Wszystko jest WMS-em, czyli technologie i rozwiązania WMS nie tylko dla magazynu
ANEGISCzy nie jest tak, że każde miejsce, w którym przebywamy, jest jak WMS albo jest jego częścią? - Magazynem naszpikowanym zaawansowanymi technologiami i rozwiązaniami ułatwiającymi pracę/życie. Zastanówmy się nad tym wspólnie.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Początki ERP i moje

Ponad 20 lat temu, czyli gdy zaczynałem przygodę z systemami IT, oprogramowanie biznesowe było stosunkowo proste.

Firmy rozwijające się miały swoje systemy ERP. Z ich początków pamiętam Concorde XAL i jego ulepszone wersje, czyli Axapta 2.5, potem Axapta 3.0. Te systemy miały nieskomplikowaną logistykę.

Towar był ręcznie wprowadzany przez użytkowników na magazyn i ręcznie z tego magazynu był rozchodowywany. Proces inwentaryzacji, czyli weryfikacji tego, co jest w magazynie, z tym, co jest w systemie, przyprawiał pracowników o ból głowy.

Logistyka dostaje narzędzia

Z czasem pojawiły się odrębne systemy logistyczne, które dostarczały informacje nie tylko o ilości towarów w magazynie, ale przede wszystkim o tym, jaką lokalizację zajmuje określona partia towaru, czyli określały parametry: korytarz, regał, półka. Systemy dodatkowo kontrolowały daty ważności produktów, wspomagając proces magazynowania i dystrybucję rozchodów. Wielokrotnie brałem udział w integracji tych dwóch systemów, czyli systemu biznesowego i logistycznego.

System Microsoft Dynamics od wersji 2012 w swoją architekturę biznesową ma już wbudowane zaawansowane rozwiązanie logistyczne WMS. Dziś Microsoft Dynamics 365 to zestaw aplikacji chmurowych, których kolejne aktualizacje są udostępniane przez producenta co kilka tygodni. Możemy myśleć zatem, że osiągnęliśmy stan idealny – biznes, logistyka i magazyn w jednym narzędziu.

Ale jeśli ktoś uważa, że na rynku IT wytworzył idealny produkt to znaczy, że jest o krok od stagnacji, a następnie zacofania i zaniku. W ANEGIS nie wstrzymujemy rozwoju. Jesteśmy firmą innowacyjną, w której występuje symbioza pomiędzy pokoleniami. Ta symbioza oparta jest na podejściu z jednej strony – pragmatycznym, a z drugiej – nowatorskim, powiem nawet, że wręcz szalonym. Myślę, że moja współpraca z przedstawicielami każdego pokolenia sprawia, że mam w sobie cząstkę zarówno X, Y, jak i Z, i widzę więcej. Czyli co i co to oznacza? Że każdy z członków zespołu pracuje na to, aby rozwiązania nieustannie doskonalić, bazując na swoich spostrzeżeniach, doświadczeniu, wiedzy i potrzebach. Świeżym spojrzeniu młodych, będących na początku swojej kariery i ukształtowanym przez lata praktyki podejściu doświadczonej kadry.

Zatem jak w ANEGIS udoskonalamy rozwiązania dla obszarów logistycznych czy handlowych? Chociażby w zakresie urządzeń gromadzących, monitorujących i analizujących dane pozyskiwane dla systemów ERP i WMS.

Inteligentny jak WMS

Czy możemy sprawić, aby, oprócz zarządzania przez system lokalizacjami, na podstawie bieżącej pracy pojazdów w magazynie eliminować kolizje między nimi w czasie rzeczywistym? W wielu firmach widziałem, jak w dziale księgowości obliczane były koszty związane z naprawą wózków, których trasy były niezoptymalizowane i przecinały się, regularnie doprowadzając do zderzeń.

Czy nie chcielibyśmy szczególnie chronić pewne wyznaczone lokalizacje magazynowe ze względu na dużą wartość składowanych w nich towarów? Czy nie brakuje nam elementów wspomagających pracę ludzi w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu? A teraz kluczowe pytanie: czy można zredukować koszty, realizując te wszystkie przedsięwzięcia z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury magazynu klienta? Czyli realizujemy te powyższe postulaty, wykorzystując to, co już ma klient, a nie wie, że może to wykorzystać.

Co rejestruje kamera

W trakcie audytu, który wraz z zespołem ANEGIS przeprowadzam przed opracowaniem rozwiązania, poznajemy infrastrukturę techniczną firmy klienta. I tak oto dowiadujemy się, że niemal każda firma korzysta z kamer przemysłowych, ale nie każdy klient wie, że obecnie kamery mają wbudowane systemy do przetwarzania obrazu.

Możemy przy pomocy oprogramowania przeznaczonego dla kamer określić kierunek poruszania się pojazdów, określić w ogóle, czy na danym obszarze przebywa człowiek lub pojazd. Oprogramowanie może dostarczyć nam też informacji, czy bezprawnie ktoś chce wejść w obszar chroniony lub czy za długo nie przebywa w określonym pomieszczeniu (np. w chłodni).

Wszystkie te informacje przetwarzamy, w zależności od potrzeb klienta, w określone zdarzenia np. alert o ingerencji w dane systemowe obejmujące wykonywane obecnie zadanie; alarm dla odpowiednich służb; sygnały świetlne, dźwiękowe, e-maile, SMS-y informujące o zaistniałych zdarzeniach, zmianach parametrów, brakach w zaopatrzeniu itp.

Zdarzają się również klienci, którzy nie mają profesjonalnego systemu WMS, ale chcieliby przy pomocy przetworzonego obrazu z kamer wspierać system nadrzędny np. informacjami o obłożeniu towarami danej lokalizacji.

Co gromadzą urządzenia IoT

Dzięki umieszczeniu w lokalizacjach magazynowych urządzeń IoT, możemy przesyłać z nich do systemów nadrzędnych informacje o temperaturze czy wilgotności na danym obszarze - kontrolować i zapewniać idealne warunki, w jakich powinny być przechowywane określone towary.

Urządzenia IoT mogą być również wykorzystywane w magazynach do zabezpieczania miejsc zgodnie z przygotowanymi procedurami bezpieczeństwa. Podczas mojej pracy z jednym z klientów słyszałem o sytuacjach, w których czujniki natężenia oraz kontroli wagi uchroniły przed składowaniem w danej lokalizacji materiałów o ciężarze przewyższającym poziom bezpieczeństwa.

Duża rotacja pracowników sprawia, że systemy muszą być łatwe w obsłudze, aby znacznie skrócić czas adaptacji do wykonywanych obowiązków.

Rozwiązania wykorzystujące sieci IoT, opracowane przez ANEGIS, są intuicyjne. Każdy z nas parkował samochód na dużym parkingu, na którym obłożenie lokalizacji parkingowych określała sygnalizacja świetlna o barwie zielonej lub czerwonej. Tę zasadę, z użyciem urządzeń IoT, wykorzystaliśmy do sygnalizacji lokalizacji, do której należy odłożyć lub z której trzeba pobrać towar. Zadanie w systemie do składowania towaru na magazynie nie tylko zostanie określone poprzez zapalanie się sygnalizacji świetlnej w lokalizacji docelowej, ale, lub przede wszystkim, nastąpi podświetlenie w części górnej całej trasy, według której powinien poruszać się „wózek”.

Inteligentne sklepy jak WMS

Na początku wysnułem hipotezę, że żyjemy niejako w matrixie systemów WMS. Stwierdzam z całą stanowczością, że tak jest.

ANEGIS projektuje rozwiązania dla sklepów automatycznych, inteligentnych. Czym jest taki sklep? Niczym innym jak magazynem z określonymi lokalizacjami z wbudowanymi czujnikami IoT oraz wykorzystującym przetworzony obraz z kamer. W przypadku tego typu magazynów automatycznych mamy również do czynienia z inteligentnymi meblami. Na podstawie danych przekazanych przez powyższe elementy struktury sklepu dostarczamy do systemu np. informacje o pobraniu lub zwrocie produktu z koszyka.

Co w WMS, to i w sklepie

Każdy sklep potocznie nazwany „sklepem sieciowym” jest również magazynem WMS, który działa według ściśle określonych procedur.

W każdym takim samym sklepie – elemencie sieci – w tym samym miejscu znajduje się ten sam produkt. Systemy wizyjne korzystające z kamer przemysłowych przekazują przetworzony obraz do systemów nadrzędnych w postaci informacji o braku danego produktu lub nieodpowiednim wyeksponowaniu danej lokalizacji produktowej. Ta ostatnia funkcjonalność pozwala na optymalizację kosztów związanych z procesem „przedstawiciela handlowego”, czyli zastosowane narzędzia przekazują informacje do systemu Microsoft Dynamics 365 w kontekście braku określonych produktów dla danego sklepu. System Dynamics 365 na podstawie otrzymanych informacji planuje wysyłki, uwzględniając rodzaj palety oraz sposób ułożenia towaru w magazynie WMS tak, by obejmowało to efektywne rozkładanie towarów na półkach przez sprzedawców w sklepie. W tym przypadku każdy plan na organizowanie ładunków uwzględnia topografię danego sklepu.

Najmniejszy magazyn WMS


Kiedyś ktoś spytał mnie, jaki najmniejszy magazyn WMS projektowałem. Nie musiałem się długo zastanawiać:

- Stand! Czyli mini stoisko do samodzielnej obsługi.

Czym charakteryzuje się taki stand? Klient sam wybiera i pakuje ulubione produkty. Każda mała lokalizacja ma wbudowane urządzenia IoT określające wagę i wilgotność przechowywanego produktu. Obraz z kamery wraz z informacją z urządzeń IoT jest przykazywany do systemów nadrzędnych z prośbą o zatowarowanie danej lokalizacji. Dzięki takim rozwiązaniom informacja do systemu nadrzędnego może być przesłana w czasie rzeczywistym z tysięcy podobnych magazynów WMS znajdujących się między innymi na stacjach benzynowych, w centrach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych, lokalnych sklepikach itp.

Sprytnie, prawda?

Autor: Dariusz Trela - ekspert w obszarze innowacyjnych rozwiązań Microsoft dla przedsiębiorstw z ponad 17-letnim doświadczeniem.
Źródło: www.anegis.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top