AutoIDMasz problem z papierowymi dokumentami WZ? Twoi pracownicy tracą czas na ręczne wprowadzanie dokumentów do systemu? Na magazynach pojawiają się dostawcy z papierowymi dokumentami których nie ma w systemie?

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W obecnych czasach dane i sposób ich wykorzystania stanowią o sile i efektywności organizacji. W natłoku informacji, coraz częściej potrzebujemy inteligentnych rozwiązań, skutecznych technologii, które pomogą wprowadzić i odpowiednio wykorzystać dane dla poprawnej realizacji procesu biznesowego. Z pomocą przychodzi Content Intelligence stając się ważnym elementem cyfrowej transformacji, automatyzacji przedsiębiorstw i szeroko rozumianego Przemysłu 4.0.

Content Intelligence to technologie i systemy umożliwiające przekształcenie danych z dokumentów i danych biznesowych w treści oraz spostrzeżenia biznesowe użyteczne z punktu widzenia strategii i działalności operacyjnej organizacji.

Narzędzia tej klasy wykorzystują nie tylko technologię odczytu danych z dokumentów papierowych, skanowanych, elektronicznych - OCR, ale idą znacznie dalej wspierając swoje działanie mechanizmami sztucznej inteligencji i machine learning. Dzięki temu możliwe jest przekształcenie nieuporządkowanych, chaotycznych treści w ustrukturyzowaną, użyteczną informację, dzięki czemu procesy przebiegają sprawniej, a pracownicy działają efektywniej.

OPIS ROZWIĄZANIA

Zgodnie z polskimi przepisami przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą towarów zobowiązani są do prowadzenia gospodarki magazynowej. Jednym z jej elementów są dokumenty WZ, czyli wydanie zewnętrzne będące dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, np. na rzecz kontrahenta.

W celu usprawnienia procesów magazynowych rekomendujemy wykorzystanie narzędzi Content Intelligence, które umożliwiają automatyczne pobranie danych z dokumentów WZ i przekazanie ich do systemu UNIS WMS celem dalszego procesowania.

Co istotne, system umożliwia pobierane danych z różnych typów wzorów dokumentów WZ, a w trakcie użytkowania automatycznie doucza się nowych szablonów dokumentów.

JAK PRZEBIEGA CAŁY PROCES

W pracy magazynierów, obsługujących procesy przyjęć towarów od dostawców zewnętrznych, zdarzają się sytuacje gdy na rampie rozładowczej pojawia się samochód z towarem którego nie ma w systemie i który nie pojawił się na kolektorze danych magazyniera jako zadanie do wykonania. W sytuacji takiej często towar jest składowany na polu odkładczym dla przyjęć, a dokumenty dostarczone przez kierowcę (dokument WZ wystawiony w wersji papierowej przez dostawcę) przekazywane są do biura i tam wprowadzane ręcznie. Sytuacja taka wydłuża proces przyjęcia, wprowadza zamieszanie i dezorganizuje pracę magazynierów.

W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem wydaje się wdrożenie rozwiązań z zakresu Content Intelligence dla systemu UNIS WMS. Magazynier w prosty sposób ma możliwość (posiadając oczywiście odpowiednie uprawnienia) dodania takich dokumentów do bazy danych.

Wprowadzenie tych dokumentów do systemu może zostać zrealizowane w dwojaki sposób: poprzez wykonanie skanu dokumentu lub korzystając bezpośrednio przez magazyniera z kolektora danych wykorzystywanego do realizacji zadań magazynowych.

W drugim przypadku kolektor musi mieć możliwość zrobienia zdjęcia dokumentów papierowych. Zdjęcie wykonane z kolektora danych zostaje już pod systemem przekazane w wersji elektronicznej do osób odpowiedzialnych za akceptację dokumentu a następnie wraca na kolektor danych już jako zadanie dla magazyniera. Drugie rozwiązanie wymaga odpowiednich narzędzi i oprogramowania ale jest o wiele wydajniejsze.

Standardowe pozycje odczytywane z dokumentów WZ to:
 • dane wystawcy i odbiorcy, 
 • numer zamówienia,
 • data wystawienia dokumentu,
 • data wydania towaru/ materiału: opis, ilość, jednostka miary.

DLA KOGO

Rozwiązanie znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z realizacją dużej ilości przyjęć na podstawie dokumentów papierowych wcześniej nie wprowadzanych do systemu. W kolejnych etapach na podstawie tak wprowadzonego dokumentu i zadania dla magazyniera możemy w prosty sposób realizować kolejne procesy magazynowe w zakresie:
 • logistyki,
 • transportu
 • produkcja,
 • handlu.

KORZYŚCI

 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • redukcja kosztów,
 • przyspieszenie czasu procesowania dokumentów,
 • redukcja błędów poprzez automatyczną weryfikację oraz walidację danych.


Źródło: www.autoid.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top