PSI otrzymało od międzynarodowej firmy kosmetycznej Avon Products Inc. zlecenie na implementację systemu WMS, w głównym centrum dystrybucyjnym w Grecji. Moduły optymalizacyjne PSIwms są już aktualnie wykorzystywane w 23 centrach dystrybucyjnych firmy na całym świecie, w tym oddział w Polsce. Wsparciem serwisowym wszystkich oddziałów AVON zajmuje się zespół z PSI Polska.

Moduły optymalizacyjne, systemu zarządzania magazynem PSIwms, tworzą zintegrowane rozwiązanie dla re-dukcji kosztów i wzrostu efektywności w intralogistycznych procesach. W greckim centrum dystrybucyjnym Avon , największy nacisk położony jest na optymalizację procesu kompletacji oraz optymalizacji doboru kar-tonów.

Oprogramowanie PSI wspiera optymalizację rozłożenia łańcuchów zaopatrzenia, wyznaczenie najlepszego miejsca składowania oraz Ekspresowe Sortowanie (ang. Express Handling), co zapewnia firmie Avon optymal-ną obsługę zamówień.

Optymalizacja procesów przy doborze kartonów wpływa na zwiększenie szybkości dostarczania zamówienia, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności centrum dystrybucyjnego oraz zmniejszeniu kosztów związa-nych z pakowaniem i wysyłką. Oprogramowanie PSI ustala optymalną wielkość kartonów dla zleceń, ustala trasy i generuje listy kompletacyjne optymalne pod względem kosztów. W ten sposób pomiędzy poszczegól-nymi stanowiskami kompletacyjnymi i wysyłkowymi optymalizowany jest przepływ kartonów wysyłkowych.

PSI jest częścią międzynarodowego koncernu PSI AG, który dostarcza i integruje, w oparciu o własne pro-dukty, kompletne rozwiązania informatyczne dla energetyki (sieci elektroenergetyczne oraz rurociągi gazowe i paliwowe), produkcji (branża metalowa, motoryzacyjna i budowy maszyn), logistyki oraz transportu publicz-nego. Koncern PSI powstał w 1969 roku i zatrudnia obecnie ponad 1.600 osób na całym świecie.

Źródło:  PSI Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top