PSI dostarcza system zarządzania magazynem PSIwms dostosowany precyzyjnie do wymogów sterowania procesami logistycznymi w rozbudowanym centrum logistycznym Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG jest światowym liderem wytwarzającym urządzenia i systemy czyszczące oraz świadczącym usługi czyszczenia dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz zakładów handlowych i przemysłowych. Nowe, rozbudowane centrum logistyczne części zamiennych i akcesoriów Kärcher w Obersontheim w Badenii-Wirtembergii zostało uruchomione pod koniec marca 2013 r.

Zadaniem PSI Logistic jako generalnego wykonawcy IT było zaprojektowanie oraz dostoso-wanie infrastruktury IT do zadań rozbudowanego do 20 tys. m 2 centrum logistycznego. Aby zrealizować to zadanie została zaimplementowana nowa wersja systemu zarządzania magazy-nem PSIwms.

System PSIwms steruje niemal wszystkimi procesami logistycznymi w rozbudowanym centrum z 23 tys. miejsc paletowych oraz automatycznym magazynem małych części z miejscem na 85 tys. kontenerów. Dzięki integracji z nowoczesnymi systemami pick-by-light (PbL) oraz pick-by-voice (PbV) jest możliwa realizację zaawansowanych procesów logistycznych, uwzgledniająca różne rodzaje kompletacji towarów oraz optymalizację procesu pakowania. PSIwms kontroluje zamówienia 15 tys. pozycji spośród 65 tys. artykułów dziennie. Z innych ważnych funkcjonalności należy wymienić bezpieczną obsługę ładunków lotniczych, dynamiczną priorytetyzację i automatyczną kontrolę załadunku kolejowego.

PSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest częścią międzynarodowego koncernu PSI AG, który dostarcza i integruje, w oparciu o własne produkty, kompletne rozwiązania informatyczne dla energetyki (sieci elektroenergetyczne oraz rurociągi gazowe i paliwowe), produkcji (branża metalowa, motoryzacyjna czy budowy maszyn), logistyki oraz transportu publicznego. Koncern PSI powstał w 1969 roku i zatrudnia obecnie ponad 1700 osób na całym świecie. PSI Polska, jest centrum wdrożeniowym realizującym projekty dla polskich klientów a prócz tego rozwija oprogramowanie dla potrzeb całego koncernu. PSI w Polsce zatrudnia obecnie ponad 160 osób.

Źródło: PSI Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top