Polski rynek WMS pod lupą Consafe Logistics

CONSAFE - WMSFirma Consafe Logistics jest partnerem merytorycznym „Ogólnopolskiego Badania Użytkowników Systemów WMS” redakcji Nowoczesnego Magazynu i Logistyki a Jakość. Z badań przeprowadzonych na grupie 200 firm produkcyjnych, handlowych i usługowych wynika, że rozwiązania klasy WMS najczęściej są implementowane w większych firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Innym istotnym wnioskiem z badań jest czas zwrotu z inwestycji, który według ankietowanych najczęściej następuje poniżej roku od oddania systemu do użytkowania. Badania zostały przeprowadzone w okresie marzec-kwiecień 2012.
Badania przeprowadzone na grupie różnej wielkości firm wywodzących się z wielu branż, pokazują specyfikę naszego rodzimego rynku rozwiązań WMS. Wyniki pozwalają np. na porównanie deklarowanego czasu wdrożenia z realnym, a także szacowanego przed wdrożeniem czasu zwrotu z inwestycji z prawdziwym ROI.

Kto wdraża WMS?


Badania pozwoliły na dokładną ocenę wielkości firm wdrażających rozwiązania typu WMS. Zgodnie z przewidywaniami, w aplikacje do zarządzania procesami magazynowymi inwestują głównie duże firmy, powyżej 250 pracowników, które wdrażają ponad 62% wszystkich WMS-ów na polskim rynku. Niemal 33% to firmy średnie, poniżej 250 pracowników, natomiast tylko 5% małych firmy zatrudniające poniżej 50 osób decyduje się na tego typu wdrożenie.
Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że w mniejszych magazynach trudniej jest osiągnąć duże oszczędności ze względu na stosunkowo niewielkie całkowite koszty operacyjne. Inwestycja w WMS w mniejszych firmach spłaci się w dłuższym okresie czasu. W większych przedsiębiorstwach, w których mamy do czynienia z efektem skali, oszczędności płynące z wdrożenia WMS są zazwyczaj dużo większe i satysfakcjonujące dla zarządu – komentuje Joanna Dyła, Specjalista ds. Marketingu, Consafe Logistics.
Czas wdrożenia WMS

Jak wiadomo wdrożenie rozwiązania WMS stanowi duże wyzwanie nie tylko dla firmy, która integruje system, ale także dla inwestora. Zwykle inwestycja w WMS wymaga wielu miesięcy prac integracyjnych, a następnie konfiguracyjnych. Jak wygląda powyższa kwestia pod względem deklaracji firmy wdrożeniowej? Otóż 13% integratorów WMS deklaruje wykonanie wszystkich prac już od jednego do dwóch miesięcy. Zdecydowana większość, bo aż 63% spółek obiecuje zakończenie prac w okresie od 3 miesięcy do pół roku, dla 23% natomiast, ten czas to 7-12 miesięcy, a 3% firm potrzebuje jeszcze więcej czasu.

W rzeczywistości jednak, wyniki te nieco różnią się od deklaracji producentów i integratorów. Okazuje się, że dla większości spółek (42%) czas wdrożenia zamknął się w okresie 7-12 miesięcy, natomiast dla 37% firm udało się wykonać wszelkie prace w mniej niż pół roku. Nieco zaskakujący jest fakt, że w przypadku 16% przedsiębiorstw udało się wykonać wdrożenie w okresie od 1 do 2 miesięcy. To wynik o 2,5% wyższy od deklaracji integratora.
Z doświadczenia firmy Consafe Logistics wynika, że wdrożenie systemu WMS trwa zazwyczaj od 6 miesięcy do roku czasu, co pokrywa się z odpowiedziami respondentów badania – dodaje Grzegorz Kaczmarczyk, Project Manager, Consafe Logistics.
Zwrot z inwestycji – ROI

Czas zwrotu z inwestycji jest jednym z kluczowych elementów decydujących o wdrożeniu rozwiązania WMS. W badaniu zapytano firmy, w których ten system już funkcjonuje, o kwestię czasu uzyskania pierwszych korzyści organizacyjnych płynących z funkcjonowania tego rozwiązania oraz czas całkowitego zwrotu z tej inwestycji.

W przypadku pierwszego zagadnienia, 31% przedsiębiorstw odnotowało wyraźne korzyści z funkcjonowania WMS już w pół roku od zakończenia prac konfiguracyjnych. 26% badanych wykazało korzyści jeszcze wcześniej, bo po 3 miesiącach, natomiast dla 20% ankietowanych, przyszły one już w momencie oddania rozwiązania do użytku. 21% uzyskało korzyści z wdrożenia później niż w rok od implementacji.

Jeżeli chodzi o kwestię zwrotu z inwestycji – sytuacja robi się nieco bardziej skomplikowana, głównie z powodu trudności z precyzyjnym wyliczeniem ROI. Z badań wynika, że aż 34% firm – inwestorów nie dokonało analizy zwrotu kosztów, a dla 17% okazało się być za wcześnie na takie podsumowania. Dla 27% badanych firm zwrot z inwestycji nastąpił poniżej roku od wdrożenia, a dla 11% między 12 a 24 miesięcy. 8% badanych wykazało ROI powyżej dwóch lat, a dla zaledwie 3% ankietowanych WMS jak dotąd w ogóle się nie zwrócił.
Analiza zwrotu z inwestycji jest kluczowym wskaźnikiem, który mierzy efektywność zainwestowanego kapitału. Warto, by wszystkie przedsiębiorstwa zarówno przed wdrożeniem, jak i po, dokonywały tego typu wyliczeń. Przed dokonaniem wyboru dostawcy WMS warto upewnić się, że posiada odpowiednie narzędzie i doświadczenie, by przeprowadzić profesjonalną analizę ROI – komentuje Marcin Figlarek, Konsultant ds. logistyki i systemów WMS, Consafe Logistics.
Korzyści z wdrożenia WMS

Główną częścią badań użytkowników WMS była identyfikacja korzyści wynikających z funkcjonowania systemu do zarządzania magazynem. Do najistotniejszych, które przyniósł WMS w organizacji pracy magazynu badani zaliczyli:
  • Eliminacja błędów – 86%,
  • Skrócenie czasu kompletacji – 84%,
  • Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej – 67%,
  • Eliminacja dokumentów papierowych – 55%,
  • Automatyczne przydzielanie zadań pracownikom, kontrola i optymalizacja pracy – 47%,
  • Redukcja kosztów przemieszczania towaru w magazynie – 45%,
  • Pełna kontrola nad towarami znajdującymi się na magazynie – 40%,
  • Obliczanie efektywności pracowników – 37%,
  • Wdrożenie standardów logistycznych – 31%,
  • Możliwość zarządzania operacją logistyczną – 28%.
Wyniki ankiety pokazują, że korzyści płynące z implementacji systemu pokrywają się z celami stawianymi sobie przez przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie potwierdza, że Astro WMS zmniejsza ilość błędów w magazynie nawet kilkunastokrotnie, a czas kompletacji ulega znacznemu skróceniu – nadmienia Marcin Figlarek.
Źródło: www.consafelogistics.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top