images/Inteligentna_automatyzacja_umożliwia_skalę_działania_większą_niż_kiedykolwiek_wcześniej.jpg
Niemal każdego dnia na rynku pojawiają się nowe technologie, a kolejne organizacje poznają zalety automatyzacji. Wiele wcześnie adoptujących technologie firm chce natychmiast wprowadzać innowacje oparte o inteligentne rozwiązania, oczekując skalowalnych systemów, szybko przynoszących korzyści. Firmy technologiczne muszą odpowiadać na to sprawną realizacją złożonych projektów z wykorzystaniem wielu technologii automatyzacji.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Inteligentna automatyzacja oparta jest na tzw. „złotym trójkącie” – zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA), sztucznej inteligencji (AI) i inteligentnej analityce. Będąc hybrydą tych nowoczesnych rozwiązań, ma ona na celu pomóc organizacjom i ich zespołom w zrozumieniu procesów oraz ostatecznie – tworzyć wartość dodaną. Inteligentna automatyzacja jest niezwykle ważna dla firm, które chcą przejść transformację cyfrową i nadążyć za rozwijającą się technologią i dynamicznym rynkiem.

Inteligentna automatyzacja może przynieść organizacjom wielką wartość. W jaki sposób? Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, mamy możliwość zastosowania w realizowanych projektach unikalnych rozwiązań, obejmujących procesy kompleksowo – to znaczy od pomysłu do wdrożenia automatyzacji, jednocześnie optymalizując biznes, proces czy operacje na każdym z tych etapów. W ten sposób firmy decydujące się wyruszyć w podróż w kierunku automatyzacji mogą liczyć na zwiększenie skali operacji, a przy tym wzrost innowacji. Wszystko to zapewnia organizacjom szereg wymiernych korzyści, takich jak poprawa jakości prowadzonych działań, zwiększenie produktywności zespołów oraz wydajności operacyjnej, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, wdrożenie inteligentnych i zautomatyzowanych rozwiązań w firmie pozwala na realizację podstawowego celu biznesowego, jakim jest poprawa wyników biznesowych – mówi Kaja Robaszyńska, Head of Intelligent Automation Practice Operations EMEA w Capgemini.


Talenty z dziedziny automatyzacji na wagę złota


W czasach globalnych wstrząsów gospodarczych, firmy często są zmuszane do szybkiej weryfikacji swoich strategii i priorytetów. Niektórzy zdecydują się na podejście zachowawcze, podczas gdy inni wykorzystają nieplanowaną, ale wyjątkową okazję do wprowadzenia pozytywnych zmian w organizacjach. Dziś istnieje bezprecedensowa szansa na przedefiniowanie przedsiębiorczości – na to, by wprowadzić nowe i bardziej elastyczne sposoby pracy, zwiększyć innowacyjność i poprawić wrażenia klientów, jednocześnie korzystając z nowych możliwości uzyskania przychodów, redukując koszty i robiąc to na dużą skalę.

IA Practice to technologiczny spot działu Business Services w Capgemini Polska, gromadzący talenty z różnych obszarów inteligentnej automatyzacji. Są to m.in. specjaliści z zakresów robotyzacji procesów biznesowych, chatbotów i botów konwersacyjnych, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji czy analizy procesów w oparciu o rozwiązania typu process mining. Dopiero tak zbudowane, interdyscyplinarne zespoły są w stanie zapewnić klientom wiedzę i zasoby, aby odpowiadać na zapotrzebowanie istniejące rynku.

Realizowane przez nas projekty pomagają klientom ze wszystkich kluczowych sektorów biznesowych przyspieszyć i zdigitalizować ich procesy. Jesteśmy zespołem pracującym w niezwykle dynamicznym środowisku, który musi stale dbać o poszerzanie wiedzy i umiejętności technologicznych. Intelligent Automation Practice to środowisko kreatywne, innowacyjne i otwarte. Skuteczne dostarczanie projektów automatyzacyjnych dla naszych klientów pozwala nam być na bieżąco z najnowszymi technologiami i współpracować z ludźmi ze wszystkich zakątków świata, dzięki czemu mamy możliwość wzbogacania swoich kompetencji i rozwoju talentów. Mogłabym nas określić jako „Zespół Architektów Przyszłości Biznesowej”. Rozbijając tę nazwę na czynniki pierwsze: zespół – bo współpraca jest podstawą naszego sukcesu. Jesteśmy zaangażowaną grupą ekspertów, o szerokich kompetencjach, które skutecznie łączymy by doradzać naszym klientom w rozwoju technologicznym i wspierać ich we wdrażaniu coraz bardziej zaawansowanych automatyzacji. Mamy obsesję dzielenia się wiedzą ze współpracownikami, dbamy o dobrą atmosferę i work-life balance i zawsze możemy na siebie liczyć. Architektów – bo w pewnym znaczeniu współprojektujemy z naszymi klientami innowacyjną przyszłość biznesu, ale także kreujemy naszą codzienną rzeczywistość zawodową – mamy realny wpływ na sposób, w jaki pracujemy i kierunek, w którym się rozwijamy. I ostatni człon, przyszłość – ponieważ pracujemy w kontakcie z najnowszymi dostępnymi na rynku technologiami, które poprawiają efektywność biznesu – dodaje Kaja Robaszyńska.


Technologia i automatyzacja mają spełnić obietnicę powiązania transformacji cyfrowej z wynikami biznesowymi, a poprawa ma być duża i dynamiczna. Aby jednak została utrzymana równowaga, niezwykle ważne jest monitorowanie i analiza kluczowych wskaźników efektywności w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorstwo może odnieść korzyści z inteligentnych rozwiązań łączących automatyzację, platformy cyfrowe, specjalistyczną wiedzę i know-how w celu stymulowania rozwoju firmy bez rezygnacji z jakości usług świadczonych na rzecz klientów, pewności oferowanej udziałowcom i obsługi zapewnianej przez dostawców.

Inteligentna automatyzacja ma wreszcie realną szansę na zrewolucjonizowanie biznesowego krajobrazu – oferując najbardziej efektywne rozwiązania biznesowe i technologiczne dla przedsiębiorstw, umożliwiające uzyskiwanie najlepszych wyników, ograniczenie kosztów i wdrożenie zautomatyzowanego modelu biznesowego, który aktywnie wspiera przedsiębiorstwa.

Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top