Software house to inna nazwa przedsiębiorstwa zajmującego się tworzeniem oprogramowania. Współcześnie takie firmy, tworząc rozwiązania IT, dużą wagę przywiązują do analizy procesów i potrzeb biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Przedsiębiorstwa z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

Najważniejszy pierwszy krok

Współcześnie technologia cyfrowa osiągnęła tak wysoki poziom, że stała się nieodłącznym elementem życia zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania firmy pozbawionej odpowiedniej infrastruktury informatycznej umożliwiającej obsługę napływających danych, ich magazynowanie i przetwarzanie oraz pozwalającej na łatwe połączenie się z internetem i wykorzystywanie jego zasobów. Dlatego jest niesłychanie istotne, aby już na etapie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej zatroszczyć się o wybór jak najlepszej firmy, która zapewni odpowiednie dla potrzeb konkretnego profilu przedsiębiorstwa oprogramowanie i obsługę infrastruktury IT. Innymi słowy, potrzebny jest właściwy Software House.

Tylko na podstawie jakich kryteriów wybrać takowy?

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które dopomogą w podjęciu decyzji co do współpracy z odpowiednim Software Housem.

Kryteria Wyboru

Sprawa pierwsza: Software House powinien umieć zadbać o odpowiednią komunikację ze swoim klientem. Współpraca nie powinna ograniczać się do napisania i zainstalowania programu, ale objąć też takie aspekty jak doradztwo, wspólne opracowywanie jak najlepszych rozwiązań, odpowiednie objaśnienie klientowi kwestii technologicznych, angażowanie się Software House'u w budowę wizji produktu czy rozwiązywanie powstałych ewentualnie konfliktów.

Sprawa druga: zawsze powinno się skontrolować doświadczenie konkretnego Software House'u pod kątem potrzeb naszej firmy. W tym celu należy sprawdzić portfolio firmy informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich spraw jak sektory usług z jakimi ona współpracuje, jakie zrealizowała już projekty, jakie rozwiązania technologiczne stosuje itp.

Sprawa trzecia: dobrze jest uzyskać wiedzę na temat sposobu i narzędzi pracy, dzięki którym Software House wykonuje zlecone mu projekty. Chodzi tu konkretnie o odpowiednie systemy i metodologie. Przykładem systemu może być Waterfall (Jest to jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Wykonuje on podstawowe czynności jako odrębne fazy projektowe, w porządku jedna po drugiej. Każda czynność to kolejny schodek czyli kaskada), a metodologii: Agile (programowanie zwinne - grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjno-przyrostowym, powstała jako alternatywa do tradycyjnych metod typu waterfall).

Sprawa czwarta: właściwe referencje. Zawsze warto poszukać w sieci opinii na temat ewentualnego współpracownika, informacji o jego ewentualnych nagrodach czy certyfikatach.

Sprawa piąta: Należy zwrócić uwagę na transparentność firmy będącej w naszym kręgu zainteresowań. Rzetelne przedsiębiorstwo dokładnie oszacuje koszty usługi, tłumacząc szczegółowo, co wygeneruje konkretne koszta. Świadczy to o uczciwości potencjalnego współpracownika.

Sprawa szósta: bezpośrednia znajomość. Powierzając przyszłość swojej firmy danej osobie/osobom, dobrze jest poznać je osobiście. Takie spotkanie pozwoli na ocenę, czy nasz partner jest osoba rzetelną, konkretną i znającą się na swojej pracy.

Sprawa siódma: istotna jest sama lokalizacja Software House. Jeżeli jest on umiejscowiony stosunkowo daleko od siedziby naszej firmy, powinno się sprawdzić, czy ma on doświadczenie w prowadzeniu prac na odległość.

Sprawa ósma: koniecznie trzeba upewnić się, czy stosowane przez Software House technologie oraz posiadane kompetencje są właściwe, albo wystarczające dla realizacji naszych celów.

Uwzględniając wszystkie powyższe czynniki, znacząco minimalizuje się ryzyko podjęcia współpracy z firmą informatyczną, która nie spełni naszych oczekiwań, przysparzając nam naprawdę sporych kłopotów. Aby być w jeszcze większym stopniu pewnym swojego kooperanta, można przyjrzeć się jeszcze dwóm aspektom: czy nasz projekt dla którego wynajmujemy Software House będzie wymagał wstępnej współpracy pilotażowej, czy będzie od razu podjąć pełną współpracę z podmiotem; a jeżeli pilotaż okaże się konieczny, czy firma będzie skłonna go przeprowadzić? Następnie warto jest dowiedzieć się, czy Software House dokłada odpowiednich starań w kwestiach dotyczących wydajności tworzonych systemów, ich użyteczności, jakości stosowanych rozwiązań technologicznych i zabezpieczeń?

Będąc wyposażonym w taką wiedzę można bez większych obaw dokonać ostatecznego wyboru.

Źródło: S-NET

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top