logo proalpha 2018Przedsiębiorstwa dostarczające wyroby pod zamówienie zmagają się z problemami wynikającymi z braku automatyzacji i uzyskania realistycznego obrazu produkcji. Rozwiązaniem jest system APS, który umożliwia szybką reakcję na zmianę popytu oraz pomaga przeorganizować proces produkcyjny. Dowiedz się, jakie korzyści daje narzędzie APS do planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W firmach produkujących wyroby na zamówienie niezwykle ważne są takie kwestie jak elastyczność i szybka reakcja na zmiany harmonogramu. Wszystko przez fakt, że ten rodzaj produkcji najczęściej związany jest z małymi partiami i koniecznością częstego przezbrajania stanowisk produkcyjnych. Wymaga to odpowiedniego zarządzania, ponieważ bardzo duże rozdrobnienie partii produkcyjnych powoduje otwarcie dużej ilości zleceń produkcyjnych, które wzrastają wraz z dochodzeniem nowych partii, co może skomplikować cały proces. Jeżeli do tego dochodzą rozbudowane kryteria oraz zależności między operacjami w zleceniach, stworzenie planu produkcyjnego jest możliwe tylko w przypadku bardzo doświadczonych planistów. Duża ilość danych oraz ograniczenia, które wpływają na plan produkcyjny, muszą zostać odpowiednio przeanalizowane i muszą przyjąć pewne uproszczenia, w efekcie terminy przedstawione przez planistów są tylko szacowane.

Aby w takich warunkach stworzyć optymalną kolejność i idealnie łączyć mniejsze rozmiary partii, niezbędne jest narzędzie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) umożliwiające automatyczne planowanie i harmonogramowanie zleceń.

Zrzut ekranu 2018 12 10 o 20.28.43
 
Zrzut ekranu 2018 12 10 o 20.28.52

System APS do zarządzania produkcją

System APS skutecznie rozwiązuje takie problemy, jak planowanie zamówień materiałowych i dostaw czy umieszczanie zleceń w planie produkcyjnym. Jego zadaniem jest nie tylko ułożenie harmonogramu produkcji, ale też optymalizacja, aby wszystkie założone cele, jak terminowość i czas przebiegu, zostały osiągnięte. Optymalizacja jest uzyskiwana poprzez takie ułożenie operacji, aby kolejności wykonywania operacji na zasobach była zgodna z ustalonymi kryteriami (minimalizacja kosztów poprzez eliminację przezbrojeń) oraz terminy dostaw zostały zachowane (minimalizacja opóźnień). Jest to niewątpliwie wyzwanie w przypadku dużej ilości zleceń, zwłaszcza kiedy istnieje ryzyko przekroczenia daty dostawy podanej klientowi, na szczęście narzędzie pokazuje przyczyny opóźnień na zasobach.
 
Planowanie produkcji a ograniczenia

Kolejnym wyzwaniem dla planisty przy układaniu optymalnego planu produkcji to uwzględnienie ograniczeń na zasobach. Ograniczenia te mogą być związane z:
  • maszynami (planowane remonty, awarie itp.),
  • wymaganymi kwalifikacjami u pracowników,
  • materiałami (dostępność uwzględniająca dynamikę zmian jak opóźnienia dostawców, zmiany terminów zamówień zakupu),
  • narzędziami do produkcji (dostępność uwzględniająca zużycie narzędzia),
  • transportem (z uwzględnieniem transportu wewnętrznego),
  • powierzchnią (związane z wielkością powierzchni dostępnej na potrzeby produkcji).
Aby uwzględnić wszystkie powyższe ograniczenia i ułożyć zoptymalizowany plan produkcyjny, niezbędny jest system APS, taki jak proALPHA APS, który harmonogramuje zdolności produkcyjne.

Narzędzie, którego potrzebujesz: proALPHA APS

Najczęstszym pytaniem, z jakim muszą mierzyć się planiści oraz handlowcy, jest pytanie o termin dostawy. Rozwiązaniem są systemy ERP posiadające moduł APS – wtedy dział handlowy może sam sprawdzić szacowany termin dostawy. Narzędzie proAlpha CTP zintegrowane z ERP i APS umożliwia symulację zaplanowania zlecenia tymczasowego na podstawie zamówienia klienta lub zapytania ofertowego.

System proALPHA APS planuje zlecenia produkcyjne tak, aby w skończonym czasie i przy minimalnych kosztach otrzymać możliwie mało opóźnień. Jest to możliwe, ponieważ uwzględnia istniejące zdolności produkcyjne oraz ograniczenia. Nie tylko ostrzega o malejących czy przeciążonych zasobach, ale też priorytetyzuje zlecenia produkcyjne lub proponuje alternatywne zasoby.

System APS umożliwia optymalizację zasobów z uwzględnieniem celów ekonomicznych i biznesowych. Wpływa znacząco na przejrzystość procesu produkcyjnego i optymalizację zasobów. Eliminuje takie problemy, jak nieterminowe dostawy, braki materiałowe czy też błędy wynikające z ręcznego planowania. Pomaga zintegrować plany produkcyjne z planami dystrybucyjnymi. Finalnie klient otrzymuje gotowy wyrób w skróconym czasie, co znacząco wpływa na konkurencyjność firmy.

Źródło: www.proalpha.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top