Astro WMS w nowej wersji

Firma Consafe Logistics przygotowała nową wersję zaawansowanego rozwiązania klasy WMS - Astro w wersji 7.80. Zmiany obejmują m.in. udoskonalone zarządzanie wizualne, optymalizację zautomatyzowanego magazynowania i kompletacji zamówień oraz ulepszony proces fakturowania. Rozwój systemu Astro jest efektem ciągłych konsultacji z klientami Consafe Logistics w całej Europie.
Najnowsza wersja rozwiązania Astro WMS 7.80 zawiera szereg usprawnień. Najważniejsze z nich dotyczą bardzo intuicyjnego, wizualnego interfejsu, dzięki któremu użytkownicy mają szybki i łatwy dostęp do szczegółowych informacji o pracy magazynu.
Ulepszyliśmy interfejs graficzny, umieszczając najważniejsze pomiary stanu i wskaźniki KPI na jednym ekranie, a także poprawiając wizualne przedstawienie wyników na kształt deski rozdzielczej samochodu – mówi Marcin Figlarek z Consafe Logistics. – Takie graficzne przedstawienie procesów magazynowych pozwala wykorzystać system do sprawnego i efektywnego zarządzania logistyką magazynową.
Inne wprowadzone usprawnienia obejmują wizualny interfejs użytkownika w części służącej do zarządzania wszystkimi typami zautomatyzowanych systemów magazynowania oraz udoskonalony wybór trasy kompletacji, co skraca odległości pokonywane w magazynie i przyspiesza realizację zamówienia. Trasy kompletacji są optymalizowane w oparciu o nowe algorytmy, które zmniejszają liczbę wizyt w tej samej alejce i umożliwiają ułożenie często wybieranych elementów na jednej palecie i późniejsze ich rozdzielenie pomiędzy poszczególne zamówienia.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie rozbudowanej funkcji umożliwiającej zewnętrznym dostawcom usług logistycznych (3PL) wspomaganie fakturowania operacji magazynowych dla swoich klientów.
Fakturowanie usług 3PL, takich jak wynajem powierzchni magazynowych, usługi dodane (VAS), zarządzanie procesami logistycznymi kształtowanymi w zależności od właścicieli towaru, zadania doraźne, zestawienie będące podstawą fakturowania klientów itp., są poważnym wyzwaniem dla dostawców usług logistycznych. Duże zróżnicowanie poszczególnych klientów, unikatowe wymagania poszczególnych firm i różne standardy powodują, że bieżące procesy obsługi są trudne i skomplikowane. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom ułatwiającym proces fakturowania operacji magazynowych, jakie udostępniliśmy naszym klientom, obsługa klientów w magazynach 3PL ulega znacznemu uproszczeniu i optymalizacji – mówi Marcin Figlarek.
Źródło: Consafe Logistics

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top