkcje RFID warstwy pośredniej. Dzięki temu wzrasta skalowalność, obniżane są koszty wdrożenia a infrastruktura zostaje uproszczona. Moduły Cisco AON z obsługą technologii RFID można instalować w dowolnym miejscu sieci przedsiębiorstwa; na jej obrzeżach do rejestrowania i filtrowania zdarzeń RFID oraz w centrum przetwarzania danych w celu uwierzytelniania danych, ich dodatkowego filtrowania i agregacji oraz mostkowania protokołu aplikacji. Podczas wymiany danych z zewnętrznymi partnerami biznesowymi moduły AON mogą ponadto wykonywać takie zadania, jak szyfrowanie danych wychodzących, obsługa podpisów cyfrowych i routing oparty na treści. Technologia Cisco AON dla RFID umożliwia reagowanie na zlokalizowane zdarzenia, dzięki czemu klienci mogą w pełni zoptymalizować wydajność aplikacji biznesowych, a także zwiększyć wartość i znaczenie sieci w miarę jak wdrażane są obecne i przyszłe aplikacje RFID.

Źródło: www.cisco.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top