multitrainBusiness Intelligence w instytucjach finansowych

18 luty 2014 r., Warszawa, Centrum Bankowo – Finansowe
 
Czym jest Business Intelligence?
Jaką rolę odgrywa BI w nowoczesnym modelu zarządzania?
Jaki wpływ BI ma na przewidywanie przyszłych trendów i ulepszanie oferty?
Jakie są korzyści wynikające z wdrożenia systemów BI? 

 
Już 18 lutego w Warszawie zaprezentujemy najlepsze praktyki w zakresie analityki biznesowej w instytucjach finansowych. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji bezpłatnej konferencji:
 Podczas konferencji prelekcję wygłosi:
 • Józef Sać, Menedżer ds Rozwoju Hurtowni Danych, Bank Zachodni WBK S.A.
Hurtownia Danych w praktyce - analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w Banku Zachodnim WBK
 • Marek Nowak, Kierownik Wydziału Utrzymania Systemów CRM i Ryzyka Kredytowego, Bank BGŻ
Jacek Stułka, Koordynator Obszaru Biznesowego CRM, Bank BGŻ
Technologie IT jako nośnik współpracy obszarów ryzyka i sprzedaży w banku

Proponowana tematyka konferencji:
 • gromadzenie i integracja danych - hurtownie danych
 • zarządzanie danymi i ich jakością
 • infrastruktura analityczna – narzędzia do zaawansowanej analityki (OLAP, analizy Ad-hoc, Data Mining - eksploracja danych, planowanie strategiczne i operacyjne, dystrybucja informacji, raportów i analiz)
 • narzędzia do zarządzania wydajnością finansową (Performance Management) (planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analiza finansowa, strategiczna karta wyników) • dynamika wdrożenia BI i otrzymywanych efektów
 • BIG DATA – nowe możliwości analizy danych
 • OLAP – odległe dzieje?
 • integracja z innymi systemami
 • najlepsze praktyki
Do bezpłatnego udziału zapraszamy:
 • kadrę podejmującą decyzje strategiczne w firmie:
  - dyrektorów finansowych,

  - menadżerów Business Intelligence,

  - dyrektorów i kierowników IT,

  - kierowników projektów, architektów i specjalistów, administratorów hurtowni danych, architektów aplikacji 
 • osoby odpowiedzialne za rozwój firmy

Udział jest płatny: dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych z zakresu BI- opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23%VAT.


Ilość miejsc ograniczona.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top