Kiedy na początku 2020 r. rozpoczęła się pandemia COVID-19, najważniejszym priorytetem przedsiębiorstw było jak najszybsze przygotowanie infrastruktury do komunikacji i współużytkowania informacji, która pozwoli utrzymać operacje do momentu powrotu do normalności. Rok później tego powrotu wciąż jeszcze nie ma, a przedsiębiorstwa zmieniają swoje koncepcje „normalności”. Przekształcają swoje środowiska pracy i praktyki biznesowe, wdrażając bardziej elastyczne modele wykorzystujące zalety technologii brzegowych.
 
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Przetwarzanie brzegowe jest luźno definiowane jako model, który przenosi zasoby obliczeniowe oraz zasoby w zakresie pamięci masowej i łączności bliżej lokalizacji, w których są one potrzebne, co pozwala oszczędzać przepustowość sieci i skrócić czas reakcji. Na technologiach brzegowych oparte są miliony aplikacji IoT w sektorze przemysłu, handlu detalicznego i opieki zdrowotnej oraz w środowiskach inteligentnych miast, a przed 2020 rokiem analitycy spodziewali się jeszcze większego wzrostu ich popularności ze względu na wdrażanie technologii 5G i technologii rzeczywistości wirtualnej w nadchodzących latach.

Wtedy spadła na nas pandemia, a zapotrzebowanie na technologie brzegowe gwałtownie wzrosło. Miliony pracowników przeniosły się z ośrodków korporacyjnych do lokalizacji zdalnych, co bardzo obciążyło sieci, powodując zwiększone opóźnienia i większe zapotrzebowanie na moc obliczeniową i pamięć masową bliżej nowego brzegu sieci.

Ten nowy brzeg sieci to nie tylko pracownicy komunikujący się przez Zoom. Edytorzy materiałów wideo pracujący z domu przesyłają ogromne pliki, tysiące uczniów uczy się online, a pacjenci odbywają wizyty lekarskie na odległość, obejmujące przesyłanie obrazów w wysokiej rozdzielczości. Inwestowanie w rozwiązania brzegowe, które przetwarzają dane lokalnie i umożliwiają płynniejsze połączenia, pozwala uniknąć przedzierania się przez coraz bardziej obciążone sieci publiczne.

Prowadzi to do ogromnego wzrostu popularności sprzętu, oprogramowania i aplikacji związanych z przetwarzaniem brzegowym. Analitycy spodziewają się dużego wzrostu popularności przetwarzania brzegowego — o nawet 30 procent rocznie, do poziomu 44 mld USD w 2030 r.

W miarę jak przedsiębiorstwa przyspieszają inwestycje w projekty cyfrowej transformacji, technologie brzegowe będą otwierać nowe możliwości osiągania sukcesów rynkowych. Poniżej podajemy kilka obszarów, w których odegrają one istotną rolę.

Obsługa klienta

Oczywiście klienci bywają wymagający. Chcą mieć duży wybór, dostęp do informacji oraz intuicyjne opcje zakupu. Zależy im również na respektowaniu ich prywatności, a czasem lubią też, jak się ich rozpieszcza. Przedsiębiorstwa mogą lepiej spełniać oczekiwania klientów podczas przeprowadzania transakcji, jeśli mają pod ręką potrzebne analizy i informacje. A są to właśnie atuty aplikacji brzegowych.

Na przykład sprzedawcy detaliczni mogą używać urządzeń brzegowych z funkcjami zapisywania stron WWW w pamięci podręcznej, aby replikować internetowe doświadczenia klienta w świecie fizycznym. Mogą rejestrować informacje o klientach, wykorzystywać analizy wzorców zakupowych i przetwarzać połączenia w czasie rzeczywistym, i dzięki temu lepiej obsługiwać klientów w kluczowych momentach ich obsługi.

Na zewnątrz sklepu ekrany cyfrowe mogą wyświetlać oferty specjalne, aby zachęcać klientów do wejścia do środka. A gdy tam wejdą, sieć może łączyć się z ich osobistymi urządzeniami i uzyskiwać dostęp do ich historii zakupów. Klienci mogą następnie prosić o dostosowane kupony lub połączyć się ze spersonalizowanym asystentem zakupów. Wewnątrz sklepu kioski i ekrany w strategicznych lokalizacjach mogą wyświetlać spersonalizowane oferty promocyjne oparte na zwyczajach zakupowych każdego z kupujących.

Sprzedawcy mogą natomiast korzystać z asystentów cyfrowych, aby sprawdzać zaktualizowane stany magazynowe lub uzyskiwać wewnętrzne informacje o produktach. Łatwe w użyciu ekrany do wyszukiwania produktów mogą kierować klientów do odpowiednich produktów na podstawie określonych przez nich preferencji.

Bezpieczeństwo

Zwiększona popularność aplikacji przetwarzania brzegowego ma istotne — i na pozór wewnętrznie sprzeczne — konsekwencje dla bezpieczeństwa.

Z jednej strony dodanie większej liczby węzłów sprawia, że więcej miejsc będzie podatnych na atak. Zmusi to liderów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne do wzmocnienia zabezpieczeń w celu zapewnienia, by informacje i aplikacje przechowywane na brzegu sieci były chronione tak samo dobrze jak te zlokalizowane w centrum przetwarzania danych.

Zdecentralizowany charakter przetwarzania brzegowego przynosi jednocześnie pewne korzyści w dziedzinie bezpieczeństwa. Jeśli urządzenie brzegowe zostanie zainfekowane, zespoły ds. bezpieczeństwa mogą łatwo odizolować dany punkt końcowy, aby atak nie rozprzestrzenił się na całą sieć. Mogą również skonfigurować swoje modele brzegowe tak, aby przechowywać większą ilość danych w punktach końcowych i ograniczyć ilość informacji, które są wysyłane do centrali. Zapewnia to dodatkową warstwę bezpieczeństwa, która zapobiega przedostawaniu się zagrożeń do centrum przetwarzania danych, gdzie przechowywane są zasoby o większym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo systemu przetwarzania brzegowego, organizacje będą musiały wdrożyć odpowiednie programy zarządzania, aby kontrolować dane, które są generowane, przetwarzane i wysyłane z poszczególnych lokalizacji.

Ponadto, ponieważ urządzenia IoT są trudne w zabezpieczaniu, ważne jest, aby podczas wdrażania przetwarzania brzegowego zadbać o odpowiednie zarządzanie tymi urządzeniami. Przedsiębiorstwa będą musiały egzekwować reguły dotyczące konfiguracji i bezpieczeństwa mocy obliczeniowej i pamięci masowej, zwracając szczególną uwagę na szyfrowanie danych podczas transmisji i w spoczynku.

Mimo że bezpieczeństwo środowisk przetwarzania brzegowego nie jest nową koncepcją, skala związanych z nim wyzwań znacznie wzrosła od czasu rozprzestrzenienia się pracy zdalnej i aplikacji IoT umieszczonych w poszczególnych lokalizacjach. Rozwiązanie tych problemów związanych z bezpieczeństwem środowisk brzegowych będzie jednym z najważniejszych priorytetów w roku 2021 i kolejnych latach.

Demokratyzacja technologii Firma Gartner uznała demokratyzację za jeden z najważniejszych trendów strategicznych w przedsiębiorstwach w 2020 r. Prognoza ta skupia się na szerszym dzieleniu się wiedzą techniczną i biznesową, ale można ją rozszerzyć tak, aby obejmowała również demokratyzację samego handlu — co jest możliwe dzięki rozwojowi technologii brzegowych.

Ich zdolność do lokalnego agregowania, przetwarzania i analizowania danych otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw operujących poza głównymi ośrodkami handlowymi. Dane będą tańsze w zarządzaniu i dostępne dla większej liczby osób. Koszty założenia i prowadzenia przedsiębiorstw będą niższe, co stworzy rynek dla nowych przedsiębiorstw w nowych i istniejących branżach.

Demokratyzacja ta będzie częściowo napędzana przez przejście społeczeństwa na pracę zdalną. Domowe przedsiębiorstwa będą tworzyć swoje własne lokalizacje brzegowe, a organizacje będą zakładać regionalne centra brzegowe, aby móc obsługiwać coraz więcej zdalnych pracowników i zleceniobiorców. Co więcej, operatorzy telekomunikacyjni będą wspierać centra brzegowe i wykorzystywać szybsze sieci 5G, aby odciążyć sieci, które ostatnio miały do czynienia z nagłym przeciążeniem.

Prognoza firmy Gartner dotycząca trendów zakłada, że do 2023 r. przyspieszą cztery kluczowe elementy demokratyzacji. Demokratyzacja obejmie mianowicie dane i analizy (narzędzia dla analityków danych staną się dostępne dla społeczności programistów), programowanie (podczas tworzenia dostosowanych aplikacji będzie można korzystać z narzędzi AI), projektowanie (rozwój modeli niskokodowych i bezkodowych połączony z automatyzacją dodatkowych funkcji tworzenia aplikacji, co zwiększy możliwości programistów-amatorów) oraz wiedzę (specjaliści spoza branży IT uzyskają dostęp do narzędzi i systemów eksperckich, które umożliwią im wykorzystanie i zastosowanie specjalistycznych umiejętności wykraczających poza ich własne umiejętności i doświadczenie).Technologie brzegowe spowodują rewolucję w przedsiębiorstwach, która zacznie się w 2021 r.

Źródło: Veeam
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top