Na całym świecie handel elektroniczny rozwija się. Zgodnie z globalnymi oszacowaniami detaliczny handel elektroniczny wzrósł o 21,1 procent rok do roku, a w 2012 roku – po raz pierwszy w historii – sprzedaż elektroniczna osiągnęła wartość 1 biliona USD. Ale czy Twój magazyn jest gotowy na wsparcie tego trendu?

 
Przejście z tradycyjnych transakcji na e-commerce ma duży wpływ na pracę magazynu, wymagając przemyślenia na nowo systemów zarządzania magazynem, strategii i technologii.

"Handel elektroniczny jest inny," mówi Mikael Brorsson, menedżer produktów w Consafe Logistics. Choć zgadza się, że e-commerce to ogromna szansa na dotarcie do nowej, dochodowej bazy klientów, wskazuje też, że jeśli magazyn nie będzie odpowiednio przygotowany, reputacja firmy może być zagrożona. "Doświadczone i sprawnie działające magazyny mogą bardzo dobrze spełniać wymogi tradycyjnych klientów sektora business-to-business, ale mimo to mieć trudności z przejściem na model e-commerce".

Inni klienci, inne wzorce

Brorsson twierdzi, że ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że klienci detaliczni mają całkiem inne potrzeby niż klienci biznesowi i te odmienne wymagania mogą mieć znaczny wpływ na pracę magazynu.

Magazyny, które zmierzą się z realizacją zamówień e-commerce, doświadczą zapewne następujących zmian:

Mniejsze zamówienia w większych ilościach. Bezpośrednie oferowanie produktów klientom zwiększa liczbę zamówień przy zmniejszeniu ich jednostkowej wielkości. W modelu B2B produkty są często kompletowane i wysyłane całymi paletami, podczas gdy model konsumencki wymaga wybierania pojedynczych produktów, które następnie są często łączone w pakiety i wysyłane z trudnym do przewidzenia wyborem innych pojedynczych produktów. Zmusza to magazyny do zmiany całej koncepcji cyklu życia produktu, w tym magazynowania i inwentaryzacji, procesów i technik kompletowania, materiałów opakowaniowych oraz metod wysyłki.

Nieprzewidywalne wahania wielkości zamówień. Sprzedaż w modelu B2B jest w miarę stabilna i przewidywalna, charakteryzując się powtarzalnością cyklów zamówień. Magazyny, które obsługiwały głownie klientów B2B, mogą mieć problem z dostosowaniem się do szybko zmieniających się i nieprzewidywalnych trendów, które cechują detaliczny e-handel. Konieczność obsługi nieoczekiwanych skoków liczby zamówień może wymagać nabycia nowych umiejętności, strategii i technologii.

Wysoka stopa zwrotów. W przypadku zamówień internetowych do magazynu wraca znacznie więcej towarów niż w przypadku tradycyjnej realizacji zamówień. Badania przeprowadzone przez Stockshifters.com, internetowy rynek B2B, sugerują, że w e-commerce towary są zwracane przeciętnie w 22% przypadków w porównaniu do zaledwie 10% w przypadku zakupów poza siecią. W przypadku niektórych kategorii towarów – na przykład odzieży – stopa zwrotów może sięgnąć nawet 50 procent. Klienci często zmieniają zdanie po zakupie albo zamawiają kilka sztuk towaru od jednego lub kilku sprzedawców z zamiarem pozostawienia tego, który spodoba im się najbardziej. Także ich rozkład zajęć jest bardziej nieregularny niż w przypadku firm, tak więc dostawy znacznie częściej nie dochodzą do skutku.

Wyższe oczekiwania klientów. Klienci handlu elektronicznego są przyzwyczajeni do wysokich standardów wyznaczanych przez wielkich globalnych sprzedawców, takich jak Amazon. Oczekują szybkiej realizacji zamówień, liberalnej polityki zwrotów i niskich kosztów przesyłki. Magazyny mogą odczuwać większą presję na obniżenie kosztów przy równoczesnym zwiększeniu szybkości i dokładności realizacji zamówień. [NAZWISKO] ostrzega, że w warunkach e-commerce niski poziom obsługi prowadzi do niepochlebnych opinii w sieci, co może mieć fatalny wpływ na reputację i dochodowość firmy.

Wzięte razem, zmiany te mogą prowadzić do fragmentaryzacji procesu zarządzania, co wiąże się ze zwiększeniem nakładów pracy i kosztów. W wielu przypadkach stosowane obecnie technologie i procesy oparte na parametrach tradycyjnych metod realizacji zamówień mogą okazać się niewystarczające.

Czy Twój magazyn jest gotowy, by poradzić sobie z tymi zmianami? Czy aktywnie weryfikujesz bieżący model realizacji zamówień pod kątem możliwości dostosowania go do wymogów e-commerce?

Zmiana strategii magazynowej

Mikael Brorsson uważa, że wiele firm nie poświęca wystarczająco wiele czasu, by zastanowić się nad specyfiką logistyki i strategii handlu elektronicznego przed podjęciem decyzji o wejściu na ten rynek. Nawet firmy ze sprawnym i dojrzałym systemem zarządzania magazynem muszą zadać sobie kilka trudnych pytań i odpowiedzieć, jak planują poradzić sobie ze zwiększoną ilością zamówień i złożonością wynikającą z jednoczesnej obsługi operacji tradycyjnych i e-commerce.

Przykładowe zagadnienia do przemyślenia:
  • Czy prowadzić osobny magazyn dla zamówień e-commerce, czy też obsługiwać wszystkie zamówienia z poziomu jednego wielokanałowego magazynu?
  • Czy obsługiwać zamówienia e-commerce i tradycyjne w tym samym systemie, czy utrzymywać dwa osobne systemy?
  • Które produkty powinny pozostać w magazynie, a które powinny być dystrybuowane z wykorzystaniem cross-dockingu i/lub bezpośrednich przesyłek od dostawców?
  • Jak zmienić procesy uzupełniania stanu magazynowego i planowania zapotrzebowania, by spełnić wymogi rosnącej złożoności i popytu?
  • Jak magazyn poradzi sobie ze zwiększoną liczbą niewielkich zamówień? Jaką logikę zastosować przy realizacji tego rodzaju zamówień, aby zagwarantować maksymalną wydajność?
  • Czy dalej obsługiwać procesy magazynowe na miejscu, czy też czas już na outsourcing całości lub części z nich?
  • Jak dodawać faktury i materiały marketingowe? Czy procesy kompletowania i pakowania zamówień powinny zostać zintegrowane, czy też dalej realizować je osobno?

Wdrażając odpowiednie aplikacje w systemie WMS, pewien szwedzki detalista poradził sobie z 25% wzrostem obciążeń bez zwiększania liczności personelu i zmniejszenia precyzji procesów realizacji zamówień.

Dzięki właściwym narzędziom w systemie WMS firma przygotowała sobie grunt pod przyszły rozwój i zapewniła wysoki poziom dokładności dostaw bez znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych.

Sprawdziło się to też w przypadku innej dużej sieci, która używa systemu Astro WMS do obsługi zamówień e-commerce i zarządzania nieprzewidywalnością napływu zamówień online.

Poszerzanie pola dyskusji

Technologie służące uproszczeniu i optymalizacji pracy magazynu to dla mniejszych firm dobry sposób, by konkurować na tym samym rynku, co giganci e-commerce. Jednak ważną rolę do odegrania mają także kreatywne myślenie i współpraca międzywydziałowa.

Ponieważ wydajna praca magazynu staje się nierozerwalnym elementem koniecznym do odniesienia sukcesu w wielokanałowym detalicznym handlu elektronicznym, musi ulec poszerzeniu także pole dyskusji nad optymalizacją zagadnień logistycznych.

Na przykład w dyskusje na temat zwiększenia wydajności pracy magazynu mogą zostać zaangażowani twórcy produktów, projektanci opakowań i dyrektorzy e-commerce. Aby znaleźć optymalną równowagę pomiędzy atrakcyjnością produktu, jego ceną i metodą wysyłki, firmy muszą wciągnąć do dyskusji ekspertów z różnych działów i wspólnie znaleźć najlepsze i najbardziej konkurencyjne rozwiązanie.

Dalsze kroki

Jako jeden z wiodących dostawców rozwiązań logistyki produkcyjnej, mobilności korporacyjnej i zarządzania magazynami Consafe Logistics pomaga organizacjom na całym świecie przygotować swoje magazyny na przyszłość handlu elektronicznego.

Źródło: www.consafelogistics.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top